Op weg naar Tar

| Redactie

'Een surrealistische reis over de onbekende wegen van de subjectieve waarheid, langs schetsen van misplaatst medelijden.' Met deze woorden kondigt Nest haar nieuwste productie aan. Nog één repetitieweekend te gaan en dan staat de toneelgroep drie avonden achtereen in de Vrijhof.

De aankondiging van Nest doet het bange vermoeden postvatten dat de groep op de vage toer gaat. Herinneringen aan het twee jaar geleden opgevoerde Haar leven haar doden % een stuk waar slechts weinigen een touw aan konden vastknopen % dringen zich op. De vrees blijkt echter ongegrond. Het aanschouwen van een van de laatste repetities vorige week in de Vrijhof maakt nieuwsgierig naar de voorstelling volgende week.

Op de grond ligt Lis (gespeeld door Maartje van Vilsteren, die eerder schitterde in Ifigeneia) en een eindje bij haar vandaan zit Fando (Henrik Holland, al jaren een vaste kracht binnen Nest). Het tweetal is op reis naar Tar. Een reis verre van gemakkelijk. De haat-liefdeverhouding tussen de kreupele vrouw en de illustere man die haar in een karretje voortsleept werpt continu obstakels op hun weg en maakt het arriveren in Tar hoogst onzeker. Ook het feit dat nog nimmer iemand Tar bereikte, doet twijfel rijzen over het succes van de tocht. En dan zijn er ook nog kapers op de kust: drie vreemde heren die evenals Fando en Lis op weg zijn naar Tar. De paden kruisen en dat leidt tot vreemde situaties en voornamelijk absurde gesprekken. Zo legt Fando tegen het einde van het stuk uit hoe hij weet of iemand de waarheid spreekt: op even dagen hebben alle moeders gelijk, op dagen deelbaar door drie alle heren met een bril en op de dagen die eindigen op een nul heeft niemand gelijk. De drie heren twijfelen aan dit systeem en er ontstaat een van de vele zinloze discussies waar het stuk vol mee zit.

Op weg naar Tar is geschreven door de Spaanse surrealist Fernando Arrabal. De werelden waarin zijn stukken zich afspelen zijn vaak gewelddadig, wreed en pornografisch. Aan dat laatste waagt Nest zich (nog?) niet, maar voor het overige voldoet Tar aan de omschrijving. Het stuk is ontegenzeggelijk enigszins vaag, maar niet in zulke mate dat de aandacht wegzakt. Integendeel, de leemten in het verhaal, zoals wat Tar eigenlijk is en waarom de personages er zo graag heen willen, zijn intrigerend en vormen stof voor een prettig filosofisch gesprek na afloop van de voorstelling.

Nest speelt Op weg naar Tar, dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21december, 20:00 uur, Vrijhof (Agora), toegang fl.7,50 / fl.4,00 (met Union+/CJP/Enschedepas).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.