Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 19 april 2000 -Het CvB heeft de nota Voorbereiding Voorjaars-overlegronde 2000 vastgesteld en verzonden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten. -Het CvB heeft de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers (RASO) vastgesteld en de CSR verzocht hiermede in te stemmen. Hierbij is overwogen dat reeds eerder is besloten tot het verlene

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 19 april 2000

-Het CvB heeft de nota Voorbereiding Voorjaars-overlegronde 2000 vastgesteld en verzonden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

-Het CvB heeft de Regeling Aanvullende Studiefinanciering Overstappers (RASO) vastgesteld en de CSR verzocht hiermede in te stemmen. Hierbij is overwogen dat reeds eerder is besloten tot het verlenen van aanvullende studiefinanciering aan HBO doorstromers per 1 september 2000. Geconstateerd is voorts dat de WAR invulling heeft gegeven aan het verzoek tot het ontwerpen van een Regeling waarbij voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden.

-Het CvB heeft de heer dr.ir. D.R. Muntslag benoemd tot hoogleraar "ERP-implementatie en organisatieverandering" bij de faculteiten T&M en INF. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 mei 2000 voor een periode van vijf jaar.

Cultuurcentrum Vrijhof

In verband met de ramp in Enschede zullen er tot en met maandag 22 mei geen voorstellingen/publieksbijeenkomsten plaatsvinden in de Vrijhof. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

Lunchlezing CT&M

Op donderdag 18 mei a.s is er weer een CT&M lunchlezing van 12.30-13.30 uur in WB-gebouw Hal V-112. Dr. Jan Mulder van het Rijks Instituut voor Kust en Zee (RIKZ)/Rijkswaterstaat zal iets komen vertellen over de mogelijke effecten van de aanleg van een vliegveld in zee. Zijn lezing heeft als titel 'Landen op zee'. Een inschatting van de fysisch-ecologische effecten op het kust- en zeemilieu van de aanleg van een vliegveld in zee, met een weergave van het afwegingskader binnen het besluitvormingstraject. Iedereen is van harte welkom.

DiSC-sektor Studentenbegeleiding

In verband met een dagje uit zijn woensdag 24 mei a.s. de volgende bureaus gesloten: Bureau Studentendecanen, Bureau Studentenpsychologen, Commissie Verlening Afstudeersteun en het secretariaat van het Studentenplein (SPE).

Alle faculteiten

Cultuurcentrum Vrijhof

In verband met de ramp in Enschede zullen er tot en met maandag22 mei geen voorstellingen/publieksbijeenkomsten plaatsvinden in de Vrijhof. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.nl . Tel: 4893909, Vrijhof kamer 120.

BSK

Afstudeercolloquia

Koen Kokkeler over 'De Achterhoek in de 21ste eeuw'. Een bestuurskundig onderzoek naar regionale problemen en het openbaar bestuur in de Achterhoek, 26 mei 2000, 15.30 uur, TWRC A-101.

Linda de Haas over 'De communautaire regeling van vrij verkeer van personen: een fata morgana?', 31 mei 2000, 16.00 uur, TWRC A-101.

Stijn van Bruggen over 'Coercive Diplomacy in Bosnië en Kosovo.' Een onderzoek naar het gebruik van diplomatie met dwang in voormalig Joegoslavië, 31 mei 2000, 16.00 uur, TWRC A-116.

Methoden en technieken I (171040)

Voor P studenten BSK. Er is een inhaalcollege gepland voor de groepen 1 en 2 op woensdag 24 mei, 5/6 uur in TWRC A-101.

Politicologie II (174502)

Voor D1 studenten BSK. Er is een nabespreking gepland van het tentamen Politicologie II van 9-5-2000, op dinsdag 13 juni a.s. om 12.30 uur tot 13.30 uur in zaal TWRC A112.

Wetenschapswinkel

Gezocht: BSK of T&M-student(en) die voor studiepunten en/of een redelijke vergoeding een onderzoek willen doen in Lonneker. Binnen het dorp bestaat bij een aantal (sport)verenigingen, behoefte aan een eigen (sport)accommodatie. Aangezien dit niet binnen het beleid past van de Gemeente Enschede, moet een dergelijke accommodatie geheel op eigen kracht gerealiseerd worden. Werkzaamheden: 1)onderzoek haalbaarheid multifunctionele accommodatie t.b.v. verschillende verenigingen; 2)opzetten businessplan; 3)plan van aanpak. Informatie: Dick Schlüter; [email protected], tel. 4891135.

CT

Magnesiumpoeder

Twee turnscholen zoeken een CT student voor een onderzoek naar een alternatief gebruik van magnesiumpoeder in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Informatie: Dick Schlüter; [email protected], tel. 4891135.

Integrand Twente

We zoeken een CT of evt. TBK-P student die wil werken aan een onderzoek naar de toekomst van een chemische fabriek. Tijdsduur en vergoeding in overleg. Ref.K58. Voor meer info, bel, mail of kom eens langs in de Vrijhof kamer 120 of kijk op www.Integrand.nl voor info en vele opdrachtomschrijvingen. tel:4893909, e-mail: [email protected]

EL

Zaalwijziging Calculus IIb

De zaalindeling voor Calculus IIb (week 19 t/m 21) is als volgt: Groep 1: 8128; Groep 2: 10148; Groep 3: T5.

Colloquium

dr.ir. Ad M.G. Peeters (Philips Research Eindhoven) over 'Designing Large Asynchronous ICs', 25 mei, 14.00 uur, EL/TN T4. Meer informatie: http://www.el.utwente.nl/nieuws/colloquia/.

Roosterwijziging Embedded signal processing (123153)

Bovenstaand hoorcollege vervalt op dinsdag (6 juni) het 7e en 8e uur, dit college wordt echter gegeven op woensdag (7 juni) het 7e en 8e uur in WB H4 204.

INF/BIT

Praktijkopdracht

Gezocht: studentonderzoeker met belangstelling voor automatisering en organisatiemanagement. De Stichting Stuiver verzorgt het financiële beheer voor volwassenen die dat zelf onvoldoende kunnen, zoals geestelijk gehandicapten. De klantenkring van de Stichting - die zowel betaalde krachten als vrijwilligers in dienst heeft - groeit sneller dan gedacht. Onderzoek: kritisch doorlichten huidige organisatie om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden; voordelen geautomatiseerde financiële computersystemen en is implementatie van deze systemen mogelijk. De verdienste bestaat uit studiepunten en een handvol geld. Informatie: Dick Schlüter, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207, tel. 4891135, [email protected]

D-voordracht INF

H. Tijink over 'High-level planning of autonomous robots', 25 mei 2000, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

TBK/CT&M

Org. waarden en bedrijfsethiek (184157)

Voor TBK D2. Binnenkort vinden de Ethiekdagen plaats. Studenten hebben zich in kunnen schrijven bij BOZ-TBK. Op alle inschrijflijsten hebben zich meer dan het maximale aantal van 30 studenten ingeschreven. Daarom is er een extra sessie van de Ethiekdagen ingelast en wel op 22 (WB Z 124) en 23 juni (BB-3). Willen alle studenten die op de inschrijflijst staan die overtekend is zich zelf inschrijven voor de 22e en de 23e juni. Voorbereiding Ethiekdagen. De studenten moeten voorafgaand aan de Ethiekdagen het werkboek Ethiekdagen "Maatschappelijk verantwoord ondernemen" (nr. 326) in de U-take aanschaffen en bestuderen. Aan het begin van de Ethiekdagen zal een korte leestoets worden gehouden, waarbij het werkboek gebruikt mag worden. De studenten moeten beide dagen beschikbaar zijn vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur. Mochten er verdere vragen zijn over de Ethiekdagen dan kun je contact opnemen met Ine Scholten, telefoon 4893519.

Colloquium

Menno Mewe over 'Entree-strategie nieuwe regio's voor Dales Sanitair v.o.f.'. Marktonderzoek naar vraag sanitair en installatiemateriaal in Oost en Zuid Nederland t.b.v. marktuitbreiding, 25 mei 2000, 15.30 uur, Vestingbar.

Tentamen Operationele verkeersbeheersing (222111)

Voor CT&M. Aangezien zich voor het tentamen maar een klein groepje studenten heeft gemeld, zal het tentamen d.m.v. een mondeling worden afgesloten. Studenten kunnen zich melden bij Dorette Alink-Olthof (tel. 4894322/kamer w-216) voor een duidelijke afspraak.

Vervallen hoorcolleges (226310)

Voor CT&M P, TBK-B D1 studenten. De hoorcolleges voor het ontwerpproject bouwen (226310) vervallen in week 25 en 26! (maandag 3e en 4e uur).

Cijfers Mechanica I (115706)

Voor CT&M P studenten. Voor dit vak zijn bij BOZ CT&M nog geen cijfers binnengekomen via de docent. Als wij juist zijn ingelicht zijn jullie inmiddels zelf wel geinformeerd middels een cijferbriefje. Wij willen jullie vragen om voor 19 mei bij BOZ CT&M langs te komen met het cijferbriefje, zodat wij een kopie kunnenmaken. Dit is namelijk het laatste vak waar wij op wachten om een overzicht van P-geslaagden te kunnen maken. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Stress Business Week 2000

In week 21 (maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei) is de Stress Business Week!! Een week vol met bedrijfskundige activiteiten, uiteenlopend van congres tot excursies en managementgames. Programma: Maandag 22 mei. Openingssymposium: 'De informatiestrijd, grenzen aan het gebruik van klantgegevens'.

Alvast een kritische blik op wat er woensdag in het congres aan de orde zal komen. Dinsdag 23 mei. Excursies naar bedrijven: 'Bedrijfskunde in de praktijk'. Bedrijven die bezocht worden: Philips, Winterswijk en Grolsch, Enschede. Bedrijvendiner (mogelijkheid kennis te maken met recruiters van KPMG, Philips, Heineken, TPG en Pink-Elephant). Woensdag 24 mei. Congres: 'Challenging consumer behaviour': lezingen en workshops. Donderdag 25 mei. Managementgame: Gedurende de hele dag zal er een in-house IT-managementgame gehouden worden op het hoofdkantoor van KPMG, en 's middags is er op de UT een managementgame georganiseerd door Booz-Allen & Hammilton. TBK-feest: afsluiting. Een spetterend feest in uitgaanscentrum Bastion. Inschrijving: bij de Stress Business Week-stand (zij-ingang BB-gebouw); via www.stress.utwente.nl/sbw; of kom bij ons langs.

Beslissen onder Onzekerheid (182060)

Voor TBK D1. De te bestuderen stof voor de tweede toets van dit vak op maandag 22 mei van 9.00-10.00 uur in de Sporthal is: goal programming, SMART en MAUT. Afmelden voor deze toets kan per e-mail: [email protected] tot uiterlijk donderdag 18 mei 17.00 uur.

(Internationale) Stage (180066)

Voor TBK D2/3. De eisen t.a.v. het bedrijf en de opdracht bij de (internationale) stage zijn per heden gewijzigd. Moest vroeger het stagebedrijf actief zijn op het vakgebied van je technische stroom, voortaan dient óf het stagebedrijf óf de stage-opdracht op het vakgebied van je technische stroom te liggen. Dit verruimt je mogelijkheden een geschikte stageplaats te vinden. Vragen? Neem dan contact op met de stageco÷rdinator Frank van den Berg, tel.: 4893522 - e-mail: [email protected]

Integrand Twente

Voor TBK-L. Ben jij fanatiek logistiek? We hebben een afstudeeropdracht voor je! In Nijmegen kun je een onderzoek doen naar welk Warehouse Management Systeem het best bij het bedrijf past. Geïnteresseerd? Kom dan snel langs of bel/mail even voor meer info. De koffie staat klaar! Vrijhof kamer 120, tel:4893909, e-mail:[email protected] Voor andere opdrachten kan je natuurlijk ook altijd langskomen, of kijk op www.integrand.nl.

Wetenschapswinkel

Gezocht: BSK of T&M-student(en) voor een haalbaarheidsonderzoek sportaccommodatie in Lonneker. Zie mededeling BSK.

Lunchlezing CT&M

Op donderdag 18 mei a.s is er weer een CT&M lunchlezing (dr. Jan Mulder, RIKZ/Rijkswaterstaat) van 12.30-13.30 uur in WB-gebouw Hal V-112. Zie mededeling algemeen.

TBK-er gezocht voor een stage in India

Het gaat hier om een stage in Baroda, India bij het bedrijf Prakash Chemicals Capital bank. De opdracht is om in Nederland contacten te leggen met handelaren om te kijken hoe het bedrijf zijn produkten kan exporteren naar Nederland. Verder moeten alle wetten, regels en procedures voor handelen met buitenlandse markten in kaart worden gebracht. Kennis van international marketing en de engelse taal is verplicht. De stage duurt 12-24 weken en kan beginnen per direct! Kijk op ons stagebord voor het AIESEC- kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

Voorlichtingsbijeenkomst stage

Voor CT&M D1 studenten. De jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Stagebureau CT&M, is op 13 juni a.s. tussen 12.45 en 13.30 uur in de filmzaal N-105. Er wordt o.a. informatie gegeven over de voorwaarden om op stage te mogen gaan, potentiële stagebedrijven en hoe te solliciteren naar een stageplaats.

TCW

D-voordracht

Annelies Kaan over 'Imago-onderzoek onder de doelgroep en de stakeholders van Teleac/NOT.' Onder de doelgroep van Teleac/NOT is onderzocht hoe groot de naamsbekendheid is, en welk imago Teleac/NOT heeft. Onder de stakeholders is ook het imago van Teleac/NOT onderzocht, maar ook welke functie zij Teleac/NOT toedichten in het publieke omroepbestel. Bij beide groepen is onderzocht in hoeverre zij bekend zijn met de communicatiemiddelen, en in hoeverre deze communicatiemiddelen bijdragen aan het imago van Teleac/NOT, 24 mei 2000, 16.00 uur, B209.

TN

D-voordracht

Oguzhan Gürlü over 'Spin polarized Scanning Tunneling Microscopy: A new approach', donderdag 25 mei 2000, 10.30 uur, BB4.

TO

Zalen voor toetsen en herkansingen voor TO-D3

De toets van het vak Trainingsontwikkeling van dinsdag 13 juni, het 7e en 8e uur is in zaal L216. De toets van het vak Instructietheorie 2 van maandag 19 juni, het 5e en 6e uur is in zaal L216. De toets van het vak Planning en beleid t.b.v. schoolorganisaties en opleiding binnen arbeidsorganisaties van woensdag 21 juni, het 5e en 6e uur is in zaal L213. De toets van het vak Analyse en ontwerp van onderwijsorganisatie van maandag 26 juni, het 5e en 6e uur is in zaal L213. De herkansing van het vak Trainingsontwikkeling van donderdag 6 juli, het 3e en 4e uur is in zaal L105. De herkansing van het vak Planning en beleid van donderdag 6 juli, het 5e en 6e uur is in zaal L105. De herkansing van het vak Instructietheorie 2 van vrijdag 7 juli, het 1e en 2e uur is in zaal L105. De herkansing van het vak Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties van vrijdag 7 juli, het 3e en 4e uur is in zaal L105.

Zalen voor toetsen en herkansingen en een roosterwijziging voor TO-D1 en TO-deeltijd

De herkansing voor het vak Practicum evaluatie van vrijdag 19 mei, het 3e en 4e uur is in zaal CC3. De herkansing voor het vak Multimedia programmeren van vrijdag 19 mei, het 5e en 6e uur is in zaal WB HIV204. De toets voor het vak Ontwikkeling van volwassenen van woensdag 24 mei, het 3e en 4e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Ontwikkeling van volwassenen van vrijdag 9 juni, het 3e en 4e uur is in zaal L213. De toets voor het vak Onderwijssociologie van vrijdag 9 juni, het 5e en 6e uur is in zaal L105. De toets voor het vak Ontwikkeling van volwassenen van vrijdag 9 juni, het 3e en 4e uur is in zaal L213. De toets voor het vak Onderwijssociologie van vrijdag 9 juni, het 5e en 6e uur is in zaal L105. De toets voor het Cognitiewetenschap van vrijdag 23 juni, het 7e en 8e uur is in zaal BB4. De toets voor het vak Cognitiewetenschap van maandag 26 juni, het 3e en 4e uur is in zaal CC2. De herkansing voor het vak Onderwijssociologie van vrijdag 7 juli, het 3e en 4e uur is in zaal L213. De herkansing voor het vak Cognitiewetenschap van vrijdag 7 juli, het 5e en 6e uur is in zaal WB HIV204. De herkansing voor het vak Ontwikkeling van volwassenen van vrijdag 7 juli, het 7e en 8e uur is in zaal L213. Er is een extra werkcollege ingeroosterd voor het vak Ontwikkeling van volwassenen op vrijdag 19 mei, het 2e uur in zaal L216.

Zalen voor toetsen en een roosterwijziging voor TO-P en TO-deeltijd

De toets voor het vak Organisatie en sturing van onderwijs, van woensdag 17 mei, het 1e en 2e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Dataverzameling en -verwerking 1 van donderdag 18 mei, het 1e en 2e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Dataverzameling en -verwerking 1 van vrijdag 19 mei, het 3e en 4e uur is in zaal L216. De toets voor het vak Organisatie en sturing van onderwijs van vrijdag 19 mei, het 5e en 6e uur is in zaal L216. De herkansing voor het vak Dataverzameling en -verwerking 1 van vrijdag 9 juni, het 7e en 8e uur is in zaal L216. Het werkcollege voor het vak Onderwijskundig ontwerpen: methoden en technieken van vrijdag 16 juni, het 7e en 8e uur komt te vervallen. I.p.v. de toets op vrijdag 30 juni is er het 1e en 2e uur een werkcollege verroosterd in zaal inf L208. Er is nog een extra werkcollege verroosterd op vrijdag 23 juni het 9e en 10e uur in zaal L213. De herkansing van het vak Organisatie en sturing van onderwijs van vrijdag 23 juni, het 3e en 4e uur is in zaal L213. I.p.v. de toets voor het vak Onderwijskundig ontwerpen: methoden en technieken wordt er nu op dinsdag 27 juni een werkcollege gegeven in L213.

Afstudeercolloquia

Thelma van der Laan over 'Can CASCADE-SEA help South Afrika?' An explorative study on the validity, practicality and implementation of a computer-based tool for use with curriculum 2005, vrijdag 26 mei 2000, 14.30 uur, L213.

M. Olde Monnikhof over 'Competentiemanagement, verandering of verbetering?', maandag 29 mei 2000, 11.00 uur, L216.

Herkansing Multimedia Programmeren

De herkansing multimedia programmeren aanstaande vrijdag (13.45-15.30 uur) wordt gehouden in TO L105 (en niet in WB).

TW

D-voordracht

Miriam Siers over 'Regelaarontwerp voor tracking en stabilisatie van een tweewielige mobiele robot', dinsdag 23 mei 2000, 13.45 uur, TW-A114.

WB

Hoorcollege CAD/CAM (112415)

Voor WB D1 IOPM-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op donderdag het 3/4e uur, komt te vervallen in de weken 19 t/m 25. Het hoorcollege, verroosterd op dinsdag het 1/2e uur inzaal WB Hal IV.204 blijft ongewijzigd.

Afstudeercolloquia

J. Bijleveld (ThW) over 'Bio-olie uit hout; modellering en procesoptimalisatie', 19 mei 2000, 10.00 uur, WB N.105.

A. Abee (TMK) over 'On the simulation of the Shape Rolling Process of Stator Vanes using a Finite Element Method model', 26 mei 2000, 13.30 uur, WB N.105.

HC Feature gebaseerd ontw. en produceren (112433)

Voor WB D3-studenten. Het rooster voor de komende bijeenkomsten is als volgt: 18-5: hoorcollege volgens rooster; 25-5: vanaf 09.30 uur in de reguliere zaal in Hal V een nadere kennismaking met de echte Hydraudyne case door ir. Menno Wolf, aansluitend (vanaf 10.30 uur) practicum in Hal III.204: laatste deel met CAM Works; 8-6: hoorcollege volgens rooster met o.a. PART-demo;

15-6: hoorcollege volgens rooster; 22-6: tentamen (schriftelijk). Plaats: de volgens het rooster voor de hoorcolleges verroosterde zaal in Hal V. Tijd: 09.00 uur tot maximaal 11.30 uur.

BOZ/WB gesloten

Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 26 mei a.s. de gehele dag gesloten.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Herwen dat zich bezig houdt met luchtfiltrage-techniek zijn we op zoek naar een WB-student die o.a. wil helpen bij het vervaardigen van CE-machinehandleidingen, en het doen van deelstudies en kleine projecten. Part-time mogelijk! Refnr G765. Voor meer info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, www.Integrand.nl.

Studentenverenigingen

Sirius

Maandag 22 mei vindt de tweede statuten ALV plaats om 11:30 in TWRC-112B. De ALV stukken van 27 april liggen reeds ter inzage in onze kamer # We zoeken enkele mensen voor de almanak- en materiaalcommissie. Zie je dit zitten? Meld je dan op ons hoofdkwartier, TWRC-108 B # Heb je een beetje verantwoordlijkheidsgevoel, en lijkt het je leuk om actief te zijn, meld je dan eveneens op het hoofdkwartier # 24 mei is er een themaborrel 'Western' in sociëteit Flux. Haal je hoed en Smith & Wesson uit de kast en kom gezellig een biertje drinken! # Je kunt je nog steeds opgeven voor het Actieve Leden Weekend in Antwerpen. Zorg dat je erbij bent!

Stress

Volgende week zijn er vier dagen lang bedrijfskundige acitviteiten tijdens de Stress Business!! Inschrijven kan nog t/m vrijdag! Woon het interessante congres en openingssymposium over Challenging Consumer Behaviour bij, ga mee met de excursie naar Philips, of doe mee met één van de twee managementgames bij KPMG of Booz-Allen & Hamilton, of maak kennis met de recruiters van gerenomeerde bedrijven tijdens een chique diner op het Bedrijvendiner. Meer informatie te krijgen bij de stand in het BB-gebouw, of in onze kamer. Deze week de laatste kans om je in te schrijven! # Op zoek naar interessante Business Courses en buitenlandse stages? Kijk dan eens op de posters en flyers in het voorportaal van onze kamer! Overige informatie: www.stress.utwente.nl.

ConcepT

ConcepT wenst de slachtoffers van de vuurwerkramp veel sterkte! # Woensdag 24 mei is er Avondje AkciE om 20.30 uur in Kleintje VB # Gezocht: activisten voor de ouderdag op 16 juni. Geef je op bij ConcepT # Donderdag 25 mei is er borrel. Kom de nieuwe schilderingen bekijken vanaf 15.30 uur # Als je iets meer wilt dan alleen studeren is er voor jou bij ConcepT plaats in verschillende commissies, zoals de AkciE, Lezingen-, Almanak- en ConcepTueelcommissie # Voor vragen of informatie, bel 3884,mail [email protected] of kijk op de homepage: http://www.ConcepT.utwente.nl.

Inter-Actief

Iedereen die ernstige gevolgen van de ramp in Enschede heeft ondervonden heel veel sterkte!! # Er wordt nog gekeken naar het activiteitenrooster. Let op de aankondigingen # Voor vragen: bel 053-4893756 of kom even langs bovenin hal B, kamer L224 (naast IAPC).

Arago

Volgende week woensdag 24 mei is het Pauli-symposium! Er is van alles over deze briljante natuurkundige te vertellen. Schrijf het alvast in je agenda! # De bonte avond is verplaatst naar dinsdag 30 mei! Je kunt je inschrijven, als commissie of individueel, om de meest geniale sketch van de avond te brengen. Het belooft een flink spektakel te worden # Morgenmiddag is er een BRAK-vrimibo! Bij mooi weer buiten # Op dinsdag 23 mei zal de studiereis 2001 (de Ítzi) zich presenteren. Deze reis gaat naar Zwitserland en Italië. Als je informatie wilt over de reis, of mee wilt, kom dan om 16.30u naar de Tombe! # Tenslotte: op woensdag 31 mei gaat er een excursie naar Océ in Venlo. Je kunt je inschrijven op het prikbord in de kantine.

Scintilla

Maandag 22 en dinsdag 23 mei wordt de film Notting Hill gratisvertoond in EL/tn T4 # Donderdag 25 mei organiseert de BinEx een excursie naar NAM in Grijpskerk. Schrijf je in via internet of in de kantine als je meewilt naar de ondergrondse gasopslag. Vervoer wordt geregeld # De SCALA organiseert 27 t/m 29 mei een liftweekend naar München. We gaan heen en terug liften en de snelste lifters winnen uiteindelijk de wedstrijd. Inschrijven kan via internet en in de SK of kantine # Maandag 29 mei organiseert de SLC een lezing i.s.m. CMG. Meer informatie: www.scintilla.utwente.nl # Zaterdag 3 juni is de opname van Ter Land Ter Zee En In De Lucht in Oostende van het onderdeel Tobbendansen. Vertrek op vrijdag en terug op zondag. Opgave: [email protected] # We wensen de mensen die betrokken zijn bij de ramp van afgelopen zaterdag veel sterkte. Mochten wij iets kunnen betekenen neem dan contact op.

Communiqué

We hopen dat iedereen de ramp van afgelopen zaterdag goed is doorgekomen # Als je nog tentamens hebt dan wensen we je daar veel succes mee. Nog even doorzetten, de zomervakantie zit er alweer aan te komen! # De TIK 2000 zoekt actievelingen die willen helpen tijdens het introduktiekamp van TCW op 21 en 22 augustus. Geef je op in onze kamer # Wij zijn open van maandag t/m donderdag, 10:30-16:00 uur en op vrijdag tot 14:00 # Tel. 053-4894461 # internet: www.communique.utwente.nl.

TOBias

Op 31 mei organiseert de multi-Cultee een excursie naar Paleis het Loo met 's avonds een barbeque bij TO! # 10 jun. Ouderdag, georganiseerd door de eerstejaarscommissie. Op deze dag kunnen de ouders van TO-ers eens kijken wat hun kind zoal doet op de universiteit # In het weekend van 19-21 oktober is het na-introkamp voor eerstejaars. # De foto's van de bata staan op de site Dus kijk snel op http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm.

Isaac Newton

Allereerst willen we graag ons medeleven betuigen aan alle mensen die het slachtoffer zijn geworden van de ramp van afgelopen zaterdag. We doen om uiterste best om alle leden die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt zo goed mogelijk te helpen! # Zijn er nog mensen die meubilair over hebben of die studieboeken hebben die ze uit willen lenen aan mensen die niks meer hebben, geeft dit dan a.u.b. z.s.m. door aan het bestuur. Wij kunnen het dan allemaal op zijn juiste plaats terecht laten komen # Vanmiddag is er een "bijpraatborrel" waar iedereen welkom op is # Wil je commissiewerk verrichten, laat het ons weten # Schrijf je in voor een excursie naar Philips op dinsdag 23 mei. Deelname is gratis # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10.00-16.00u open, tel. [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Student Union

Bestuur Student Union

Wij leven intens mee met allen die getroffen zijn door de ramp in Enschede en wensen een ieder zeer veel sterkte toe de komende tijd. Daar waar wij hulp kunnen bieden, zullen wij dit doen # Kijk op www.studentunion.nl voor het laatste SU-nieuws. Activiteiten aankondigen: [email protected] Bestuursvacatures: [email protected]# In wk 21 (ma/di/vr) is de Student Union Poster Sale in de lobby van de Bastille # 1 juni t/m 31 oktober a.s. wordt in het DaVinci Techno Activity Center i.h.k.v. de wereldtentoonstelling Expo 2000 de tentoonstelling 'Neuro Fuzzy World' georganiseerd. Op vertoon van je Unionkaart betaal je f5 i.p.v.f9. Zie www.davinci.utwente.nl.# De SU heeft per 1 september 4 nieuwe bestuursleden nodig. Stuur sollicitatiebrief, motivatie en CV voor 19 mei naar: Student Union - B.A.C., Vrijhof kamer 28, Pb 217, 7500 AE Enschede # De IK zoekt mensen voor de organisatie van de intro 2001. Stuur sollicitatiebrief, motivatie en CV voor 1 juni naar: IK - B.A.C., Vrijhof kamer 28, Pb 217, 7500 AE Enschede # De SU zoekt een student, die zich wil bezighouden met de opzet van een maandelijks uit te brengen folder, met daarin een overzicht van de activiteiten die door studentenorganisaties worden georganiseerd. Compensatie is in de vorm van auditorenmaanden # AIESEC, AEGEE, SMIT, Monsoon, de CSR en de SU willen in februari 2001 voor het eerst een internationale week organiseren. Deze week moet UT-studenten bewust maken van het belang van internationale ervaring en kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden hiertoe. Meehelpen of meer info? Mail het SU-bestuur. Compensatie is in de vorm van afstudeermaanden.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten: Maandag 22 mei om 21.00 uur en op maandag 5 juni 19.30u in de Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede, koorrepetie voor de Taizéviering van 7 juni. Zeilweekend. Een weekend lang heel veel zeilen, praktische en theoretische zeilinstructie, lekker eten, overnachten op een boerderij, af en toe een moment van bezinning en heel veel gezelligheid. Geef je zo snel mogelijk op, want er kunnen maar een beperkt aantal mensen mee. Plaats: boerderij van "Van Netten", Yntemapolder 4, Gaastmeer. Datum:aanvang vrijdag 16 juni om 19:00u, zondag 18 juni om 17:00u. Kosten: f70 of f72,50 als je vrijdagavond mee eet. Informatie en opgave: Tjitske Hiemstra 050-5427078/e-mail: [email protected] Donderdag 25 mei, 18.00 - 20.00 uur Wereldeetgroep HE, opgave uiterlijk woensdag 24 mei.

Vieringen: Zondag 21 mei "Rondom de Schrift", vg. Hélène van den Bemt, 10.30 uur Vrijhof.

Informatie en opgave. SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59, 1hoog - 053 4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Internationaal

AEGEE

Weer eens zin in wat anders dan een Grolschje?? Ga dan van 25-28 mei mee op de de P.S.C.A. Incognito abdijen tocht langs enkele historische brouwerijen in Belgie. Als je dan toch in het zuiden bent, kan je meteen langsgaan in Maastricht waar van 2 tot 4 juni het congres Music Explored plaatsvindt. Ben je in voor de wat meer serieuzere zaken dan kan je van 26-28 mei in Passau naar het congres Go east?! Consequences of the EU Enlargement. Schrijf je in, in de reismap in de sociëteit.

International Office

De Europese Commissie stelt verschillende 'Marie Curie'-beurzen ter beschikking voor post-doctoraal studenten. Deze beurzen ondersteunen onderzoek aan instituten in de Europese gemeenschap. Info: http://www.cordis.lu/improving/src/hp_mcf_intro.htm. Er zijn een aantal onderzoeksthema's gedefinieerd met verschillende deadlines # De stichting ABC Advies heeft een jaarlijkse toe te kennen prijs ingesteld voor studentscripties, betreikking hebbende op de Nederlandse Antillen c.q. Aruba. Inleveren scripties: voor 1-9-00 bij: St. ABC/Advies, p/a UT, Dienst Studentenvoorzieningen & Campus, t.a.v. E.J. Straatman-Korteweg. Info: www.utwente.nl/nieuws/actueel/scriptieprijs # De Japanse overheid stelt Monbusoh beurzen (duur: 2 jaar) beschikbaar voor pas afgestudeerden. De beurzen kunnen dienen voor een vervolgstudie in Japan. Aanvraag: voor 15-8-00 # Daarnaast stelt het YKK Fonds een studiebeurs van 12 mnd beschikbaar voor het jaar 2001 voor vervolgstudie of onderzoek aan een Japanse universiteit. Deadline: 15-8-00, start: 1-4-01. Inschrijfformulieren beschikbaar op het International Office, Vrijhof 206, tel. 4895424 # De Archemidus prijs is een prijs voor nog niet-afgestudeerde studenten die originele wetenschappelijke ideeen of concepten ontwikkelen die relevant zijn voor de vooruitgang van de Europese wetenschap. De prijs valt i.h.k. van drie thema's. Deadline: 29-6-00. Info: www.cordis.lu/improving/calls/archi_199901.htm.

AIESEC

Wil jij volgend collegejaar op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC kantoor. Donderdag 25 mei is de volgende SRB dus meld je voor 19 mei aan bij het AIESEC kantoor. We hebben op het moment een mooie stage in München, Duitsland bij Sanyo Energy. Ze zijn op zoek naar een student, die goed Engels spreekt en ervaring heeft met accounting. De stage begint per direct en duurt tussen de 6 en 12 maanden. Kijk op ons stagebord voor het AIESEC-kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

MONSOON

In de lezingencyclus 'de dictatuur van het economische denken' verzorgt Monsoon i.s.m. het SPE en Sirius op 23 mei de tweede lezing # Maandagavond 22 mei is er weer een Living in Holland. Borrel vanaf 18.30 uur in de VB gezellig mee met onze buitenlandse gasten! # Donderdagmiddag 15 juni organiseert MONSOON haar jaarlijks symposium. Het thema is 'Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw'. Verschillende sprekers vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid als non-gouvernementele organisaties zullen hun visie geven op de toekomst van internationale samenwerking in Noord/Zuid-perspectief. Meer informatie volgt nog # Meer informatie: tel. 3543, of kom in de middagpauze langs in kamer (CT-1796).

Pakkerij

AEGEE

Een zwarte dag in Enschede, afgelopen zaterdag. Er zijn helaas veel doden en gewonden te betreuren. AEGEE-Enschede leeft mee met de betrokkenen en wenst hen veel sterkte en kracht tijdens het verwerken en wederopbouwen # Aanstaande dinsdag 23 mei zal in de sociëteit de Belgische Bierenavond plaatsvinden. Een aantal leden van AEGEE-Münster zal vanaf de middag ook aanwezig zijn! Vraag bij het bestuur naar het precieze programma # De donderdag daaropvolgend vertrekken we naar België voor de Abdijentocht. De inschrijving is inmiddels gestopt, we gaan er een goeie tijd van maken! # De sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdagavond open vanaf 21.30u, piekuur tot 22.30u. AEGEE-Enschede is te bereiken via tel. 053-4321040, [email protected] of http://aegee.student.utwente.nl.

C.S.V. Alpha

C.S.V. Alpha wenst alle betrokkenen van de ramp op 13 mei jl. veel sterkte toe # Vanavond is de sociëteit wel open om belevenissen aan elkaar kwijt te kunnen # Op de Alpha-homepage staat de laatste informatie, of bel 4762862.

Cultuur

Cultuurcentrum Vrijhof

In verband met de ramp in Enschede zullen er tot en met maandag 22 mei geen voorstellingen/publieksbijeenkomsten plaatsvinden in de Vrijhof. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

CD Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1. Pearl Jam - Binaural (Grunge) 2. Britney Spears - Oops, I did it again (Pop) 3. Calexico - Hot Rail (Americana) 4. Aimee Mann - Bachelor No. 2 (singer/songwriter) 5. Ferry Corsten - Transnation 3 (Trance mix-cd) 6. Nits - Wool (Kamerpop) 7. Lana Lane - Secrets of Astrology (Symfometal) 8. Fila Brazilia - Brazilification (Lounge) 9. Frenzal Rhomb - A man's not a Camel (Punkrock) 10. Diversen - Rollcage Stage II (Drum n' Bass Soundtrack bij computerspel) Blues: George Thorogood & Destroyers - Live in 1999 Wereld: Cristina Branco - Post-Scriptum (Fado) Jazz-rock: Rene Engel - Twee albums te leen (Maandag 22 mei in de Vrijhof !!) Klassiek: Madrigalen van Marenzio en Luzzaschi in prachtige edities DVD: Led Zeppelin - The Song Remains the Same. Meer info: 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Belletrie Bibliotheek

Woensdag 24 mei viert de Bellettrie haar 7e lustrum. Alle leden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd vanaf 18:00 in de Bellettrie-ruimte voor een barbecue en film. Laat van te voren even weten of je komt: tel. 5249 (Bellettrie) of 5015 (Wouter).

Concert van SHOT

Het is weer tijd voor het halfjaarlijkse concert van het Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT). Hierbij zullen onder leiding van dirigent Ronny Buurink o.a. de volgende stukken gespeeld worden, 'Da Pacem Domine' van Hardy Mertens, 'Pastorale Symphonique' van Jacob de Haan en 'Ricercare' van Hendrik Andriessen. Het concert vindt plaats op donderdag 25 mei om 20:00 in de Audiozaal van De Vrijhof. Toegang f7,50/f4. De opbrengst van de entree zal geheel ten bate zijn van de vuurwerkramp slachtoffers te Enschede.

Comedy Night

Op vrijdag 2 juni 2000 om 20.00 uur organiseert DPO i.s.m. de Pythische Spelen en het bureau VEB de laatste Comedy Night van het seizoen 1999/2000 in de Agora van de Vrijhof. Zie cultuurpagina.

Sport

D.Z. Euros

Euros Zeilen organiseert het weekend van 3 en 4 juni een voorjaarsintroductie. Er wordt dat weekend gevaren met het vlaggeschip de Ebenhaëzer, de zeezeiler Lichtekooi, de twee kajuitjachten Jonkie en Overtijd, twee laser2's en vier valken. We vertrekken vanuit Akkrum. Als je verder nog geen vakantieplannen hebt kun je ook prima bij Euros terecht. In de eerste twee weken van de zomervakantie (week 28 en 29) wordt Instructieweek 1 en 2 georganiseerd waarbij mensen overdag lekker kunnen rondzeilen en instructie kunnen krijgen. Voor mensen die graag het grote water op willen zoeken wordt er in week 30 en 31 Waddenweek 1 en 2 georganiseerd. Bij deze evenementen zal er alleen met vlaggeschip klipperaak de Ebenhaëzer gevaren worden. Informatie/aanmelding: Lennard (4305451 of [email protected]) of Jantien (4335079 of [email protected]).

Marathon des Nachts

ZPV Piranha bestaat 35 jaar en wil dit vieren met een Marathon des Nachts in de nacht van 2 op 3 september 2000. We willen dit echter niet alleen met de leden vieren maar met de hele campus. Heb jij daarom zin om mee te doen schrijf je dan met een team in. De bedoeling van de Marathon des Nachts is de volgende: In teams van 10 zwemmers en 2 ploegleiders/reserves zal er gedurende 12 uur gezwommen worden van 20:00 uur tot 8:00 uur. Iedereen zwemt één kwartier en heeft dan 9 kwartiertjes rust. Voor iets te eten en drinken en een ontbijtje wordt gezorgd. De kosten zijn f240 per team. Voor vragen en inschrijvingen, neem contact op met: Nicole de Haan 053-4336334 of [email protected]

Breedtesportvereniging De Stretchers

Kom eens naar de trainingen van De Stretchers. Vervelen bij ons hoeft nooit want er staan altijd twee sporten op het programma. We sporten op maandag en donderdag elk 1,5 uur en hebben de grootste lol! Ook zin gekregen? Dan volgt nu het programma voor de komende drie keer. Vanavond (donderdag 18 mei) gaan we Knuppelen en is er een technische training Unihockey. Natuurlijk doen we dit weekend ook mee aan het Flavoy en kan maandag 22 mei de spierpijn eruit gevolleybald worden. Volleybal en Blokjesvoetbal staan dan op het programma. Donderdag 25 mei gaan we weer Handballen en unihockeyen. Gevarieerd genoeg? Kom dan eens langs op de training, maandag (19.30-21.00u) en donderdag (21.00-22.30u) in sportzaal 1. Informatie: Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403).

TC Ludica

Aankomende dinsdag 23 mei startten de UT Kampioenschappen Tennis. Gedurende de 23 t/m 26 mei is er iedere avond een thema-avond in en rondom het tennispaviljoen. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om vanaf 17:00 uur naar de wedstrijden te komen kijken en van de sfeer en de gezelligheid te genieten. Komt allen!! Alvast een aankondiging voor het aankomende Lustrumviering op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juni. Voor sommige activiteiten is een beperkte deelname ingesteld, wees er dus snel bij. Inschrijvingen gebeuren in het Paviljoen. Voor meer informatie ga je eens langs of bezoek de website. Bellen kan natuurlijk ook: 053-4892347.

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen na het sporten? Dit is de uitkomst: als één van de kleinere verenigingen op de campus biedt wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar, maar mensen die nu lid worden betalen minder dan de helft. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Onze homepage is verplaatst; voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

Denkspeldag

Zaterdag 20 mei organiseerd Fanaat i.s.m. de dam-, de schaak- en de govereniging een denkspeldag. Je kan de hele dag door binnenlopen en kennismaken of je gewoon vermaken met de verschillende denspelen. De locatie is de Bastille in de sociëteit en je kan langskomen van 10:30 tot 16:30.

D.B.V. DIOK

Het bestuur van DBV DIOK wil haar medeleven betuigen aan alle slachtoffers en nabestaanden van de ramp van afgelopen weekend # Voor vragen over DIOK kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

DSV Gascogne

Eens een andere sport beoefenen? Kom schermen! Voor een geheel vrijblijvende training kun je op dinsdag en donderdag om 17.30u in de schermzaal langs komen # Zaterdag 27 mei is het NK floret 2000, geef je deze week op # Dinsdag 30 mei worden de wapens klaargemaakt voor het Hemelvaarttoernooi, als je meegaat wees dan voor training aanwezig om te helpen.

D.W.V. Klein Verzet

Let op!!! Nu beginnen alle trainingen (behalve zondag) om 19.00uur!!! ma 19:00 toertraining; di 19:00 wedstrijdtraining (helm verplicht); wo 19:00 mountainbiketraining; do 19:00 intermediate wegtraining; zo 11.59 toertraining; Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Wees op tijd. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Noteer alvast in je agenda: 24 mei 18:00 ut-rabo kampioenschap wielrennen; 25 mei 21.00 ALV in zaal 5 van de vrijhof; 31 mei t/m 4 juni Sauerland; 14 juni 18:00 ut-rabo kampioenschap mountainbike; 19 juli 18:00 ut-rabo kampioenschap tijdrijden; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

KIvI

KIvI afd. Procestechnologie organiseert i.s.m. de Nederlandse Procestechnologen een symposium "Biomassa: verbranden, vergassen, vergisten, pyrolyse" op woensdag 24 mei a.s. van 10.00-17.30 uur in het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum in Utrecht. Biomassa is in de westerse wereld de afgelopen jaren opnieuw erkend als energiebron en komt eraan als brandstof voor grootschalige technologie. Het belang is vergroot door de klimaatdiscussie, omdat biomassa netto niet bijdraagt aan CO2-emissie. Het gaat o.m. om hout, GFT-afval en mest. In de komende vijf jaar wordt de realisatie van een aantal verwerkingsinstallaties voor biomassa verwacht. Kosten: leden f105; niet-leden f140, gepensioneerde leden en studenten f60. Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097.

RSK

Vanmiddag (donderdag 18 mei) is er weer een Open Maaltijd van de christelijke studentenvereniging RSK. Als je geïnteresseerd bent in onze vereniging en een keer wilt komen kijken wie wij zijn en wat wij zoal doen, kom dan ook (gratis) mee-eten. De maaltijd vindt plaats in 't Heelal, Jupiterstraat 29 te Enschede en begint om 17:40. Voor meer informatie bel met Renate; 074-2909384. Als je niet kunt, geen nood, want er is weer een Open maaltijd op 15 juni.

Menu

Week 21

Zaterdag 20 mei

Soep van de dag

***

Griekse moussaka

Roerbakgroente -Roomsaus

Vegetarisch alternatief: Griekse moussaka

Zondag 21 mei

Soep van de dag

***

Schouderfilet %Provençaalse saus

Witlof of keuze groente

Carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Gevulde koolrollade

Maandag 22 mei

Heldere ossenstaartsoep

***

Rollade met gebakken uien en champignons

Vleessaus - pikante kool of keuze groente

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Gevulde paprika

Dinsdag 23 mei

Goulashsoep

***

Pikante steak met pepersaus

Bloemkool of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Twee kaaskrokantjes

Woensdag 24 mei

Tengenenge menu

Over the border

Oosterse groentesoep

***

Tajine van kip met pruimen en honing

Afrikaanse roerbakgroente

Kameroense Cocosrijst

Vegetarisch alternatief:

Omelet Foe Yong Hay en Gado Gado

Donderdag 25 mei

Courgette - crèmesoep

***

Gebakken schartong of

Vleesgerecht met remouladesaus

Rode bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Groenteburger en zazikisaus

Vrijdag 26 mei

Groente-vermicellisoep

***

Varkensschnitzel met paprikasaus

Snijbonen of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: vegetarische schnitzel

HAP AAN DE TAP

Maandag 22 t/m vrijdag 26 mei

Kip bonne femme met garnituur van

Aardappel, ui, wortel doperwten, spek en

Champignons

Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 22 t/m donderdag 25 mei

Steakweek met keuze uit de koekenpan o.a.

Entrecote, primerib, varkens - rundersteaks

En keuze van het buffet met o.a. sauzen

Verse groente, rauwkostsalade

Stokbrood, kruidenboter

Frites en gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.