Zeilen op een picknickbank

| Jasmijn Kol

Het Enschedese studentenleven bruist en dat is niet in de laatste plaats te danken aan alle disputen die aan de UT gerelateerd zijn. Hoog tijd om die disputen eens beter te leren kennen. Aan het woord zijn Dennis Hans (20, TG & Praeses C.S.V. Alpha), Martijn Mulder (20, AT) en Adriaan Pleijsier (21, WB) van Moresdispuut O Tempora, O Mores.

Opgericht: 13 oktober 1994, 1e dispuut van C.S.V. Alpha
Leden: 47, waarvan 12 actief
Dispuutsborrel: meestal bij iemand thuis of op sociëteit Flux
Proost: Mores, fier!

Waar komt de naam O Tempora, O Mores vandaan?

Dennis: ‘Eigenlijk wordt ons dispuut altijd kort ‘Mores’ genoemd, maar de officiële naam is O Tempora, O Mores: O tijden, o, zeden.’

Adriaan: ‘De naam is een uitspraak van Cicero en in 1994 is voor die naam gekozen met het idee de vereniging op het rechte pad te houden. We hebben een drietal doelstellingen binnen ons dispuut: wij zijn tegen verloedering binnen Alpha, wij zijn voor het behoud van het goede en wij stimuleren kennisoverdracht van ouderejaars op jongerejaars.’

‘Mores’ staat al in jullie naam. Welke mores of tradities kennen jullie?

Martijn: ‘Elke borrelavond hebben we een whiskymoment. De whisky’s die we drinken beoordelen we op onze website. Bij het slagen van een dispuutslid doen we zijn favoriete whisky cadeau.’

Adriaan: ‘Om even door te gaan op whisky, we hebben nog een andere regel die daarmee te maken heeft. Als je als dispuutslid een feut scoort, dan moet je aan de rest van het dispuut een fles whisky geven, die volgens jou de waarde representeert van het meisje in kwestie.’

Dennis: ‘We hebben ook een aantal standaard activiteiten. Zo organiseren we elk jaar op Koningsdag de Koningendag op sociëteit Flux. Ook organiseren we de Eloquentia. Dat is ‘een debat zonder inhoud’. Argumenten hoeven niet per se ergens op te slaan, als ze maar grappig zijn.’

Wat betekent het dispuut voor jullie?

Martijn: ‘We zijn een chille groep heren met wie je goed kunt borrelen. Totale lompheid kan opeens overgaan in een goed gesprek. Ook houden we allemaal van aanpakken. Een impulsief idee proberen we meestal ook te realiseren.’

Dennis: ‘We zijn een lomp stel mannen die niet bij elkaar komen om gevoelens met elkaar te delen, maar vooral om een gezellige avond te hebben.’

Adriaan: ‘Ik zie ons als een lekkere groep gasten die het hart op de juiste plaats hebben en durven te zeggen waar het op staat.’

Wat is een typische Mores-anekdote?

Martijn: ‘Elk jaar hebben we een introweekend van Alpha. Om 6 uur schoppen we de feuten uit bed om ochtendgymnastiek te doen. Daarna, als ze een beetje fris zijn, leren we ze in een weiland het verenigingslied. Afgelopen jaar ook. Na wat oefening zochten we een publiek om te testen of ze het lied al een beetje kenden. Toen de schapen hard van die ellende waren weggerend, waren de koeien er als de kippen bij om vlaaien voor de neuzen van de zingende feutjes te leggen. Dat was wel mooi.’

Adriaan: ‘Zoals gezegd hebben we soms impulsieve ideeën. Een van de dispuutsleden had bijvoorbeeld eens een plaatje gezien van een varende picknicktafel. Voor de zeilweek van de vereniging hebben we ook zo’n tafel gemaakt. We konden er met tien man op. Al varend hebben we een hoop biertjes genuttigd.’

Hoe zien jullie de toekomst van jullie dispuut?

Dennis: ‘We hebben een soort tienjarenplan. Het zou episch zijn als we investeringsbedrijf ‘Mores Vastgoed’ kunnen oprichten. Met de miljoenen die we daarmee binnenharken kopen we over tien jaar een Mores-huis voor ons allen. Dat huis moet in ieder geval een sigaren- en whiskykamer hebben. Eén deur moet ons direct naar sociëteit Flux leiden. Als klap op de vuurpijl willen we een limousine in de garage.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.