Uit de as herrezen alumnivereniging Bekader viert verjaardag

| Stan Waning

Alumnivereniging Bekader viert donderdag 19 oktober haar achtste lustrum met een congres. Het had weinig gescheeld of de vereniging was een aantal jaar geleden opgeheven. Voorzitter Jelle van Pijkeren (25), alumnus technische bedrijfskunde, vertelt over de opleving van Bekader.

Een borrel van Bekader in maart 2022.

Wat is Bekader voor een vereniging?

‘Wij zijn een alumnivereniging voor de opleidingen bedrijfskunde en technische bedrijfskunde en bestaan sinds 22 april 1983. We laten al veertig jaar alumni samenkomen om het over de UT en over bedrijfskunde te hebben. De veertigste verjaardag ligt al even achter ons, maar volgende week donderdag gaan we die mijlpaal vieren met een congres.’

Wat is de toegevoegde waarde van een alumnivereniging?

‘Met Bekader richten we ons op drie belangrijke onderdelen. Netwerken, professionele ontwikkeling en het houden van sociale activiteiten. Vooral in die laatste komt de nostalgie van de vereniging mooi naar voren. In het verleden waren we vooral een vereniging voor alumni, sinds 2018 proberen we er voor de hele bedrijfskundetak te zijn. Voor studenten, alumni, onderwijs en onderzoek. Al die groepen kunnen veel aan elkaar hebben. Voor studenten is het waardevol om informatie en anekdotes uit het verleden te horen, terwijl veel alumni vaak afstudeerders zoeken voor een bedrijf. Alumni kunnen weer een rol in het onderwijs spelen doormiddel van gastcolleges.’

In welke mate is Bekader door de jaren heen nog meer veranderd?

‘Het grappige is dat we merken dat heel veel juist hetzelfde is gebleven. Het belang van vakinhoudelijke activiteiten is net als in de beginjaren groot en de UT-binding blijft ook een gemene deler. Wat we de laatste jaren wel gemerkt hebben, is dat het in een alumnivereniging lastig is om leden betrokken te houden. In tegenstelling tot een studievereniging ben je niet aanwezig op de campus en de leden wonen verspreid over het hele land. In 2011 was er geen bestuur en toen is overwogen om de vereniging op te heffen. Succes valt of staat met mensen die tijd in de vereniging willen steken.  Ook in 2018 hadden we het even moeilijk. Sindsdien zitten we weer in een stijgende lijn.'

Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

‘In 2018 maakten we de keuze om een samenwerking aan te gaan met studievereniging Stress en met het HBE-departement (High-tech Business and Entrepreneurship). Dat is een goede keuze geweest. We vormen een gezamenlijk bestuur en zijn daardoor minder afhankelijk van dragende mensen. Op het moment hebben we zelfs commissies en zo’n twintig actieve leden. In totaal hebben we vijfhonderd leden en evenementen worden over het algemeen goed bezocht. Volgende week verwachten we zelfs meer dan honderd mensen, daar zijn we heel blij mee.’

Wat staat er 19 oktober op het programma?

‘We houden een congres met als thema 'sociaal ondernemen', een thema dat bij uitstek past bij bedrijfskunde. Dennis Karpes, Johan Vollenbroek, Sjaak Vink en UT-alumnus Aard Groen zijn aanwezig als sprekers en Dolf Jansen praat de boel als host aan elkaar. De muziek wordt verzorgd door de Bartenders Reunion. We houden het congres in de Geertekerk in Utrecht en verwachten een geweldige dag voor iedereen die Bekader een warm hart toedraagt.’


Iedere Twentse bedrijfskundige (alumni, studenten en UT-docenten) kan deelnemen aan het congres. Meer informatie is hier te vinden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.