Veiligheidsberaad wil af van vuurwerkopslag in woonwijken na UT-onderzoek

| Stan Waning

Het Veiligheidsberaad wil dat er een einde komt aan de opslag van vuurwerk in woonwijken. Aanleiding voor die conclusie is het UT-onderzoek ‘Leren van twee vuurwerkrampen’ dat UT-hoogleraar René Torenvlied uitvoerde.

René Torenvlied op archiefbeeld.

Het Veiligheidsberaad, een orgaan dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, wijst onder meer op de conclusie uit het onderzoek dat consumentenvuurwerk bij een brand een massa-explosie kan veroorzaken. Torenvlied bestudeerde met zijn team dertig jaar aan onderzoek en nam 250.000 pagina’s door. Wanneer de vuurwerkopslagen volgens het Veiligheidsberaad moeten verdwijnen uit woonwijken is onduidelijk, meldt ANP.

Motie

EenVandaag meldt dat GroenLinks-PvdA, NSC en SP ook willen dat er een einde komt aan vuurwerkopslag in de buurt van huizen. De partijen pleiten voor de invoering van nieuwe afstandsregels. Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) dient namens de drie partijen een motie in, die gesteund wordt door meerdere burgemeesters. ‘We moeten voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals uit het onderzoek van de Universiteit Twente blijkt’, vertelt Mutluer aan EenVandaag.

Begin dit jaar kwam er bij de UT een officiële klacht binnen over het rapport van Torenvlied. Volgens bezwaarmaker Rudi Bakker, oud-directeur van SE Fireworks, zou het onderzoek ‘niet voldoen aan de vereisten van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.’ Hij verweet de UT onder meer belangenverstrengeling en het ontbreken van ‘hoor en wederhoor’. Bakker eiste via zijn advocaat dat de UT het rapport over de vuurwerkramp zou rectificeren of helemaal zou intrekken. Hoe die klacht is afgehandeld is niet duidelijk.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.