Hoytemastichting in gebouw Vrijhof wordt opgeheven

| Ditta op den Dries

De Hoytemastichting, al 55 jaar een vaste waarde op de Universiteit Twente, wordt per 1 januari 2024 opgeheven. De reden: een gestage terugloop van het aantal cursisten, dat deelneemt aan het uitgebreide scholingsaanbod.

Tijdens een recent congres, georganiseerd door de Dr G.J. van Hoytema Stichting.

De Hoytemastichting is een onafhankelijke stichting, die sinds de oprichting gehuisvest is in gebouw Vrijhof en nascholingscursussen verzorgt op postacademisch en post-hbo niveau. Ook voor professionals in de zorg worden cursussen gegeven, met name voor tandartsassistenten.

De afgelopen jaren liep het aantal deelnemers fors terug. In 2007 kwamen er nog 3000 cursisten per jaar over de vloer, in 2023 is dat aantal gehalveerd. Volgens Ada Marres van de Hoytemastichting hebben veel deelnemers steeds vaker de voorkeur voor het volgen van een e-learning cursus in hun eigen tijd. Bij de Hoytemastichting zijn in totaal 20 mensen betrokken; drie betaalde krachten en verder mensen die op vrijwillige basis actief zijn voor de inhoud van de nascholingen. Marres noemt de opheffing van de Hoytemastichting een gemis voor zorgmedewerkers in heel Twente. ‘Voor scholing zijn zij nu vaker aangewezen op het cursusaanbod buiten Twente.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.