Afstemming met UT-omgeving over NOEK

| Johannes de Vries

Crisis of niet, in Enschede wordt nog van alles gebouwd, gesloopt en doorontwikkeld. Dat geldt ook voor de omgeving van de UT. Meest ingrijpend is waarschijnlijk de Noordelijke Ontsluiting Enschede en Kennispark (NOEK). De gemeente organiseert vandaag een zogenaamde ‘inloopbijeenkomst’ om belanghebbenden te informeren over de genomen en nog te nemen stappen.

Met de NOEK komt er een nieuwe verbindingsweg tussen de Hengelosestraat en de Weerseloseweg. De Universiteit Twente ligt daar tussenin en zal dus veel van de ontwikkelingen merken. De UT lijkt vooral belang te hebben bij een tracé dat onderzoeken in bijvoorbeeld het nanolab niet verstoort door trillingen van voorbij razend verkeer. Twee week geleden schreef burgemeester Den Oudsten in een brief aan de gemeenteraad dat ‘er nader onderzoek zal worden verricht naar technische oplossingen om trillinggevoelige onderzoeken ongestoord te kunnen laten plaatsvinden.’

Besluitvorming over het vervolgproces vindt - in tegenstelling tot wat het college van burgemeester en wethouders eerst beloofde - pas na de zomer plaats. Het overleg met de UT kostte meer tijd dan gedacht, stelt de burgervader. Bovendien is volgens hem ook goede afstemming met de verdere omgeving van de NOEK noodzakelijk voor zorgvuldige besluitvorming. Die afstemming krijgt dus onder meer vanavond vorm.

De inloopbijeenkomst duurt van 16.30 uur tot 20.00 uur en vindt plaats in het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585. De gemeente Enschede informeert tevens over de NOEK via een speciaal daarvoor ingerichte website.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.