Student geneeskunde wint rechtszaak tegen onvoldoende bij Raad van State

| HOP, Peer van Tetterode

Een Groningse geneeskundestudent raakte tijdens een coschap in conflict met zijn beoordelaars in een ziekenhuis, maar kon met zijn klachten nergens terecht. Dat is tekenend, reageert belangenorganisatie De Geneeskundestudent.

Geneeskundestudent Jaap Pesman kwam tijdens zijn coschap in het Deventer ziekenhuis in conflict met zijn twee beoordelaars en moest zijn onvoldoende twee jaar aanvechten voordat hij eindelijk een beetje zijn gelijk kreeg, vertelt hij aan nieuwsplatform Ukrant van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onveilig

Hij zou moeite hebben met feedback en dat oordeel bleef hem achtervolgen, ook al gingen andere coschappen wel goed. Hij kon met zijn klachten over de onveilige sfeer nergens terecht. Steeds liep hij tegen dichte deuren aan.

De ombudsfunctionaris van de universiteit steunde hem en schrijft in haar jaarverslag bovendien dat hij de enige niet is. Acht medische studenten zouden zich bij haar hebben gemeld. Vooral in de coschappen zijn ze kwetsbaar, omdat ze erg afhankelijk zijn van hun beoordelaars. Veel studenten durven zich niet uit te spreken.

Na twee jaar, bij de afdeling studentenzaken van de Raad van State, kreeg hij in elk geval op één punt gelijk. Vanwege zijn onvoldoende moest hij extra coschappen volgen. Er is niet goed beargumenteerd waarom dat moest, oordeelden de rechters. Op het conflict konden ze niet ingaan.

Subjectieve beoordeling

Die problematische afhankelijkheidsrelatie tussen student en beoordelaar komt in ziekenhuizen in het hele land vaker voor, reageert voorzitter Pim den Boon van belangenorganisatie De Geneeskundestudent. 'Sommige coassistenten slagen of zakken door het oordeel van een of twee artsen. Die beoordeling is dan zeer subjectief.'

Graag zou de belangenorganisatie een gestandaardiseerde en op feedback gebaseerde beoordeling in ziekenhuizen zien die ook rekening houdt met sociale veiligheid. 'Een op de zes geneeskundestudenten zegt te maken te hebben met sociaal onveilige situaties aan de kant van de begeleiding en beoordelaars, en veel studenten durven er geen melding van te maken.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.