Innovatie-expositie in The Gallery

| Sandra Pool

Niet alleen The Gallery wordt op woensdag 2 april officieel geopend. Ook de innovatie-expositie is vanaf die dag te zien in de hal van het gebouw. In totaal vertolken achttien zuilen het onderzoekswerk van de afgelopen dertig jaar en hoe die kennis zich vercommercialiseerde naar de markt. Powered by Twente, spin-off van Kennispark Twente, zorgt voor de uitvoering. Directeur Nancy Trip vertelt.

‘We willen laten zien hoe kennis naar de markt is gebracht en wat er in de afgelopen jaren allemaal gebeurd is op het gebied van valorisatie.’ Gebouw The Gallery heeft volgens Trip extra waarden. ‘We noemen dat smartware: de vele congressen en bijeenkomsten in het pand. Kennispark krijgt jaarlijks bezoek van zo’n vijftig externe partijen. Een makkelijke toegankelijke expositie is hiervoor een visitekaartje voor de gehele omgeving.’

De achttien zuilen zijn voorzien van vierkante vitrine kassen. ‘Saxion, de UT en Kennispark hebben er elk zes. Het Enschedese bedrijf 100 % FAT richt de expositie in. Zij gebruiken allerlei audiovisuele trucjes en fancy dingen.’De expositie is een samenwerking van Kennispark met het museum Twentse Welle, zegt Trip. ‘De input van het museum werd vooral gebruikt om de vertaalslag naar verschillende doelgroepen te maken. De expositie moet leuk zijn voor kinderen én voor volwassenen. Voor iedereen dus. We hebben de tentoonstelling daarom breed ingestoken.’

Daarnaast is de invulling flexibel. ‘We kunnen wisselen. Per half jaar bijvoorbeeld. En de tentoonstelling kan ook op andere plekken ingericht worden. Zoals bij de Twentse Welle of elders in de regio. Op die manier is het eveneens een uitstraling van de regio.’Een voorbeeld hoe kennis naar de markt gebracht is, is volgens Trip het bedrijf Pentair X-Flow. ‘Een onderneming gericht op vloeistofzuivering. Het onderzoek wat hieraan ten grondslag ligt, komt vanuit de membraantechnologie. Dat laten we zien.’

De vitrines van de UT zijn volgens haar sterk gerelateerd aan het onderzoek van de verschillende onderzoeksinstituten. ‘In samenwerking met de UT wordt momenteel een plan gemaakt hoe we de expositie optimaal kunnen inzetten. Het is een serieuze stop voor bezoekers van de campus. Denk aan een soort bezoekerscentrum.’

De precieze invulling hiervan is nog niet bekend. ‘Gesprekken zijn gaande met UT onderdelen zoals Campus Company om arrangementen in het leven te roepen. Groepen die hier bijvoorbeeld komen sporten, maar ook even langs de expositie gaan.’ Trip vertelt dat het een idee is om studenten in te schakelen om korte rondleidingen te geven. ‘Zij nemen de bezoekers mee langs de vitrines en vertellen net even iets extra’s. Verder is er horeca aanwezig en een grand café. Of we ook in het weekend opengaan? Dat moet het beheersplan uitwijzen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.