Dijkgraaf tikt Tweede Kamer op vingers om pechstudenten

De formerende partijen houden zich op de vlakte over de studierente van pechstudenten. 'Deze studenten verdienen een betrouwbare overheid die haar beloftes waar kan maken', schrijft demissionair minister Robbert Dijkgraaf.

De rente op studieschulden kan omlaag voor studenten die de basisbeurs zijn misgelopen, vond een meerderheid van de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen. Daartoe werd het belastingvoordeel van expats ingeperkt.

Drie opties

Voor de uitvoering van die lagere rente gaf minister Dijkgraaf in december drie opties: korting op de rente, een renteplafond of een jaarlijks bedrag. Maakt u maar een keuze, schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar die maakte geen keuze. Eind maart deed Jan Paternotte (D66) een poging om de Kamer in beweging te krijgen. 'Het moment gaat aanbreken dat we volgend jaar de studenten van de pechgeneratie niet kunnen geven wat hun wel was beloofd', zei hij. 'Daarom willen wij graag een debat.'

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB blokkeerden dit debat. Ze wilden eerst een brief van de minister, zeiden ze. Die brief hebben we al, wierp Paternotte tegen, maar dat hielp niet.

Betrouwbare overheid

Nu zegt zijn partijgenoot minister Dijkgraaf hetzelfde. Zijn brief van december heeft hij nog een keer toegestuurd 'en ik acht uw verzoek hiermee ingewilligd'. Hij wacht weer af wat de Kamer wil.

Hij had in die brief al duidelijk gemaakt dat er enige haast bij was om de pechgeneratie op tijd te laten weten waar ze aan toe zijn, maar de Kamer reageerde niet. Als het parlement hierover een knoop doorhakt, zal hij een nieuwe planning maken, schrijft hij nu.

'Dat biedt ook duidelijkheid en zekerheid richting studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd', aldus de minister. 'Want deze studenten verdienen naast zekerheid een betrouwbare overheid die haar beloftes waar kan maken.'

Basisbeurs afgeschaft

Per september 2015 werd de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. Dat maakte studeren vele duizenden euro’s duurder. De vier partijen van dit leenstelsel (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks) zijn op hun schreden teruggekeerd.

Per september 2023 is er weer een basisbeurs. Voor de generatie van zogeheten pechstudenten is er een kleine tegemoetkoming: 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs. In de aanloop naar de verkiezingen wilden veel partijen ook de rente op hun hogere studieschulden intomen.

De versobering van de expatregeling ligt echter onder vuur van grote bedrijven als ASML, die bang zijn dat ze moeilijker personeel uit het buitenland hierheen kunnen halen. Het zou kunnen dat de formerende partijen die toch willen terugdraaien. Wat er dan met de studierente gebeurt, blijft afwachten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.