Uitgelicht: Hoe onafhankelijk is U-Today nou echt?

| Maaike Platvoet

Waar schrijven we over? Waarom en hoe doen we dat? Die vragen komen elke dag op de redactie van U-Today voorbij. Deze rubriek is bedoeld om de lezer een kijkje te bieden in het journalistieke reilen en zeilen van onze redactie. Vandaag deel 2: Hoe onafhankelijk is U-Today?

Photo by: RIKKERT HARINK

‘U-Today wordt toch betaald door het college van bestuur? Dan ben je ook niet onafhankelijk.’

‘Jullie zijn uiteindelijk gewoon UT-collega’s. Dan kun je nooit kritisch zijn.’

‘Waarom schrijven jullie van die zure stukjes? Jullie zijn toch ook gewoon UT?’

Bovenstaande opmerkingen bereiken ons met de regelmaat van de klok. Soms komen die van mensen van buitenaf, die niet op de hoogte zijn van een onafhankelijk persorgaan op de universiteit. Vaak zijn het ook gewoon studenten en medewerkers die wij op de campus spreken of interviewen. We proberen dan altijd uit te leggen hoe bij U-Today die onafhankelijkheid geregeld is. En dat is als volgt:

Net als alle andere media kent U-Today een redactiestatuut en een redactieraad. Die redactieraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De raad vormt een afspiegeling van de UT-gemeenschap. De afvaardiging bestaat uit twee personeelsleden vanuit de wetenschappelijke staf, een obp’er en een student. Ook is er één lid van buiten de UT. Zowel het college van bestuur als de universiteitsraad mogen een nieuw lid aandragen. De redactieraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor overleg over het gekozen redactiebeleid. Belangrijke functie is om de hoofdredacteur van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Ook kan de raad een bemiddelende rol spelen bij conflicten.

Dan is er een redactiestatuut, in 2013 volledig geactualiseerd en formeel goedgekeurd door het college van bestuur. In het statuut staat onder andere vermeld wat de doelstellingen zijn van U-Today, zoals: ‘U-Today biedt een brede keuze van nieuws en achtergrondinformatie over en voor iedereen die deel uitmaakt van de academische wereld van de UT.’ Maar ook: ‘U-Today is een medium dat onafhankelijk is van welke belangengroep dan ook.’

Verder valt onze redactie onder de dienst General Affairs. De officiële leidinggevende van de hoofdredacteur is de secretaris van de UT, waarmee zij regelmatig werkoverleg voert. Tijdens dat overleg wordt de inhoud van artikelen niet besproken.

Best goed geregeld dus tussen U-Today en de UT, die onafhankelijkheid. En dat koesteren wij. Maar, waakzaam zijn we ook. Bijvoorbeeld als er in de toekomst nieuwe collegeleden komen, die toch weer net iets anders aankijken tegen onafhankelijkheid van pers binnen een universitaire instelling. Waakzaam zijn we ook als er druk op ons wordt uitgeoefend om artikelen aan te passen of te verwijderen, of als er mensen zijn die stellen ‘dat we toch ook door de UT betaald worden?’ Of, ‘dat we niet van die zure stukjes moeten schrijven, want wij willen toch ook alleen het beste voor de UT?’

We vinden het daarom belangrijk om uit te leggen waarom en hoe wij ons werk doen. Persvrijheid zorgt voor openheid. En die openheid – transparantie – is van levensbelang voor een democratische instelling als die van de UT. Juist een academische instelling moet vrijheid van denken nastreven. Dat kan alleen als iedereen over objectieve informatie kan beschikken. En dat is dus precies ons werk.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.