Photo by: Arjan Reef
De Pakkerij

Pakkerij, deel II: ‘Biertje en goed gesprek bij Alpha’

| Rense Kuipers , Jelle Posthuma

De Pakkerij. Het thuishonk van vier van de grotere studentenverenigingen die Enschede rijk is: Audentis, Taste, AEGEE en Alpha. Allen met hun eigen identiteit, mores, tradities en cultuur. In vier afleveringen schetst U-Today een profiel van deze verenigingen. In deel twee van onze serie over de Pakkerijverenigingen, C.S.V. Alpha.

Helemaal bovenin de Pakkerij vind je Alpha, de christelijke studentenvereniging. Volgens de overlevering zijn ze de braafste jongetjes en meisjes van de klas, maar dat is in deze opeenstapeling van sociëteiten natuurlijk relatief. Want ook Alphanen hebben een bar en daar bestel je Weduwe Joustra of een twaalf plus ééntje. Alphanen noemen dat ‘een goed gesprek met een biertje in de hand’. En ach, soms wordt het half acht ’s ochtends en ontbijt je bij de Mac, maar dat zijn uitzonderingen.

Inmiddels bewonen de Alphanen ruim twintig jaar de Pakkerij. Het is een paar trappen klimmen om het thuishonk te bereiken. Ons schoeisel plakt vast aan de verweerde, met bier gemarineerde traptreden. De gang naar de kroeg voelt wat unheimisch: hier hoor je niet te zijn midden op de dag, dit is een plek voor de nacht. Maar eenmaal boven in het pand staat de deur naar Alpha uitnodigend open. Aan de bar treffen we Bente Meijerink (praeses) en Matthijs Vos (abactis). Ze verwelkomen ons hartelijk op hun Sociëteit Flux. ‘Hier is iedereen altijd welkom', vertelt Vos.

De huidige senaat, XXXVIII: v.l.n.r.: Nick van den Berg (Assessor), Matthijs Vos (Abactis), Bente Meijerink (Praeses) en Mirjam Bos (Quaestor).

Drie speeches

De openheid en de bescheiden pretenties zijn kenmerkend voor de Alphanen. Toch kan de vereniging met gepaste trots terugblikken op een ­­rijke geschiedenis. Sterker nog, Alpha is de oudste van de vier Pakkerijverenigingen. In 1980 stichtten twee studenten, met hulp van reeds bestaande christelijke clubs uit Delft en Utrecht, een vereniging op de campus. Alpha kwam terecht in een oude, ongebruikte borrelruimte in de Bastille. ‘Ik hoorde dat het destijds bekend stond als een drugshol', vertelt Meijerink. ‘De universiteit sloot de ruimte en zocht een nieuwe beheerder. Dat werden wij.' 

'We willen niet dat mensen hier komen om laveloos te worden.'

In 1996 werd de Pakkerij verbouwd tot studentensociëteit. Alpha zou een van de gegadigden zijn voor een eigen kroeg, maar had als kleine vereniging moeite om de financiering rond te krijgen. De huursom was voor de veertig leden te hoog. ‘Vlak voor de opening van de Pakkerij was er een bestuurswissel’, vertelt Meijerink. ‘Het nieuwe bestuur had toen drie verschillende speeches klaarliggen, omdat ze zelf ook nog niet wisten of de Pakkerij ging lukken.’ Net op tijd kwam het college van bestuur met een regeling over de brug en kon Alpha zijn intrek nemen in de nok van het gebouw.

Stevige bierdrinkers

In vergelijking met andere verenigingen in de Pakkerij is Alpha misschien rustig en netjes, maar binnen de christelijke studentenverenigingen staan Alphanen volgens Meijerink bekend als ‘stevige bierdrinkers’. ‘Ik denk dat de realiteit ergens in het midden ligt’, glimlacht Vos. ‘Als Audentis een tien is, dan zijn wij misschien een zes of een zeven. We willen niet dat mensen hier komen om laveloos te worden.’

Rustig en netjes, het past bij de vooroordelen over de christelijke gemeenschap. Net zoals geen seks voor het huwelijk. 'Het is inderdaad een beetje taboe’, zegt Meijerink. ‘Er wordt niet vaak heel openlijk over gesproken. Ja, misschien in kleinere groep.’ Alpha oordeelt niet over de bezigheden van haar leden. ‘We zeggen niet: zo moet je leven’, vertelt Vos. ‘Uiteindelijk heeft het bestuur de wijsheid niet in pacht. Ieder lid heeft zijn eigen opvattingen.’

FEITEN EN CIJFERS

  • Naam vereniging: Christelijke Studentenvereniging (CSV) Alpha
  • Opgericht:  Met hulp van het Delftse C.S.R. en het Utrechtse S.S.R. werd de vereniging in 1980 opgericht
  • Aantal leden: plusminus 120
  • Sociëteit: Flux, in de nok van de Pakkerij

Hardcore bijbelstudies 

Alpha heeft bewust geen ontgroening. ‘Ik snap wel dat andere verenigingen dat doen’, zegt Meijerink. ‘Ontgroenen kan inderdaad op een bepaalde manier een band scheppen. Maar het past niet bij onze christelijke opvattingen.’ Vos vult aan: ‘Het werpt een drempel op. Er zijn mensen die er flink tegenop zien. Bij ons leer je elkaar in twee weken goed kennen en dat is voor ons ook genoeg. Onze vier disputen bieden uiteindelijk wel een eigen traject aan, vooral bedoeld om het dispuut écht goed te leren kennen.’

'Het zit in ons om wat voor de maatschappij te doen.'

Een balans tussen gezelligheid en christelijke vorming, daar gaat het om bij Alpha. Voor het gezelligheidsgedeelte treffen de Alphanen elkaar wekelijks op donderdagavond in Sociëteit Flux. Tweewekelijks komen de leden op dinsdagavond samen, elders in de stad. Dat zijn de zogeheten kringavonden, waar leden bijeenkomen om te peinzen over bijvoorbeeld het menselijk bestaan of omdat ze verder willen kijken dan de waan van de dag. Meijerink: ‘In totaal hebben we elf kringen die elk jaar een eigen thema kiezen. Je kunt je aansluiten bij een kring die maatschappelijke kwesties bespreekt, maar ook gaan voor een kring over hardcore Bijbelstudies. Of een kring die zich verdiept in de levenswandel van Jezus. Het is maar net waar je jezelf aan wilt committeren.’

Geliefde broeders en zusters...

Toewijding is er zeker bij Alphanen. Met een relatief klein ledenbestand van 120, zien Meijerink en Vos een en al betrokkenheid. Zo is het altijd volle bak bij de jaarlijkse zeilweek in het Friese Sneek. ‘Ja, het activismegehalte binnen de vereniging is hoog’, vertelt Vos. ‘Het werd weleens zo gek dat leden moesten solliciteren voor een commissie, omdat er zoveel kandidaten beschikbaar waren. Onlangs kwam een van onze leden nog met het initiatief om te koken voor daklozen. Zomaar. Dat is toch ontzettend gaaf? Wij hebben het goed, maar er zijn ook mensen die het minder goed hebben, soms door domme pech. Het zit in ons om wat voor de maatschappij te doen.’

Het initiatief zegt volgens Vos en Meijerink veel over de goed- en welwillendheid van de Alphanen. Die gaat voorbij aan de waan van de dag. Niet voor niets dragen ze dit jaar als bestuur het volgende Bijbelvers uit: 'Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elke volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.’ (Jakobus 1:16-17). ‘Wat die tekst voor ons betekent? We zijn praktisch ingesteld en denderen door. Het vers herinnert ons eraan dat God er is. En dat hij bij ons is’, vertelt Meijerink. Vos voegt toe: ‘In de drukte van het leven kun je weleens doorschieten. Het is goed om even stil te staan bij wat we hebben, wat we doen en wie we zijn.’

De Pakkerij: niet zonder slag of stoot

De Pakkerij heeft zijn bestaan mede te danken aan de doortastendheid van collegevoorzitter Ben Veltman. Hij kwam in 1992 naar de campus. Daar vond hij een teruggetrokken en introverte gemeenschap. In niets te vergelijken met de studentensteden die Veltman gewend was. Bij een bruisende studentenstad hoort een voorziening in het centrum, vond de collegevoorzitter. Liefst een echte sociëteit. Zijn oog viel op de Oude Markt 24, het riante bedrijfspand van Polaroid, dat een nieuwe bestemming kreeg. De gemeente, die het imago van Enschede als studentenstad wel zag zitten, was enthousiast en in 1995 kreeg de Universiteit het pand in handen.

Het plan voor een studentensociëteit viel niet bij iedereen in goede aarde. Horeca-uitbaters aan de Oude Markt zagen de Pakkerij als bedreiging. Het is inmiddels een legendarische anekdote: de tegensputterende caféhouders zaten in hun maag met de bierprijzen. ‘Daar moet iets aan veranderen’, vonden de uitbaters. De repliek van Veltman: 'Inderdaad, ik vind het bier op dit plein al jaren veel te duur.' Uiteindelijk kwam er een oplossing en kregen de Pakkerij en de overige horeca gelijkluidende bierprijzen. 

Respecterende leden 

De studentenvereniging heeft Vos en Meijerink naar eigen zeggen in positieve zin veranderd. Meijerink: ‘Ik kwam hier binnen als verlegen meisje. Nu ben ik opener, socialer en heb ik goede vrienden gemaakt. Niet alleen voor nu, maar ook voor na mijn studententijd. En als bestuurder kan ik iets terugdoen wat mij al gegeven is door een ander.’ Vos: ‘Ik kwam naar Enschede met niets. Dankzij mijn lidmaatschap bouwde ik snel een hecht netwerk op van vrienden. Lid zijn  van Alpha versterkt mijn geloof. Je kunt op zondagochtend half slaperig in de kerk zitten, maar haal je er dan het maximale uit? Bij Alpha belijden we op een andere manier ons geloof wat voor mij persoonlijk sterker is.’

'Ik kreeg tijdens college eens de vraag of we eigenlijk wel bier drinken bij Alpha. Absurd toch?'

Maar het gaat bij Alpha absoluut niet alleen maar om het geloof. Die vooroordelen willen Meijerink en Vos maar wat graag de wereld uit helpen. Meijerink: ‘Ik kreeg tijdens college eens de vraag of we eigenlijk wel bier drinken bij Alpha. Absurd toch? Zeker, geloof is belangrijk bij Alpha, maar de vereniging is geschikt voor allerlei soorten mensen. ‘We hebben ook respecterende leden’, vertelt Vos. ‘Zij vinden Alpha een toffe club, maar zijn niet per se gelovig.’  

Alphanen tijdens de openingsmarkt van de Kick-In.

Richtsnoer 

Net als de rest van de studentenwereld is Alpha bezig met de internationalisering. ‘We willen ons vooral concentreren op de inhoud’, vertelt Vos. ‘De gesprekken die we voeren, zijn het makkelijkst in de eigen taal. Daarom is onze voertaal Nederlands.’ Om echt lid te worden, moet een international bereid zijn de Nederlandse taal te leren. ‘Het is niet zo dat we zeggen: jij bent international, doei!’, grapt Vos. ‘We kijken natuurlijk altijd wat we voor ze kunnen betekenen.’

Alpha is een actieve vereniging met een gezellige sfeer, veel betrokkenheid en een hoog activisme, menen Meijerink en Vos. Eigenlijk verschillen ze niet zo veel van de andere Pakkerij-bewoners. Ze drinken bier, een portret van de koning hangt aan de wand en de kroegmores worden keurig nageleefd. Eén verschil: Alphanen houden zich altijd aan hun grondslag ‘de boodschap van de Bijbel als richtsnoer voor het leven’. Die grondslag moet je wel onderschrijven of respecteren. Verder staat de deur van sociëteit Flux, zoals gezegd, altijd open. Voor een goed gesprek en voor een biertje.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.