Van Damme prijs naar Nicole Haye

| Redactie

De Marina van Damme prijs 2007 gaat naar Nicole Haye. Zij studeerde in 1995 als chemisch technoloog af aan de UT en werkt sindsdien voor General Electric (GE), op dit moment als locatiemanager bij GE Specialty Chemicals Nederland, op de locatie Raamsdonkveer. Haye krijgt de prijs omdat ze zowel in haar professionele carrière als met haar nevenactiviteiten, waaronder het voorzitterschap van het Professional Womens Network GE, een voorbeeld is voor andere jonge vrouwen. De Marina van Damme prijs was oorspronkelijk alleen bedoeld voor startende vrouwelijke ondernemers. Dit jaar dingen voor het eerst álle vrouwelijke alumni met een `glansrijke carrière' mee naar de jaarlijkse onderscheiding. De voorkeur gaat uit naar succesvolle vrouwen die maatschappelijk betrokken zijn. De prijs is een initiatief van Marina van Damme, midden jaren zestig de eerste gepromoveerde aan de UT.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.