Student met hanenpoten mag geen laptop gebruiken bij tentamen

Een Leidse rechtenstudent met een 'zeer onduidelijk' handschrift procedeert tot aan de Raad van State om zijn tentamens op een laptop te mogen maken. Maar ook die veroordeelt hem tot pen en papier.

Hij heeft geen medische beperking, erkent hij ruiterlijk, maar netjes schrijven levert zoveel stress en tijdnood op dat hij zijn tentamens niet goed afkrijgt. Ook denkt hij dat docenten hem minder punten geven: ze kunnen zijn antwoorden niet lezen. Kan de universiteit hem geen laptop beschikbaar stellen voor zijn tentamens? Of kan hij anders iets meer tijd krijgen?

Geen voorbeeld

Desgevraagd bekijkt de examencommissie van de Leidse universiteit eerst een oud tentamen Inleiding Recht van de student. Daarop ziet de commissie 'geen opmerkingen van correctoren waaruit blijkt dat antwoorden onleesbaar waren'. Bij welk vak had zijn handschrift hem eigenlijk de das om gedaan? De student kon de examencommissie daarvan geen voorbeeld geven.

Ook het college van beroep voor de examens van de universiteit is niet te vermurwen. 'Het handschrift is niet onleesbaarder dan dat van de gemiddelde student en daarom is geen sprake van een bijzondere omstandigheid.'

Geldgebrek

Bij de Raad van State betoogt de student dat zijn geval wel degelijk bijzonder is. Hij komt 'uit een niet-academisch milieu en een minder welgesteld gezin'. Vanwege geldgebrek wil hij zijn studie in twee jaar halen.

Wat dat met zijn hanenpoten te maken heeft ziet de Raad van State niet. Dat hij er lagere cijfers mee haalt heeft hij ook niet aangetoond. Hij zal zijn tentamens moeten blijven schrijven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.