Klimaatwetenschappers willen zich meer met beleid bemoeien

De afgelopen kabinetten hebben weinig effectief klimaatbeleid gevoerd en daar moet snel verandering in komen, vinden twaalf prominente klimaatwetenschappers. Ze schreven een brief met concrete voorstellen aan het demissionaire kabinet.

Maarten van Aalst.

In de brief staat dat de klimaatdoelen haalbaar zijn, maar dat er dan wel 'vergaande ingrepen' nodig zijn. Het nog langer uitstellen van maatregelen vermindert de beschikbare opties en leidt tot meer schade en hogere kosten. 'Daar is niemand bij gebaat', schrijven de experts, die zijn verbonden aan het VN-klimaatpanel IPCC.

Het is de eerste keer dat ze concrete beleidsvoorstellen doen. UT-hoogleraar Maarten van Aalst, sinds 1 februari 2023 hoofddirecteur bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), is een van de ondertekenaars van de brief.

Ommezwaai

De experts vinden ze dat elk ministerie een topambtenaar moet krijgen die bij nieuwe regels en wetgeving beoordeelt of die wel stroken met de klimaatdoelen. Verder adviseren ze onder meer om plantaardige voeding te subsidiëren en werk te maken van herbebossing, vergroening en betere wateropslag.

Ook demissionair onderwijsminister Dijkgraaf ziet een grotere rol weggelegd voor wetenschappers. Hij onderstreepte deze maand in televisieprogramma Buitenhof dat de wetenschap in het verleden 'misschien wel iets te voorzichtig is geweest' als het over klimaatverandering ging. Want: 'Je hebt als wetenschapper ook een belangrijke taak om vooruit te kijken en de politiek te wijzen op de risico's die eraan komen.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.