News

Rijdende en vliegende robots

Hopen op dat ene waardevolle contactje, die ene grote deal. Aanwezig zijn op de Hannover Messe is een must voor alles en iedereen die ook maar iets te maken heeft met techniek en innovatie. Zeker nu Nederland dit jaar partnerland is. ‘Je moet naar buiten toe, contact maken. Laten zien wat je hebt’, aldus hoogleraar Advanced Robotics, Stefano Stramigioli.

News

Nieuw fonds voor jonge innovatieve bedrijven

Jonge innovatieve technologiebedrijven die samenwerken met de UT of Saxion kunnen financiering aanvragen bij een nieuw fonds. De Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stellen 2 miljoen euro beschikbaar voor dit Proof of Concept Fonds.

News

Innovatie-expositie in The Gallery

Niet alleen The Gallery wordt op woensdag 2 april officieel geopend. Ook de innovatie-expositie is vanaf die dag te zien in de hal van het gebouw. In totaal vertolken achttien zuilen het onderzoekswerk van de afgelopen dertig jaar en hoe die kennis zich vercommercialiseerde naar de markt. Powered by Twente, spin-off van Kennispark Twente, zorgt voor de uitvoering. Directeur Nancy Trip vertelt.

News

Nóg een nominatie voor tumorenonderzoek

Eerder al een finaleplek voor de Academische Jaarprijs, nu bovendien een nominatie voor de Herman Wijffels Innovatieprijs. UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen en zijn team doen onderzoek naar een nieuwe methode voor het opsporen van tumoren.

News

Over onderwijs valt 'goed te praten' met kabinet

Premier Rutte wil met D66, GroenLinks en CDA praten over extra geld voor onderwijs en innovatie. Maar hij kan nog niets beloven, want de oppositiepartijen hebben nog veel meer wensen. Rutte reageerde gisteren in de Tweede Kamer op de voorstellen en tegenbegrotingen van de oppositie. Zo willen GroenLinks en D66 veel meer geld aan onderwijs uitgeven. Rutte: “Zoals aangegeven, staat het kabinet open voor extra investeringen in onderwijs, waarbij natuurlijk wel naar de vormgeving en dekking moet worden gekeken, en dat altijd in samenhang met innovatie.” Maar Rutte wil allereerst vasthouden aan de bezuinigingen van zes miljard euro. Het begrotingstekort is nu eenmaal te groot, hield hij zijn toehoorders voor, en bovendien dreigt de Europese Unie met een boete als er minder wordt bezuinigd. Hij begreep dat oppositiepartijen daarover andere opvattingen huldigden, maar wilde hen daarin niet tegemoet komen. “Mijn voorstel is om tot een agreement to disagree te komen, omdat wij elkaar vandaag op dit punt niet kunnen naderen.” Wel wilde Rutte onderhandelen over de diverse bezuinigingen en investeringen. Het probleem is alleen dat de oppositiepartijen allemaal hun eigen strijdpunten hebben. Zo wil D66 niet alleen extra geld voor onderwijs, maar ook lastenverlichting voor zzp’ers. Dat lukt misschien niet allebei. Zoals Rutte het samenvatte: “Laten we nu niet zeggen dat het helemaal geregeld is, maar wel dat het een vergaande intentie is van veel partijen in deze Kamer om het te regelen. Dat lijkt mij het faire verhaal naar de buitenwacht.” Daarbij stipte de premier telkens aan dat het onderwijs zijn sympathie heeft. Over extra onderwijsinvesteringen is “goed te praten met het kabinet”. Maar waar moet het geld vandaan komen? “Daar moeten we het dus wel allemaal over eens worden. Het zijn forse bedragen.” Partijleider Diederik Samsom van de PvdA deed ook een duit in het zakje. Hij noemde onderwijs “een groot onderwerp”. Zijn fractie is “van harte bereid om iedere dag opnieuw te zoeken naar een manier om op dat punt tot elkaar te komen”, aldus Samsom. “Mijn fractie is van harte bereid om te bekijken of wij die investering in onderwijs, die we allemaal zo belangrijk vinden, ook daadwerkelijk vorm kunnen geven.” In de komende weken moet blijken of de partijen tot overeenstemming weten te komen. Zo niet, dan dreigt de oppositie het regeringsbeleid in de Eerste Kamer te blokkeren.