Eerste Pythische Spelen van millenium in Enschede

| Redactie

De eerste Pythische Spelen van het nieuwe millenium zijn in Enschede. Op 1 juni 2000 worden de Spelen met de overdracht van het Pythisch Water officieel geopend. Vier dagen lang staan stad en campus dan in het teken van culturele krachtmetingen op diverse gebieden: dans, toneel, muziek, theater, fotografie, etc. De Drienerlose Pop Organisatie zal met een spetterend concert voor een waardige afsluiting zorgen.

De Pythische Spelen beschouwen insiders als het cultureel equivalent van de Olympische Spelen. Zo draagt men hier geen Olympisch vuur over, maar Pythisch water. Ook de Pythische Spelen dateren uit de Griekse oudheid. De stad Delphi werd destijds door de boze draak Python lastiggevallen. De dappere Apollo, verdediger van het schone, versloeg de draak. Ter ere van deze nobele daad organiseerde men eens in de vier jaar een groot cultureel en sportief festijn, de Pythische Spelen. In 390 na Christus is het evenement vanwege het heidense karakter afgeschaft. Vele jaren later, in 1986, is het feest weer in dubbele ere hersteld, het wordt nu iedere twee jaar gevierd.

Het wedstrijdelement hebben de Spelen met elkaar gemeen; gaat het bij de Olympische om echt hordelopen, bij de Pythische moet menig culturele hindernis genomen worden. Wie speelt het best toneel en wie maakt de meest overtuigende foto? Onder toeziend oog van een professionele jury overleven alleen de bekwaamsten. Die jury moet niet onderschat worden. Toen de Spelen eerder (1991) op de UT gehouden werden beoordeelde niemand minder dan kunstfotograaf Erwin Olaf het onderdeel fotografie, dichter Rutger Kopland jureerde bij 'Poëzie en Proza' en Maartje van Weegen, geflankeerd door Drs.P., spraken zich uit over de mate van welbespraaktheid tijdens de wedstrijd 'Eloquentia'.

Het organiseren van de Pythische Spelen is een heidense klus. De Spelen laten zich qua organisatie wellicht het best vergelijken met een evenement van het kaliber introductiedagen. Het eerste levenslicht zien de Spelen met de zogenaamde 'opstart'-commissie. Deze stelt een dagelijkse commissie vast die straks de grote lijn van het evenement uitstippelt, thema's vaststelt, sponsoring en publiciteit regelt. Als de grote lijn duidelijk is mogen diverse subcommissies de activiteiten concreet invulling geven. Uitgangspunt is dat dit vooral door studenten gedaan wordt. Niet alleen door UT'ers, ook studenten van de AKI en het conservatorium doen mee. Voor de organisatie zijn hard mensen nodig: wie mee wil helpen belt even met Cultuurkoepel Apollo (4404) of emailt: [email protected].

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.