Dijkgraaf: onderzoek naar persvrijheid in hoger onderwijs niet nodig

Ondanks 'meerdere incidenten' vindt demissionair minister Robbert Dijkgraaf niet dat de onafhankelijkheid van hogeschool- en universiteitsmedia over de hele linie onder druk staat.

Photo by: RIKKERT HARINK

Dijkgraaf betreurt het dat Delta, het journalistieke platform van de TU Delft, zich gedwongen zag een artikel over sociale onveiligheid offline te zetten. 'Onafhankelijke journalistiek en persvrijheid zijn een groot goed dat te allen tijde bewaakt moet worden', antwoordt hij op Kamervragen van GroenLinks-PvdA.

Extra aandacht

De onafhankelijkheid van hogeschool- en universiteitsmedia is meerdere malen in het geding geweest, schrijft hij. Hij ziet nog geen aanleiding voor een breed onderzoek, schrijft hij, 'maar de journalistieke vrijheid vraagt wel extra aandacht'

Als het zo uitkomt spreekt hij de besturen van hogescholen en universiteiten 'expliciet aan' op het borgen van de journalistieke vrijheid van hun nieuwsmedia. Die moet wat hem betreft worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een redactiestatuut. Hij zal de instellingen er op blijven wijzen dat er plaats moet zijn 'voor artikelen die kritisch zijn ten aanzien van de eigen organisatie'.

Zwijgbeding niet misbruiken

Bij het conflict tussen het Delftse bestuur en universiteitsblad Delta speelde een rol dat de universiteit met een ontslagen directeur een zwijgbeding overeen was gekomen. Daar werd aanvankelijk ook de redactie van Delta aan gehouden. Hoe vaak zulke zwijgafspraken worden gemaakt weet de minister niet, maar ze mogen wat hem betreft niet worden gebruikt 'om te vermijden dat problemen of conflicten aan het licht komen'.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.