Het verborgen naziverleden van de campus, beluister hier de podcast

| Redactie

Een driedelige podcast over de zoektocht naar het verborgen naziverleden van de campus. Dat is ‘Landgoed Drienerlo’, vorig jaar gemaakt door U-Today.

In Landgoed Drienerlo duikt (inmiddels voormalig) U-Today-redacteur Jelle Posthuma in het relatief onontdekte verleden van de UT. Posthuma deed onderzoek naar de raadselachtige rol van Drienerlo-landgoedeigenaar Gerrit Albertus Lasonder, een NSB’er die joden liet onderduiken. Wat ook aan bod komt: hoe het landgoed uiteindelijk in de handen kwam van het Rijk en vervolgens een stedenstrijd ontstond om de vestiging van de derde technische hogeschool van Nederland – de UT die we anno 2024 kennen.

In deze eerste aflevering, ‘Een NSB'er die Joden liet onderduiken’: Gerrit Albertus Lasonder was een steenrijke grootgrondbezitter uit Enschede. Hij bezat landgoed Drienerlo, de plek waar later de campus zou verrijzen, en verpachtte het aan boeren. In zijn leven maakte Lasonder één cruciale beslissing: hij sloot zich aan bij de nationaalsocialisten in Nederland. Dit besluit kostte hem later al zijn bezittingen.

In deze tweede aflevering, ‘De weduwe en de dominee’: De mysterieuze grootgrondbezitter Gerrit Lasonder overleed in 1944, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog verloor zijn weduwe en enige erfgename, Anna Bauer, al haar bezittingen aan de Nederlandse Staat, inclusief landgoed Drienerlo. Hoe kon dit gebeuren?

In deze derde aflevering, ‘Twente stelt de eis, hoger onderwijs’: Begin jaren zestig komt de derde technische hogeschool (later universiteit) van Nederland naar Enschede. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot: er ging een felle stedenstrijd aan vooraf. wat was de rol van het landgoed in de strijd om de derde technische hogeschool van Nederland?

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.