Brexit: half zoveel EU-studenten naar Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal nieuwe studenten uit Europese landen gehalveerd. Ook Nederlanders volgen er na de Brexit minder vaak een bachelor- of masterstudie.

In september 2017 begonnen er 1.900 Nederlandse studenten aan een opleiding in het Britse hoger onderwijs. Dat aantal kalfde af, maar crashte in studiejaar 21/22: toen waren het er nog maar duizend.

In dat jaar zijn studies in het Verenigd Koninkrijk duurder geworden voor Europese studenten. Ze kunnen niet meer tegen hetzelfde collegegeld studeren als de Britten zelf en de tarieven kunnen nu oplopen tot 38 duizend pond per jaar, omgerekend bijna 43 duizend euro.

Ook uit grote landen als Frankrijk en Duitsland komen nu aanzienlijk minder eerstejaars studenten naar het Verenigd Koninkrijk. Alleen studenten uit Ierland gaan nog net zo vaak als voorheen naar hun buurland, omdat er voor hen uitzonderingen zijn gemaakt.

Uit Nederland, Polen en Roemenië kwamen in 2021 evenveel studenten, blijkt uit de data: om precies te zijn 1.015. Dat is puur toeval, zegt een medewerker van HESA, het Britse statistiekbureau voor het hoger onderwijs. De data worden overigens afgerond op vijftallen.

Sommigen van de weggebleven studenten kiezen misschien voor andere landen, zoals Nederland. De invloed van de Brexit – in januari 2020 stapte het VK uit de Europese Unie – is moeilijk te meten, maar de Nederlandse universiteiten zagen het aantal internationale studenten in de bacheloropleidingen toenemen van ruim 15 duizend in 2020 naar ruim 18 duizend in 2021. In eerdere jaren was er ook groei, maar de sprongen waren iets kleiner.

Sinds 2018 kiezen er ook minder Britse studenten voor Nederland, laat universiteitenvereniging UNL weten. Studenten uit landen als Roemenië, Cyprus, Polen en Spanje laten juist vaker hun oog op Nederland vallen.

Van buiten Europa

De Britse universiteiten trekken daarentegen veel meer studenten uit niet-Europese landen. Het gaat om hoge aantallen. Uit Pakistan en Nigeria komen nu meer studenten dan er ooit uit een EU-land naar het VK kwamen.

Bovendien beginnen er al enkele jaren rond de honderdduizend Chinese studenten aan een opleiding in het Britse hoger onderwijs. De toestroom uit India is omhoog geschoten van 53 naar 87 duizend eerstejaars.

Ondanks de toestroom van studenten uit andere werelddelen maken de Britse universiteiten zich zorgen over het wegblijven van Europese studenten, waarmee ze immers talent mislopen. Voor sommige universiteiten speelt er ook een financieel probleem, vooral in de bacheloropleidingen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.