`Niveau Engels is gewoon goed'

| Redactie

Froukje van Veggel is sinds 1 mei coördinator en docent Engels bij het Taal Coördinatie Punt (TCP). Samen met collega Julie Bytheway gaat ze zorgen voor een betere taalbeheersing Engels. `Iedereen kan zijn of haar Engels verbeteren. Het vergt alleen wél enige inspanning.'

Er wordt al lang gediscussieerd over met name het niveau waarop het UT-docentenkorps communiceert in het Engels. Dat is te laag, menen veel studenten. Volgens het TCP daarentegen, doen vier op de vijf docenten het goed. Froukje van Veggel heeft wel een verklaring voor die discrepantie. `Je moet ervan uit gaan dat wanneer iemand in een andere taal doceert dan zijn moedertaal een deel van de informatie verloren gaat', zegt Van Veggel. `Wanneer de studenten ook nog eens voor het overgrote deel Nederlands zijn, dan geldt dat dubbelop. Zij moeten de informatie als het ware weer terugvertalen.'

Eisen we dan teveel van docenten?
`We zijn in Nederland in ieder geval verwend. Het is misschien niet altijd even vloeiend, maar in vergelijking met de landen om ons heen, is het niveau waarop wij Engels spreken gewoon goed. Maar, het Engels blijft maar groeien en als je een internationale universiteit wilt zijn, dan ontkom je er niet aan om daar toch aandacht aan te besteden. De UT is overigens de laatste universiteit in Nederland die met een talencentrum komt.'

Docenten die niet door het assessment komen, moeten zich verplicht laten bijscholen. Ze zitten er dus niet uit vrije wil. Dat lijkt me lastig.
`Dat maakt het inderdaad niet gemakkelijker. We zullen dan echt moeten inspelen op wat zij willen. Daar komt bij dat docenten het natuurlijk ook druk hebben; voor veel van hen heeft het opkrikken van hun niveau daarom geen prioriteit.'

Ook promovendi kunnen zich bij jullie bijscholen, speciaal voor hun dissertatie.
`Ja. Die cursus is bedoeld om hen vertrouwen te geven in hun eigen vaardigheden. Negen uur is niet voldoende om iemand perfect Engels te laten spreken, maar wel om je bepaalde vaardigheden aan te leren, waardoor je makkelijker en vloeiender uit je woorden komt. Finetunen dus.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.