INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 28 januari 1999 -de profielschets decanen, het benoemingsbesluit decanen en het managementcontract decanen vast te stellen en tot invoering hiervan over te gaan; voornoemde set documenten zendt het college ter informatie toe aan de CGV en de Raad van Toezicht. -de nota Overgangsregeling opheffen vordering ontwerpersopleidingen vast te stellen en

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 28 januari 1999

-de profielschets decanen, het benoemingsbesluit decanen en het managementcontract decanen vast te stellen en tot invoering hiervan over te gaan; voornoemde set documenten zendt het college ter informatie toe aan de CGV en de Raad van Toezicht.

-de nota Overgangsregeling opheffen vordering ontwerpersopleidingen vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan de desbetreffende faculteiten en aan de CoBe.

-de notitie Opzet Voorjaarsoverlegronde 1999 vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan het Management Team en de CoBe.

-prof.dr. T.J.A. Popma tot decaan van de faculteit T&M te benoemen voor de periode van 1 januari 1999 tot voorshands 1 juli 1999.

-Het CvB heeft in beginsel besloten de AIO-regeling UT 1999 vast te stellen en voor instemming naar het OPUT te sturen. Daarnaast de 'bepalingen van algemene aard' voor student-assistenten in beginsel vast te stellen (voorzover het de duur en omvang van het dienstverband betreft) en tevens ter instemming aan het OPUT voor te leggen.

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 2 maart en 6 april 1999 en informeert het Dagelijks Bestuur van COR en CSR hierover.

-Het CvB heeft de hoofdonderwerpen voor de nota Begrotingsrichtlijnen 2000 vastgesteld en stuurt deze ter informatie naar het Management Team, de CoBe en de CGV.

d.d. 4 februari 1999

-de notitie 'Naar een integraal kwaliteitszorgsysteem onderwijs voor de UT'; format kwaliteitsborging definitief vast te stellen en draagt BB op de nadere implementatie ter hand te nemen.

-de notitie 'hoofdlijnen Centrale Stimulering 1999' en de 'Procedure aanvraag/verantwoording Centrale Stimulering 1999' vast te stellen en toe te zenden aan de faculteiten.

-in te stemmen met het Projectplan Voorlichtingsdrukwerk; kf 138 uit de specifieke reserve Major/Minor toe te wijzen aan VEB. Het College neemt er daarbij kennis van dat de faculteiten voor de uitvoering van het plan nog kf 200 dienen bij te dragen en dat kf 60 uit reguliere (voorlichtings)middelen VEB zullen worden bekostigd.

Promoties

Drs. M.E. Pieterse (WMW) over 'De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van de minimale interventie strategie: stoppen met roken met hulp van de huisartsenpraktijk', 19 maart, 16.45 uur, BB2.

Drs. M.R. van der Klink (TO) over 'Effectiviteit van werkplek-opleidingen', 26 maart, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Ook in 1999 kun je bij ons terecht voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Wil je misschien een jaar in het bestuur, kom dan bij ons langs, kamer 120 (Vrijhof), tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected] Laatste mogelijkheid voor inschrijving voor de ICE (Intermediair Competition in Excellence)!. ICE is een mogelijkheid voor vierdejaars studenten of ouder om geconfronteerd te worden met de eisen die bedrijven aan studenten stellen. Studenten van elke studie kunnen meedoen. ICE wordt georganiseerd door Intermediair i.s.m. een aantal vooraanstaande bedrijven, zoals KLM, DSM, ABN, McKinsey en Unilever. En de prijs die je kunt winnen? F20.000.

Intekening keuzevakken INF/BIT trim. 3

Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

BSK

Wetgevingsleer (175229)

Voor D2/D3 studenten BSK. Om de relatie met de theorie en praktijk van het ontwerpen en evalueren van wetgeving duidelijker aan te geven heeft het vak Recht en Regulering de naam 'wetgevingsleer' gekregen. Dit studiejaar staan onder andere een gastcollege over de wetgevingstoetsing bij het Ministerie van Justitie op het programma en een bijeenkomst over regulering van euthanasie (in samenwerking met de universiteiten van Münster en Groningen). Nadere informatie dr.B.R. Dorbeck-Jung, tel. 053-4893252 of email [email protected]).

Afstudeercolloquia

Loes Pril over 'Toezicht op kosten.' Een onderzoek naar de toepassing van een kostentoerekeningsmethode en de acceptatie van budgetdecentralisatie bij de verzekeringskamer, 18 februari, 15.30 uur, TWRC A-114.

Maarten Kievits over '(Maat)werk in uitvoering.' Een onderzoek naar de meest geschikte organisatievorm tijdens de uitvoeringsfase van het Utrecht Centrum Project, 26 februari, 15.45 uur, TWRC C-238.

Michiel van den Hauten over 'Zorg voor zekerheid.' Een verkenning van actuele ontwikkelingen op het raakvlak van sociale zekerheid en zorg(verzekering) en van de mogelijke bijdrage van zelfregulering in de beheersing van eventuele risico's die daarmee gepaard gaan, 3 maart, 16.00 uur, TWRC C-238.

Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek I (177001)

Voor P studenten BSK. De nabespreking van het herhaaltentamen M&T I van 29 januari jl. vindt plaats op woensdag 24 februari a.s van 12.30 tot 13.30 uur in zaal TWRC B-101. Dit is tevens de enige mogelijkheid om het tentamen in te zien.

Vacatures

Voor D3 studenten BSK. 1) De gemeente Beverwijk zoekt een (tijdelijke) beleidsmedewerker voor de cluster Samenleving van de afdeling Stadszaken. Binnen de cluster Samenleving zijn de beleidsterreinen Welzijn, Openbare orde en veiligheid en Onderwijs ondergebracht. De gemeente zoekt iemand die diverse opdrachten zoals subsidie-afrekeningen kan afronden, en die kan worden ingezet voor het ontwikkelen van beleid. Dus iemand die resultaatgericht, enthousiast en generalistisch is. Het gaat om een functie van 36uur per week, voor tenminste een half jaar. Het is niet uitgesloten dat er structureel plaats vrijkomt. 2) De gemeente Wateringen heeft per direct een tijdelijke vacature voor een full-time beleidsmedewerker. Deze functie is voor een half jaar. Het gaat hier om diverse opdrachten op het gebied van Welzijn, zoals het aanpassen verordening leerlingenvervoer, beleid t.a.v. peuterspeelzalen, opstellen nota over subsidiebeleid en op afstand plaatsen culturele raad. Algemeen

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. De 'Word versie' van de sheets van het 4e college zijn op te vragen via UTIS. Klik op de link 'sheets college 4' in de onderwijsmededling voor dit vak of zie vakomschrijvingen op de BSK homepagina.

ID-Project Sturen in de samenleving, deel 2 (178009)

Voor P studenten BSK. Dit project is verplicht voor alle BSK-studenten en men moet zich hiervoor inschrijven. Daartoe liggen tot 5-3-99 lijsten bij BOZ-BSK. De groepen zijn landen met regering (R), parlement (P), ondernemers (O) en vakbonden (V). U dient zich in te schrijven voor één van deze rollen. Voor R en P geldt een aanwezigheidsplicht op woensdagmiddag en voor O en V op donderdagmiddag. Zie de Word file bij de vakomschrijving op het internet. Dit project loopt slechts eenmaal per jaar. Alleen bij uitzondering is een vervangende opdracht mogelijk. Voor vragen en problemen contact opnemen met Dieben.

Studentassistenten gezocht

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. Gevraagd worden BSK studenten die groepen willen begeleiden bij het interdisciplinaire project 'Sturen in de Samenleving' deel 2 (178009). U dient dan beschikbaar te zijn op de volgende middagen: 31-3-99, 1-4-99, 7-4-99, 8-4-99, 14-4-99, 15-4-99 en 21-4-99. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Dieben, kamer TWRC C-312, tel. 053-489 3916, email [email protected]

Statistiek I (153013)

In verband met de dubbele verroostering van de beide docenten worden de colleges van de groepen 3 en 4 op de vrijdagmorgen verplaatst naar MA 7+8. Groep 3 in de weken 12,13,15 en 16 in TW-A 114. Groep 4 in de weken 12,13,15 en 16 in TW-A 116.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die een geïntegreerd milieuzorgsysteem op wil zetten voor een bedrijf in bij Doetinchem. Duur: 3 mnd. Ref.G677. Vergoeding in overleg, incl. reiskosten.

CT

Analyse B (156016)

Voor D1-studenten CT. Het WC van groep 1 (De Bruin) op vrijdag 26 maart a.s. (week 12) het 5e+6e uur in CT3520 wordt verplaatst naar TW-D103a. Het WC van groep 2 (Dijkstra) op vrijdag 26 maart a.s. (week 12) het 5e+6e uur in CT3522 wordt verplaatst naar TW-D103b.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Professor Noordermeer zal in het 3e trimester college geven over industriële elastomeren. Studenten die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich op te geven bij Karin Hendriks, de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen. Kamer CT1360, tel. 053-4892968 of e-mail: [email protected]

Integrand Twente

We zoeken een student die zin heeft om een traineeship te gaan volgen bij Grolsch, met uitzicht op vaste baan. Kennis van bier en brouwprocessen is een pré. Duur: in overleg. Ref.G686.

EL

Keuzevak CAD-gereedschappen voor VLSI (124153)

In tegenstelling tot wat er in de studiegids staat, wordt m.i.v. het huidige studiejaar er voor dit vak geen gebruik meer gemaakt van een diktaat maar van een boek: Sabih H. Gerez, "Algorithms for VLSI Design Automation", John Wiley and Sons, Chichester, (1999). ISBN=0-471-98489-2. Het eerste college is op do. 25 maart 7e/8e uur in EL/TN B1224. Meer informatie over het vak en het boek is te vinden op WWW: http://utelnt.el.utwente.nl/links/gerez/cadvlsi/index.html.

Integrand Twente

Wij zoeken jou voor een (stage)-onderzoek, samen met een vriend of vriendin in 3 maanden naar faseruis in oscillatoren of schaalverkleining van kwartskristallen bij een bedrijf hier in de regio. Ref. G683/G684, vergoeding afhankelijk van kennisniveau.

D-voordracht

S.G. Kwaaitaal (Leerstoel IC-O) over 'Preliminary study of a Source-Coupled Logic frequency divider for RF Applications', 24 februari, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

250-uurs opdracht

M. Dekker (Leerstoel HC) over 'High Resolution Electromigration Bridge Measurements', 24 februari, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3164.

INF/BIT

Calculus II (151002)

Voor P-studenten INF. Op verzoek van de studenten is het WC Calculus II van groep 7 (dhr. Le Grand) verplaatst van vrijdag 1+2 naar vrijdag 3+4. De zalen zijn als volgt: week 6 in CT-3520, weken 7 & 8 in TW-D103a.

Discrete Wiskunde & Inleiding Algebra (151055)

Voor P-studenten INF. In verband met de voorlichting wordt groep 5 (Kern) voor het WC Discrete Wiskunde & Inleiding Algebra op donderdag 25 maart a.s. het 3e+4e uur verdeeld over groep 4 in HL208 en groep 6 in HL220.

Wiskunde III (152017)

Voor P-studenten BIT. In verband met de voorlichting wordt groep 2 (Cammaert) voor het WC Wiskunde III op vrijdag 26 maart a.s. (week 12) het 5e+6e uur verdeeld over groep 1 in HL208 en groep 3 in HL220.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met de implementatie van het landelijke internet-werkgelegenheidsproject, dat i.s.m. de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken en tal bedrijven en organisaties wordt opgestart. Duur: min. 3 mnd. Ref.C004 # Daarnaast zoeken we een INF/BIT-student die zich voor een bedrijf in Heino wil inzetten voor een intranet, het euro/millenium probleem en een website binnen het bedrijf. Vergoeding en duur kunnen allemaal in overleg. Ref.G690.

Inschrijving D1, D2 en keuzevakken INF en BIT, trim. 3

Zie: http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/B/.

D-voordracht INF

B.D. Vrijkorte over 'Aanvang realisatie van het Scattered Backup System', 26 februari, 16.00 uur, INF-L204 (demozaal).

D-voordracht BIT

M.M. Scheepmaker over 'Adapting Function Point Analysis to real-time telecommunications software at Ericsson Business Mobile Networks', 2 maart, 14.00 uur, INF U1.

Aanmelding D-examenvergaderingen INF en BIT in maart 1999

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen : aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF (open di. t/m do., 10.00-14.00 uur). Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Afstudeerrichtingen voor INF-P studenten

De opleiding Informatica kent voor de generatie 1998 twee afstudeerrichtingen, Technische informatica en Telematica. In het tweede studiejaar beginnen de programma's uit elkaar te lopen. Over de inhoud van de afstudeerrichtingen en de gevolgen van de keuze vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats op 22 maart 1999 om 15.45 uur in CC2. Studenten die kiezen voor de afstudeerrichting Telematica moeten dit ruim vóór het tweede jaar,namelijk vóór 1 april bekend maken bij BOZ-INF. Heb je vóór 1 april niets doorgegeven aan BOZ dan word je ingedeeld bij de afstudeerrichting Technische Informatica.

Afstudeerrichtingen voor P-studenten BIT (generatie 1998)

De opleiding BIT kent voor de generatie 1998 twee afstudeerrichtingen, IT & Bedrijfskunde (IT&BK) en IT en Gezondheidszorg (IT&GZ). In het tweede studiejaar beginnen de programma's uit elkaar te lopen. Over de inhoud van de afstudeerrichtingen en de gevolgen van de keuze vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats op 1 maart 1999 om 11.40 uur in CC-4. Studenten die kiezen voor de afstudeerrichting IT&GZ moeten dit ruim vóór het tweede jaar, namelijk vóór 1 april bekend maken bij BOZ-INF. Heb je vóór 1 april niets doorgegeven aan BOZ dan word je ingedeeld bij de afstudeerrichting IT&BK.

TBK/CT&M

Communicatiepracticum (168235)

Voor CT&M. Op 11 en 12 maart a.s. vinden er in het kader van dit vak presentaties plaats over het Ontwerpproject Verkeer volgens onderstaand schema: Donderdag 11 maart: -groep 3a t/m 3d: 13.30(!)-17.30 uur in TW A-112. -groep 4a t/m 4e: 13.30(!)-17.30 uur in TW A-114. Let op: begintijdstip is 13.30 i.p.v. 13.45. Vrijdag 12 maart: -groep 1a t/m 1e: 08.30-12.30 uur in TW A-112. -groep 2a t/m 2e: 08.30-12.30 uur in TW A-114. Ieder groepje houdt een presentatie van 25 minuten. Daarna volgt een nabespreking van 10 minuten. Het is de bedoeling dat ieder groepslid een deel van de presentatie voor zijn/haar rekening neemt. Meer informatie wordt verstrekt in het college op vrijdag 19 februari, het 5e + 6e uur in BB-5. NB. De KMA-groep hoeft geen presentatie te houden omdat het vak Communicatiepracticum niet in hun curriculum is opgenomen!

Colloquim

C.Walgemoed & M.Pot over 'A market strategy for mulitpurpose diagnostic X-ray systems in Brazil for the Universal Raiography and Fluoroscopy department of Philips Medical Systems', 5 maart, 15.45 uur, BB5.

Intekenlijst Waterbeheer (224013)

Voor CT&M. Een ieder die in blok 5 en 6 dit D1-vak wil volgen moet zich hiervoor intekenen op de lijst die op het mededelingenbord bij BOZ CT&M hangt. Intekenen kan t/m vrijdag 26 februari a.s.

Meten (221121)

Voor CT&M. Het 4e college voor het niet-fysisch deel van dit vak op dinsdag 23 februari, het 1e t/m 4e uur (groep 1) en donderdag 25 februari, het 1e t/m 4e uur (groep 4) is verplicht. Dit in verband met het vormen van groepjes voor de vervolgopdracht. Voor degenen die op 16 maart a.s. in slechts één onderdeel van het vak Meten tentamen hoeven te doen geldt het volgende: -09.00-10.30 uur: tentamen niet fysisch deel. -10.30-12.30 uur: tentamen fysisch deel. NB. Ook degenen die in slechts één onderdeel van het vak tentamen hoeven te doen dienen zich voor het tentamen in zijn geheel in te schrijven!

ID-blok, project RW-35 (221132)

Voor CT&M. Op donderdag 4 maart a.s., het 1e t/m 4e uur, vinden er presentaties plaats voor het ID-blok: beleidsproject Rijksweg 35 (221132) in zaal WB Z-122.

CiT-research colloquium

On thursday the 18th. of february prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen will give a lecture on: A transport economic analysis of extending the Berlin-Hamburg transrapid link towards Amsterdam. The lecture will take place in the northwing of the WB-building, N-105, from 16.00 h.-17.00h.

Technische opdracht

Gezocht per onmiddellijk: een TBK-C student die in het kader van zijn of haar technische opdracht onderzoek wil doen naar dynamische busstations. Voor meer informatie: Chris Bruggenkamp, E-mail: [email protected]

Rooster Waterbeheer (224013)

Voor CT&M. Aan het rooster voor dit D1-vak, dat in blok 5 en 6 gegeven wordt, worden nog de volgende uren toegevoegd: -dinsdag 20 en 27 april: 13.00-17.30 uur. -maandag 17 en 31 mei, maandag 7 juni: 08.30-13.00 uur. Op deze uren zal er in de computerzaal een toets worden afgenomen. De toets duurt 1,5 uur. Omdat niet iedereen tegelijkertijd de toets kan doen en op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel studenten het vak gaan volgen word je gevraagd om bovenstaande uren alvast in je agenda te reserveren. Ter zijner tijd wordt een gedetailleerder rooster gemaakt en kun je een deel van de uren weer schrappen.

Studentenstatuut

Voor TBK Doctoraal-studenten. Het nieuwe opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut (SSNS-TBK) ligt vanaf heden ter inzage bij BOZ TBK. Ook bestaat de mogelijkheid om een exemplaar mee te nemen. NB. Alle eerstejaars studenten krijgen een exemplaar van het studentenstatuut thuisgestuurd.

Integrand Twente

We zoeken voor een (afstudeer)opdracht naar een student die zich wil gaan bezighouden met het maken van een marktplan en de eventuele implementatie ervan voor een internationaal bedrijf uit Amersfoort. Duur en vergoeding: in overleg. Ref.F047 # Daarnaast zoeken we een student die zich wil gaan bezighouden met het ontwikkelen en implementeren van een eenvoudig te onderhouden en transparant systeem om bestelniveaus te definiëren en periodiek te checken op actualiteit. Duur: ca. 3 mnd. Ref.G689.

Extra stage in Peru

Voor TBK 3e/4e jaar. Interesse om in de zomer van 1999 onderzoek te doen in Peru? PromPeru, een Peruaanse overheidsinstantie heeft een Summer Research Fellowship in de aanbieding. 18 studenten kunnen vanaf 14 juni gedurende 10 weken onderzoek doen op diverse terreinen zoals economie, cultuur, internationale handel, new technologies etc. Aanmelden vóór 1 maart a.s. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522, e-mail: [email protected]

Tweedejaarsstage (180059)

Voor TBK D1 oude stijl. In de zomer van 1998 op stage geweest en nog niet afgerond? Lever dan je verslag uiterlijk 1 maart a.s. in. Presentaties volgen eind maart/begin april. Wanneer je het verslag later dan 1 maart inlevert wordt het niet meer nagekeken en dien je opnieuw op stage te gaan.Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, tel. 4893522. E-mail: [email protected]

Impact van Informatisering 1999 (182005)

Voor TBK D1 I-stroom, D2 I-stroom 'oude stijl' , docent F. Wijnhoven. In afwijking van voorgaande jaren en de medelingen in de studiegids het volgende. Het vak zal alleen worden afgerond middels een individueel schriftelijk tentamen. Er worden in totaal zes hoor-response colleges gegeven. De studiestof blijft gelijk aan voorgaande jaren, namelijk: Wijnhoven, Fons (1996), Impact van Informatisering. Twente University Press. Hiervan hoeven alleen de paragrafen: 2.1.1; 2.3.4; 2.3.5; 2.4.2; 2.5.3; 2.6.4; 3.7. te worden bestudeerd. Lucas, Hency C. (1996). The T-Form Organization. Jossey-Bass, San Francisco. Hiervan hoeven de hoofdstukken 1 en 14 niet te worden bestudeerd.

Keuzevak Internationaal Ondernemen (188014)

Voor D3, alle faculteiten. De afdeling VOK verzorgt in het derde trimester het nieuwe vak Internationaal Ondernemen, onderdeel van het studietraject Internationale Bedrijfskunde. In het vak wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende internationalisatiemogelijkheden en op de organisatorische en technologische gevolgen die daarmee gepaard gaan. Het is bedoeld voor alle studenten van de faculteit T&M en daarbuiten voor de studenten die verwachten na hun studie in het bedrijfsleven terecht te komen en derhalve geïnteresseerd zijn in de internationale aspecten die hiermee gepaard gaan. Het college is op donderdagmiddag, het 5e en 6e uur in BB-5 en begint op 25 maart. U kunt zich inschrijven bij BOZ TBK tot 25 februari aanstaande. Voor meer informatie over het vak: Stephan Maathuis, tel. 3544.

Aanwezigheid Propedeuse-coördinator

Voor TBK PRAXIS. Met ingang van maandag 15 februari is Propedeusecoördinator Dr. W.M. van Woerden weer aanwezig, namelijk op dinsdag- en op donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur. Mocht je vragen hebben over de Propedeuse, dan kun je bij hem terecht op kamer BB 328, tel.: 3514. Een afspraak met de heer Van Woerden kan gemaakt worden via Bureau Onderwijszaken TBK, tel.: 3516.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor TBK. Het laatste deel van het studiemateriaal, benodigd voor het uitwerken van de laatste onderdelen van de eindopdracht, is vanaf maandag 22 februari te verkrijgen bij de docent. In het college van 22 februari zal dit materiaal geïntroduceerd en toegelicht worden. De resultaten van en feedback op de tussenopdracht zijn vanaf maandag 1 maart af te halen bij de docent.

PRAXIS: bedrijfsbezoeken in het kader van de stroomvoorlichting

Voor TBK PRAXIS-studenten. Om je te oriënteren op de keuze van een stroom (I, W, L, B, P of G) vinden in Blok 5 bedrijfsbezoeken plaats. Voor elk van de stromen worden afhankelijk van het aantal aanmeldingen meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd. Je dient minimaal 2 bedrijven te bezoeken. Intekenen kan tot en met 5 maart a.s. op een lijst bij BOZ. Nadere informatie krijg je in de stroomvoorlichtingscolleges in Blok 5 (zie rooster). Mocht je dan nog vragen hebben, neem dan contact op met de studie-adviseur Josee Ligteringen, BB 326, tel. 2096.

TN

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Zie mededeling CT.

TO

Tentamenzalen t/m week 10

-Propedeuse: Instrumentatietechnologie 1, toets 2, maandag 8 maart 1999, 5e en 6e uur in zaal CC2. -Doctoraal 1: Onderwijskundige technologie 2, module 5, maandag 8 maart 1999, 3e en 4e uur in zaal CC4. -Doctoraal 2: Systeembenaderingen in de onderwijskunde, donderdag 4 maart 1999, 3e en 4e uur in zaal CC2. -Keuzevakken: Methodisch ontwerpen van toetsen, woensdag 3 maart 1999, 7e en 8e uur in zaal L105. Kwalitatieve Onderzoeksmethoden, maandag 8 maart 1999, 7e en 8e uur in zaal L105.

Integrand Twente

Wij zoeken een student(e) die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van een brochure voor een krant in Limburg. Duur: in overleg. Ref.J9902.

TCW

Eerste- en tweedejaars studenten opgelet!

Meedoen aan een onderwijskundig experiment op de computer en f50 verdienen? Voor meer informatie en voor inschrijving zie de mededelingenborden bij BOZ TCW, mail [email protected] of bel 053-4893572.

Gezocht!

Ben jij die creatieve, communicatieve, TCW'er dan zoeken we jou!!!! Geef je dan met spoed op! Aanmeldingen bij BOZ TCW of Jeanet Luyerink, kamer A236. TIK is de commissie die de introduktie van de eerstejaars TCW'ers regelt.

Integrand Twente

We zoeken een student(e) die bij de ING op het hoofdkantoor in Amsterdam een bijdrage wil leveren aan marktanalyses, relaties onderhouden met de districtskantoren, kortom het ondersteunen van de dagelijkse processen. Duur: min. 3 mnd. Ref.Alg 09.

Taal en communicatie II (168603)

Voor D2-studenten TCW. Het college Taal en communicatie II van donderdag 4 maart het 1e en 2e uur vindt plaats in zaal TW-A114.

D-voordracht

Rogier N. van Boxtel over 'Gebruikersonderzoek van de Internetzuil.' KPN Telecom heeft enige tijd geleden Internetzuilen ("telefooncellen" waarmee in plaats van gebeld ge´nternet kan worden) in de regio Twente geplaatst. In dit onderzoek is onder andere gekeken naar wie de Internetzuilen gebruiken, waarom ze de Internetzuilen gebruiken en wat er aan de zuilen verbeterd zou kunnen worden, 19 februari, 13.30 uur, TW-C238.

Cognitieve psychologie (168905)

Voor D1-studenten TCW. Het laatste college wordt gegeven op 19 februari het 3e en 4e uur in zaal TW-A112. De verplichte literatuur voor dit college bestaat uit het boek van Benjafield tweede editie, behalve de hoofdstukken 8, 13 en 14 (in de eerste editie zijn dit de hoofdstukken 11, 13 en 14).

TW

Besturingstheorie van Econ. systemen (156066)

In verband met een congres van de docent komt het eerste hoorcollege op MA 3+4 in week 12 te vervallen.

WB

Productie Systemen in de Metaalindustrie (PSIMI: 112436)

Het eerste college van dit vak zal niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven worden in week 12 maar in week 13. In verband met een sabbatical, zal de docent, prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, worden vervangen door dr. ir. O.W. Salomons. Verdere inlichtingen kunt u dan ook bij hem krijgen: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Practicum Technische bedrijfsvoering (112749)

De eerste bijeenkomst van dit vak zal niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven worden in week 12 maar in week 13. Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij: O.W. Salomons, e_mail: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Integrand Twente

Spreekt je de volgende opdrachtomschrijving jou aan? 'Ontwikkel en implementeer een eenvoudig te onderhouden en transparant systeem om bestelniveaus te definiëren en periodiek te checken op aktualiteit. Duur 3 mnd, vergoeding in overleg.' Kom dan eens bij ons langs.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, TN. Zie mededeling CT.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK-moderne FILOSOFIE-kritische ECONOMIE-allerlei RELIGIES-je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Filosofie maar dan leuk: fragmenten van allerlei filosofen, donderdag 18 februari (over Heidegger), 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Friedrich Nietzsche: teksten van de filosoof met de hamer, dinsdag 23 februari, 20.30-22.00 uur, Vrijhof 201.

Vieringen Met Mattheüs op weg naar Pasen

Bezoek aan de moskee

Kennismaking met zen

Meditatie ZEN- meditatie: concentratie, verruiming van je geest, zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding, 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering: stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30- 18.00 uur, Stiltecentrum Vrijhof, t.o. kamer 205.

Informatie. www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053-4892369, Vrijhof 203, Pb 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927, Pb 70.000, Hengelosestr. 100, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053-4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053-4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074-2909064.

Vanaf woensdag 17 februari zitten we in 'Kleintje Vrijhof', in de onderste portakabin aan de promenade. Nieuwsgierig hoe het er van binnen uitziet? Kom dan eens langs! # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # De SRD gaat een boekje schrijven waar in moet komen te staan waar in Enschede je veganistisch/vegetarisch kunt eten, waar in Enschede je tweedehands spullen kunt kopen, enz. Kortom het moet de 'bewust leven gids van Enschede worden'. Indien je wilt meeschrijven dan leggen wij je uit wat de bedoeling is # Dinsdag 23 februari is er weer een ALV. De stukken kun je ophalen op het SRD-kantoor # Problemen met docenten, je huurbaas of de IBG? Vraag SRD om hulp # Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 uur. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis bij ons op te halen.

SRD

Vanaf woensdag 17 februari zitten we in 'Kleintje Vrijhof', in de onderste portakabin aan de promenade. Nieuwsgierig hoe het er van binnen uitziet? Kom dan eens langs! # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # De SRD gaat een boekje schrijven waar in moet komen te staan waar in Enschede je veganistisch/vegetarisch kunt eten, waar in Enschede je tweedehands spullen kunt kopen, enz. Kortom het moet de 'bewust leven gids van Enschede worden'. Indien je wilt meeschrijven dan leggen wij je uit wat de bedoeling is # Dinsdag 23 februari is er weer een ALV. De stukken kun je ophalen op het SRD-kantoor # Problemen met docenten, je huurbaas of de IBG? Vraag SRD om hulp # Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 uur. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis bij ons op te halen.

Diversen

KIvI

Op woensdag 3 maart brengt de Afdeling Jonge Leden Oost een bezoek aan Polaroid, Hoge Bothofstraat 45 in Enschede. Tijdens deze excursie, die georganiseerd is i.s.m. Alembic, krijg je een algemene indruk van de vestiging in Enschede. Hier bevindt zich het distributiecentrum voor Europese landen en er is een productie-afdeling aanwezig. Programma: 13.30-Ontvangst en inleiding. 14.00-Developer Mixing (afdeling waar de ontwikkelaar gemaakt wordt). 14.45-Rondleiding filmfabriek. 15.45-Mogelijkheid tot het stellen van vragen en fotograferen. 16.15-Afsluiting. Aanmelding:Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, e-mail: [email protected], tel. 4097 of Jeroen de Groot, tel. 5400. Kosten: KIvI-leden gratis, niet-leden f5 (max. 25 deelnemers). Een overzicht van het activiteitenprogramma van KIvI Regio Oost is te vinden op de internet-pagina http://www.student.utwente.nl/~kivi.

NIVE-JMC Congres

Op woensdag 10 maart organiseert NIVE-JMC een congres 'Zichtbaar Veranderen' in het Best Western Dish Hotel. In dit congres

staat het effectief en zichtbaar doorvoeren van veranderingen centraal. Sprekers van o.a. Siemens, KPMG, Baan, Twijnstra & Gudde en de FNV bondgenoten geven hun visie op het dagthema en bespreken hun eigen ervaringen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Aardema, tel. 053-4895023 of met de NIVE-JMC kamer.

Cursus Popmuziek

Popmuziek speelt al decennia lang een belangrijke rol in de (jeugd)cultuur. Drie popkenners laten er hun licht over schijnen: over de muziek, over de achtergronden, over de inhoud. Dr. Ger Tillekens van de Rijksuniversiteit Groningen behandelt op 15 maart de muzikale revolutie van de beatmuziek. Op 22 maart volgt de analyse van prof.dr. René Boomkens, hoogleraar popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam over het hoe en waarom van de punk. De laatste avond 29 maart, is voor dr. Lutgard Mutsaers, van de Universiteit Utrecht. Zij behandelt de poprevolutie van de jaren tachtig. Aanmelding (t/m 8 maart): Studium Generale, tel. 053-4893321. Kosten: studenten f7,50; overigen f15.

Geld

Studium Generale besteedt een cyclus van drie avonden aan het thema geld. Geld is het slijk der aarde en het maakt nog niet gelukkig ook. En toch is geld belangrijk. Hoe werkt het, waarom is het zo belangrijk voor mensen en is het bijna ongebreidelde vertrouwen in geld wel zo reëel? Deze en vele andere vragen krijgen op 2, 9 en 16 maart een antwoord. Prof. dr. A.E. Steenge, econometrist aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente start de cyclus. Wat is geld en hoe werkt het? De avond begint om 19.30 uur in het Amphitheater (Vrijhof). De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

Argentinië

Op vrijdagavond 5 en zaterdagmorgen 6 maart is er een weekend-symposion over het land Argentinië. Geschiedenis, cultuur, politiek en economie komen daarbij aan de orde. Tijdens het eerste gedeelte op 5 maart om 19.30 uur spreekt dr. K.S. Wellinga, docent Latijns-Amerika Studies van de Universiteit Utrecht, over 'Argentinië; verklaringen voor een moeilijk land'. Op 6 maart om 10.00 uur spreekt mevrouw dr. S. Menéndez over de toekomst van Argentinië. Menéndez is jarenlang verbonden geweest aan het Studie en Documentatie Centrum van Latijns-Amerika in Amsterdam. Aanmelding (t/m 1 maart): Studium Generale, tel. 053-4893321. Kosten: studenten f2,50, overigen f5.

RSK

Op donderdag 25 februari is er weer de Open Discussie groep. Hier kun je discusseren met christenen over bijvoorbeeld de Bijbel. Jij bent welkom op de NoordhoekHegtstraat 36 om 20.00 uur. Info: Jacolien: 053-4350340. Op donderdag 4 maart om 17.45 uur is er weer een Open Maaltijd. Naast het genieten van deze warme, gratis maaltijd, georganiseerd door de christelijke studentenvereniging RSK, kun je dan tevens vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De plaats is zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Tony: 4335952. Interesse? Kom ook!

Studieverenigingen

TObias

Er staan weer tal van leuke activiteiten op het programma! Houd het mededelingenbord in de gaten! # Vandaag is er een lezing over 'zelfsturende teams' om 12.30 uur. Kom ook! # Nog een week en dan is het zover: Het Symposium op 24 februari 'Flexibiliseren van het leren, de grenzen voorbij' # We hebben dringend mensen nodig voor de PRcie en Materiaalcommissie. Voor meer informatie, kom eens langs in de TObiaskamer # Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Abacus

Je kunt je nog inschrijven voor het cafe-sport-toernooi op woensdag 24 februari # Het weekeinde van 27/28 februari is de ISAAC-trip naar Kopenhagen. Je kan je hier voor nog steeds bij ons inschrijven # Binnenkort gaan we enkele 486's verkopen. Voor meer info kan je terecht bij de Abacuskamer # We zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze commissies willen vullen. Ben je geïntereseerd, kom dan eens bij ons langs, kamer TW B-106, tel. 053-4893435 of e-mail: [email protected]

Inter-Actief

Je kunt deze week op de IA-kamer nog foto's nabestellen # Dinsdag is er een excursie naar de Grolsch-brouwerij in Enschede! Vertrek om 8.45 uur vanaf het CC-plein # Woensdag om 12.45 uur is er een lezing over Linux in CC-3 # Op 1 maart is er een excursie naar Logica in Amsterdam! Geef je op in de IA-kamer voor een excursie naar onze hoofdsponsor # Wil je in een commissie binnen Inter-Actief, bel dan 3756 of mail [email protected]

ConcepT

ConcepT heeft plaatsen vrij in de Lezingen-, de Foto- en de Excursiecommissie. Als je interesse hebt voor een van deze commissies, kun je je op de ConcepT-kamer inschrijven # Als je de schitterende Rijkswaterstaatmok nog niet hebt afgehaald, kun je dat nog steeds doen! Dit geldt ook voor de almanak # De tentamenbank begint leeg te raken. Heb je nog oude tentamens over, kom ze dan brengen!

Sirius

Op 23 maart om 20.00 uur is er een ALV in de Kelderbar van de Bastille en de befaamde wisselborrel op 24 maart in café 'De Kikker', hier ben je vanaf 21.00 uur van harte welkom het nieuwe bestuur te feliciteren # De stukken voor de ALV liggen ter inzage in onze kamer # Heb je zin in een actief & gezellig bestuursjaar, dan is het bestuur op zoek naar jou. De volgende functies zijn vacant: vice-voorzitter, secretaris of penningmeester # Op 1 april a.s. organiseert de BAD-cie de jaarlijkse Bestuurskunde Arbeidsmarkt Dag. Meer info binnenkort # De almanakcie zoekt nieuwe mensen. Vanaf maart gaat deze commissie van start met de voorbereidingen van onze almanak # Dit jaar heeft Sirius de eer de Landelijke OnderzoeksDag '99 te organiseren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze commissie! # De redactie van de Sirius Sights is op zoek naar iemand die zich gaat bezighouden met de lay-out van onze periodiek. Interesse? Loop dan even binnen #Wij zijn dagelijks te bereiken van 10.30-15:30 uur in de Siriuskamer, tel. 053-4893204, e-mail: [email protected], www.bsk.utwente.nl/sirius/.

Isaac Newton

Newton is opzoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse of wil je meer weten, kom dan even langs op de Newtonkamer # Dinsdag is er een excursie naar Bihca en Rotor. Deze 'dubbel-excursie' heeft aansluiting bij project E en F. Voor meer info en inschrijflijsten zie het Newtonbord # Maandag gaan we wandklimmen. Schrijf je in op het Newtonbord # De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Communiqué

Op dit moment zijn er twee mensen bereid tot en met het derde trimester in de boekencommissie plaats te nemen. Aangezien dit vrij weinig is en er ook volgend jaar weer boeken verkocht moeten worden, hebben we jullie hulp nodig! Als je zin hebt om per direct in de Boekencommissie te gaan, geef je dan op in onze kamer. (P.S. Mensen van de Boekencommissie hebben ook recht op auditorensteun!) # Woensdag 3 maart wordt het jaarboek van TCW onder het genot van een hapje en een drankje gepresenteerd in Paddy's. Iedereen krijgt dan ook de gelegenheid zo'n boekwerkje te kopen # De inschrijflijsten voor Spijkertijd hangen op. En niet te vergeten die voor doegroepouders! # Voor degenen die graag in de introduktiecommissie ( TIK'99) willen is ook nog plek! # Let op: de Communiqué-kamer is volgende week alleen van 12.30 tot 13.45 uur geopend i.v.m. vakantieweek # E-mail: [email protected]

Alembic

De inschrijving voor de Bata is nog bezig en er zijn nog wel enkele lopers nodig. Dus denk je dat je goed uit de voeten kan met een afstand(je) van slechts enkele kilometers, schrijf je dan in op het Alembicbord # Eveneens voor de sportievelingen onder jullie: Het Zaalvoetbaltoernooi. Inmiddels zijn er al enkele teams aangemeld maar om de competitie echt interessant te maken, zijn er natuurlijk nog meerdere topclubs nodig!! # Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de eerstejaars excursie naar de vuilverbranding op 25 februari. Wil je een dagje vluchten uit je projecthok? De lijst hangt op het Alembicbord.

Sport

Hardboard

Het nieuwe surfseizoen zit er weer aan te komen! Woensdag, om de twee weken, vindt er vanaf 22.00 uur een surfborrel in de Pimpelaar plaats. Hier kun je kennis maken met de leden van de radicaalste vereniging van de Campus. Volgende borreldata: 17, 24 februari.

D.S.T.V. Aloha

Niet alleen voor bikkels: Altijd al eens kennis willen maken met duursport, maar je niet op lopen of fietsen vast willen leggen? Word dan lid van triathlonvereniging Aloha, de meest veelzijdige duursportvereniging van de Campus! # Zaterdag 27 februari is er ter voorbereiding op de vijfde Campuszwemloop een pastaparty bij George. Aanmelden bij de Parc Fermé! # Doe je niet mee aan de Zwemloop? Meld je dan aan als vrijwilliger! # Geïnteresseerd om eens mee te trainen? Bel Frans (43399288) of George(4895048).

Drienerlose Hockey Club

Vanaf deze week gaat de 6 tegen 6 competitie weer van start. Deze geheel vrijblijvende wedstrijdjes van teams van 6 personen, worden gespeeld op woensdagavond 24 februari en 4 maart vanaf 19.30 uur. Doe mee met een team, of kom individueel en dan wordt er ter plekke een team samengesteld. Het Malle Mienen Toernooi staat ook weer voor de deur. Dit eendaagse toernooi voor teams is op zaterdag 20 maart. Geef je op met je huis, jaarclub, dispuut of ander verband, gemengd of niet gemengd. Gezelligheid en groot feest gegarandeerd! Je hiervoor opgeven kan bij Guido tel. 4343181. Lid worden? Bel Wouter (4319827) of Frank (4326414), of kom langs tijdens een van de trainingen. Bezoek ook eens: www.student.utwente.nl/~dhc/ (vooral het fotoalbum is de moeite waard).

DRV Euro

Vanavond 18 februari gaat er voor het eerst gekookt worden in de nieuwbouw en alwaar dus ook gegeten zal worden. De nieuwe bar is er eveneens dus dat wordt lekker borrelen. Komend weekend is het verenigingsweekend. Je kunt je vanavond nog opgeven. We zijn alleen wel een beetje afhankelijk van het weer. Mocht er door de vrieskou niet geroeid worden in Amsterdam, dan hoor je dat vanavond. We gaan dan niet naar Amsterdam, maar we organiseren dan een leuke aktiviteit voor zaterdagavond hier in de buurt. Aanstaande dinsdag (23 februari) is er weer de tweewekelijkse borrel. Het thema is nog niet helemaal bekend maar het zal wel eens iets met de nieuwbouw te maken kunnen hebben. O ja, houdt er rekening mee dat er binnenkort, geheel onverwachts, de alles-mag-stuk-borrel gaat plaatsvinden.

TC Ludica

Op dinsdag 23 februari a.s. zal de geweldig spannende Ludica laddercompetitie weer van start gaan. Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel voordat hij vol is. Het verplicht je tot niks en de het is nog kostenloos ook. Waarom zou je niet meedoen? Dus start de ladder goed en daag iemand uit voor de 23e. De competitie begint om 20.30 uur. Heb je verder vragen aangaande Ludica? Bel Beumer (Richard), tel. 053-4358234.

CSR

Ben je het niet eens met het gevoerde beleid op de UT? Met betrekking tot wat dan ook, afstudeerregelingen, faculteitszaken e.d., maar heb je wel een goed idee om het probleem op te lossen? Kom dan eens langs, dan bespreken we de mogelijkheid van het indienen van een initiatiefvoorstel. Dit is namelijk een van de rechten van de CSR # Komende dinsdag zijn er weer de normale CSR en CGV vergaderingen, resp. om 10.30 en 13.30 uur in BV-100 (bestuursvleugel, BB-gebouw inlopen en gelijk rechts). Deze zijn openbaar, dus je bent van harte uitgenodigd. Op de agenda van de CSR staat de Procedure voor het behandelen van claims wegens onvoldoende studeerbaarheid, wijziging van regeling afstudeersteun en de regeling bestuurdersbeurzen. In de CGV staat natuurlijk Major-minor op de agenda, daarnaast bespreken we ook nog de hoofdonderwerpen begrotingsrichtlijnen 2000 en het plan van aanpak voor het arbeidssatisfactie-onderzoek # Heb je ideeën over bovenstaande agendapunten, wil je met ons meedenken of ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van de raad voor komend jaar, bel 4219, kom langs (BB-gebouw, kamer 432, tussen 10.30-15.30 uur) of mail: [email protected]

Cultuur

Cursussen en workshops in de Vrijhof 3e trimester

Ook in het derder trimester van het studiejaar 98/99 biedt het Cultuurcentrum De Vrijhof een aantal cursussen aan voor leden van de 'universiteitsgemeenschap' en studenten/personeelsleden van de Hogeschool Enschede. Aanschaf van een campuskaart is niet verplicht, maar met een campuskaart ben je wél veel goedkoper uit. Voorwaarden deelname cursussen die eind maart starten: 1)Inschrijfbon uit het boekje inleveren bij of naar het Cultuurcentrum. Bij teveel inschrijvingen wordt er geloot. Bij onvoldoende aanmelding gaat de cursus niet door. 2)Een rekening wordt thuisgestuurd. 3)Korting alleen bij een geldige campus- of REL-kaart 98/99. 4)Afmelding minimaal een week van tevoren voor aanvang eerste cursusavond, anders moet er toch cursusgeld betaald worden. Informatie: tel. 053-4894403. Er zijn ook informatiefolders en inschrijfbonnen neergelegd in de cultuurstandaards in de Vrijhof en alle UT-gebouwen.

Drienerloos Vocaal Ensemble

Net leren zingen bij 'Open die mond'? Dan wordt het nou tijd het eens in het 'echt' te proberen: kom op een woensdag om 19.45 uur naar de Audiozaal in de Vrijhof. Daar repeteert dan het Drienerloos Vocaal Ensemble, en je kunt zo meedoen! Zingen is minder moeilijk dan het lijkt. Ook als je nog nooit gezongen hebt, nodigen we je van harte uit om eens mee te doen! Zeker vrouwen kunnen we erg goed gebruiken. Momenteel zijn we bezig met muziek van Aaron Copland, een Amerikaanse componist uit het begin van deze eeuw. Dat is dus weer eens iets anders dan Bach, Brahms en Beethoven. En dat is nu precies wat het DVE zo interessant maakt, behalve dat we je een enorm scala aan gezelligheden bieden. Na de repetitie wordt altijd uitgebreid geborreld in de VB. Daar leer je ons, en onze dirigent Valentijn, pas echt kennen. Dus tot woensdag! Voor vragen kun je bellen: Daphne (053-4783246) of Peter (053-4895060).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Soundtracks - Acid House [met Oasis, Belle & Sebastian, The Verve, Nick Cave], Faculty [met Creed, Offspring en de superband Class Of 99] 2.Skik - 's Nachts 3.Diversen - Posse Deel 4 [nederhopverzamelaar] 4.Flower Kings - Flower Power [alweer een dubbelaar van deze Zweedse symfo-topband] 5.King - Gravelands [hilarische covers van o.a. Nirvana en AC/DC in Elvis-stijl] 6.Keith Murray - It's A Beautiful Thing [nu in de hitparade met R. Kelly] 7.Blondie - No Exit [nieuw werk van deze heropgerichte legende] Wereldmuziek: Yungchen Lhamo - Coming Home [Tibetaanse zangeres]. Blues: Guy Forsyth - Can You Live Without. Meer informatie: 053-4895222.

The Crying Game

Vanavond is 'The Crying Game' de derde film in het kader van de HoBiHe Filmmaand. Jody, een Britse soldaat, wordt gegijzeld door de IRA. Fergus krijgt de opdracht Jody te bewaken. Tijdens deze periode van gevangenschap onstaat tussen beide mannen een band. Wanneer de gijzeling op dramatische eindigt, duikt Fergus onder en deserteert daarmee uit de IRA. Hij besluit Jody's laatste wens uit te voeren en ontmoet daardoor de verleidelijke Dil. Voor hij het beseft, raakt Fergus volledig in haar ban. Donderdag 18 februari, 20.00 uur, Amphitheater (Vrijhof), f3,50/f2,50 (student), incl. een consumptie. Volgende week wordt de week afgesloten met het ontroerende Beautiful Thing. Meer informatie op http://hobihe.srd.utwente.nl.

Internationaal

AEGEE

Spreekt het onderwerp van het congres 'Ancient Civilisations' wel aan? Ga dan van 26 feb. tot 3 maart naar Timisoara in Roemenië voor het congres 'Banat-A Model Of Interculturality'. Dit congres staat in het teken van Banat, een deel van Roemenië waar veel verschillende minderheden naast elkaar leven. In dit gebied is leefklimaat vriendelijk en iedere cultuur heeft zijn identiteit kunnen behouden. Tijdens dit congres krijg je niet alleen lezingen over hoe deze optimale situatie heeft kunnen ontstaan, maar bezoek je ook verschillende wijken en zie je met eigen ogen hoe het dagelijks leven vanuit de verschillende culturen er uitziet. Geïnteresseerd? Er is bij het congres vast wel iemand te vinden die mee wil. Voor meer informatie of als je je wil inschrijven kan je terecht bij de reismap.

Monsoon

Donderdag 18 februari (dus vandaag!) een lezing van Monsoon en Concept 'Waterbeheer in Bangladesh' van 15.45 tot 16.45 uur in het WB-gebouw # We hebben al een aantal mensen voor de symposiumcommissie. Heb je ook belangstelling voor het organiseren van een symposium en het verdienen van 2,5 SP, meld je dan zo snel mogelijk aan! # Er zijn ook nog een paar plaatsen vrij voor de Bata444race, dus schrijf je snel in # Wil je actief/lid worden, mail dan [email protected], bel 4893543 of kom langs in CT-1796.

AIESEC-Twente

Vanaf morgen kan je je inschrijven voor de Carrièreweek 1999! Dit jaar wordt voor de tiende keer in Twente en het wordt daarom ook groots aangepakt. De locatie is het ARKE-stadion! Wil jij meedoen aan de bedrijvenpresentaties, workshops, individuele gesprekken of aan het symposium over talent? Kom dan langs onze stand of kantoor voor meer informatie en schrijf je in # Ook kan je je altijd inschrijven voor een internationale stage in een van de 87 AIESEC-landen. Als je vragen hebt bel 4893959, of kijk op onze site. www.aiesec.nl/aiesec/twente.

Oratie

Prof.dr.ir. A.J. Mouthaan, benoemd tot opleidingsdirecteur en hoogleraar Elektrotechniek aan de faculteit der Elektrotechniek over 'Academische vorming in SPruit-equivalenten', 4 maart, 16.00 uur, BB2.

Prof.dr. A. Prosperetti, benoemd tot bijzonder hoogleraar Warmte- en Stromingsleer op de Berkhoff-leerstoel aan de faculteit der Technische Natuurkunde, over 'The sounds of bubble's', 11 maart, 16.00 uur, BB2.

Prof.dr. R.J. Bosker, benoemd tot hoogleraar Formalisering van theorieën betreffende onderwijsorganisatie en onderwijseffectiviteit aan de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde, over 'Ontbrekende schakels', 25 maart, 16.00 uur, BB2.

Pakkerij

Audentis

Afgelopen week zijn de laatste jaarclubpresentaties geweest en zijn de jaarclubs op pad geweest tijdens stedentocht afgelopen dinsdag. Vanavond wordt het jaarclubtraject dan ook afgerond nadat we eerst onze jaarlijkse verenigingsfoto hebben gemaakt in het stadhuis. Aankomende zaterdag zal het eindelijk zover zijn, de moeders zullen een kijkje nemen in de gaarkeuken van Audentis. Audentis is als volgt te bereiken: Sociëteit T.R.A.M.053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected] De homepage is te bereiken op www.audentis.nl.

AEGEE

Let op de gewijzigde openingstijden van de sociëteit vanwege het congres 'Ancient Civilisations'. Vanavond is de sociëteit namelijk gesloten. Morgen en het weekend is sociëteit Asterion wel open, en wel tot 2.00 uur. Op zondag is het zelfs European Night en zal er worden gefeest tot diep in de nacht. Maandag is er een 'Dutch Party' tot 2.00 uur en dinsdag is de sociëteit tot 1.00 uur open. Zorg dat je er bent op deze kroegmarathon, want dit is een kans om vele mensen uit heel Europa te ontmoeten. Na het congres gelden weer de gebruikelijke openingstijden. Veel plezier de komende dagen, we gaan er een onvergetelijk congres van maken!

C.S.V. Alpha

Een goeie opkomst en goeie discussies maakten de thema-avond vorige week tot een groot succes. Heb je deze avond gemist? Geen nood, 28 maart heb je een nieuwe kans # Vanavond kun je zoals elke donderdag terecht in sociëteit Flux voor de nodige ontspanning # Is je belangstelling gewekt? Kom eens sfeer proeven in Flux (Oude Markt 24, linker trap, 3e verdieping) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

A.S.V. Taste

Komende weekend is er een kennismakingskamp voor nieuwe leden. Heb je interesse voor het Taste-lidmaatschap of ken je iemand die interesse heeft, vanavond is de laatste mogelijkheid om je in te schrijven. Geïnteresseerden kunnen langs komen op onze sociëteit of bellen met het bestuur (053-4326238). Volgende week dinsdag is er om 20.00 uur voor de mensen die mee zijn wezen skiën in Serre Chevalier een après-ski borrel op de sociëteit. Leden die tijdens de UT-introductie een gave tijd willen hebben en zich willen inzetten voor de vereniging kunnen een verenigingsdoegroep doen. Wanneer je hier interesse in hebt kun je je, zowel individueel als in groepsverband, bij de coördinator intern aanmelden. De sociëteit op Oude Markt 24 is open op donderdag (21.00-4.00), dinsdag (21.00-2.00) en op vrijdag en zondag (22.00-1.00).

Student Union

Bestuur

Het bestuur van de Student Union wil graag alle mensen van de organisatie bedanken die van het feest in de Pakkerij zo'n succes hebben gemaakt. We kijken nu al uit naar de volgende keer! Voor het bestuur zit het zware werk er even op en het wachten is nu op de goedkeuring van onze plannen, die rond maart/april wordt verwacht. Het komende jaar is er echter genoeg te doen op de UT en bij de verenigingen en ook de voorlichtingsdagen komen weer snel dichterbij. Mocht je zin hebben om een keer kennis te maken met het nieuwe Student Union bestuur of wil je meer informatie dan ben je altijd welkom. Het bestuur van de Student Union zit in de Vrijhof in kamers 27, 28 en 29. Ons telefoonnummer is 2226 en via de email zijn wij te bereiken op adres: [email protected] Ook op- en aanmerkingen op onze homepage (www.union.utwente.nl) zijn hier welkom.

Mensa

WEEK 8

ZATERDAG 20 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Tagliatelle Verde

Ham en Champignons % Room saus

Doperwten

ZONDAG 21 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Varkenssteak % Stroganoff saus

Snijboontjes

Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 22 FEBRUARI

Champignon soep

***

Hutspot

Verse worst of Speklapje

of

Gegratineerde Spaghetti Bolognaise

DINSDAG 23 FEBRUARI

Heldere Ossestaart soep met garnituur

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of

Vleesgerecht % Curry saus

Wortelen of Doperwten

Gekookte aardappelen

WOENSDAG 24 FEBRUARI

Mexicaanse Bonen soep

***

Griekse Moussaka % Tomaten saus

Roerbakgroente

DONDERDAG 25 FEBRUARI

Franse Uien soep

***

Rollade % Vlees saus

Andijvie à la crème of Keuze groente

Gebakken of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 26 FEBRUARI

Groente Vermicelli soep

***

Roomschnitzel Haway of 2 Vleeskroketten

Kerrieroom saus

Sperziebonen

Frites of Gekookte aardappelen

----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 22 FEBRUARI

Champignon soep

***

Bonengoulash

Roerbakgroente

Gekookte aardappelen

DINSDAG 23 FEBRUARI

Groente Vermicelli soep

***

Vegetarische Schnitzel

Wortelen of Doperwten

Frites of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 24 FEBRUARI

Mexicaanse Bonen soep

***

Omelet met Champignons

Sperziebonen

Room aardappelen met Peterselie

DONDERDAG 25 FEBRUARI

Franse Uien soep

***

PIZZA

H A P A A N D E T A P

Maandag 22 febr. t/m vrijdag 26 febr.

Kip Bonne Femme, Garnituur van champignons,

doperwten, spek, ui en worteltjes, rauwkostsalade

en aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 22 febr. + dinsdag 23 febr.

Varkenslende Steak Tutti Frutti

Verse Groente

Rauwkostsalade

Rosti aardappelen

Woensdag 24 febr. + donderdag 25 febr.

Kip Satè

Foe Yong Hai

Kroepoek

Rauwkostsalade

Nasi Goreng

WEEK 9

ZATERDAG 27 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Gebraden Kippebout of Vleesgerecht

Paprika saus

Groente Macedoine

Carrè of Gekookte aardappelen

ZONDAG 28 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Schnitzel % Vlees saus

Koolrabi in pikante Kaas saus

of Keuze groente

Gebakken Kriel of Gekookte aardappelen

MAANDAG 1 MAART

Gebonden Selderij soep

***

Varkenssteak % Bourguignonne saus

Bloemkool of Keuze groente

Gebakken of Gekookte aardappelen

DINSDAG 2 MAART

Franse Uien soep

***

Gebraden Gehakt of Verse worst

Vlees saus

Spinazie of Keuze groente

Gebakken of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 3 MAART

Goulash soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of

Vleesgerecht % Remoulade saus

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 4 MAART

Chinese Groente soep

***

Bami Goreng met Vleesballetjes in Hot saus

Kroepoek

VRIJDAG 5 MAART

Asperge soep

***

Schouderfilet % Peper saus

Snijbonen

Frites of Gekookte aardappelen

----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 1 MAART

Champignon soep

***

Omelet % OekraÏne Schotel

Aardappel in schil

DINSDAG 2 MAART

Franse Uien soep

***

Gegratineerde Volkoren Macaroni Schotel

met

Champignons, groente en kaas

WOENSDAG 3 MAART

Asperge soep

***

Gevulde Aubergine - Pikante Kool

Kerrie saus

Gekookte aardappelen

DONDERDAG 4 MAART

Chinese Groente soep

***

Bonengoulash

Roerbakgroente

H A P A A N D E T A P

Maandag 1 mrt. t/m vrijdag 5 mrt.

Schnitzel Madras met kerrie saus, ananas en

rozijnen, rauwkostsalade en gele rijst

BRASSERIEMENU

Maandag 1 mrt. + dinsdag 2 mrt.

Entrecôte Café de Paris

Verse groente

Rauwkostsalade

Rijst

Woensdag 3 mrt. + donderdag 4 mrt.

Spare Ribs

Diverse sauzen

Rauwkostsalade

Stokbrood

Frites