Azerbeidzjaanse student mag blijven ondanks weinig studiepunten

Een Azerbeidzjaanse student in Groningen dreigde zijn verblijfsvergunning kwijt te raken omdat hij te weinig studiepunten behaalde. Maar zijn universiteit mag de IND nog niet inlichten, vinden de onderwijsrechters van de Raad van State.

Het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

De 18-jarige student economie en bedrijfskunde behaalde vorig studiejaar vijfentwintig studiepunten. Dat is lager dan de vereiste vijfenveertig studiepunten die een eerstejaarsstudent moet halen. Hij kreeg uitstel van het bindend studieadvies (bsa).

Maar hij had ook te weinig punten om te voldoen aan een norm in de Wet modern migratiebeleid (MoMi). Volgens die norm moeten studenten van buiten de EU minimaal dertig studiepunten verdienen voor het behoud van hun verblijfsvergunning. Als ze dat niet lukt, moeten ze Nederland verlaten.

Opnieuw

De universiteit liet de student weten de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te zullen inlichten dat hij niet voldeed aan de MoMi-norm, maar hij verweerde zich. Hij was pas zestien jaar oud toen hij aankwam in Groningen en had moeite om zich aan te passen. Ook overleed zijn opa kort voor aanvang van het studiejaar, liep hij corona op en zou hij dyslectisch zijn.

De RUG wees zijn beroep van de hand, omdat hij het niet goed onderbouwde met stukken. Toch vinden de onderwijsrechters van de Raad van State dat de universiteit niet goed heeft gemotiveerd waarom de omstandigheden wel reden waren tot uitstel voor de bsa-norm, maar niet voor de MoMi-norm. 

De universiteit moet volgens de rechter nu opnieuw een beslissing nemen over het bezwaar van de student. Voorlopig mag hij dus in Nederland blijven.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.