Weggestuurde Leidse hoogleraar geen KNAW-lid meer

| HOP, Bas Belleman

De in opspraak geraakte hoogleraar sterrenkunde Tim de Zeeuw is geschorst door wetenschapsgenootschap KNAW. Hij heeft daarop zijn lidmaatschap opgezegd.

‘Het bericht van de Universiteit Leiden over het ernstig ongewenste gedrag van haar hoogleraar is ook bij de KNAW hard aangekomen’, staat op de website van het wetenschapsgenootschap. ‘In eerste instantie gaat ons hart uit naar de slachtoffers, op wier levens deze zaak een enorme impact heeft.’

Sinds 2006 was De Zeeuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, maar het bestuur wilde hem schorsen. Toen de hoogleraar daarvan op de hoogte werd gebracht, zegde hij zijn lidmaatschap op.

De KNAW heeft zelf geen onderzoek naar de zaak gedaan, maar meent dat de Zeeuw ‘zich naar alle waarschijnlijkheid schuldig heeft gemaakt’ aan grensoverschrijdend gedrag. De Akademie wilde meer informatie verzamelen, maar dat hoeft niet meer nu De Zeeuw zelf vertrekt.

Hoeder

Het genootschap, dat zichzelf hoeder en duider van de wetenschap noemt, wil sociale veiligheid bevorderen. Vlak voor de zomer verscheen daarover een advies van een commissie onder leiding van universiteitshoogleraar Naomi Ellemers, die vrijdag in een interview op het nieuws over de hoogleraar reageerde.

De KNAW heeft veel invloed in de wereld van de wetenschap, alleen al door de adviezen aan het kabinet. Minister Dijkgraaf van OCW was ooit president van het genootschap en is nog altijd lid. Ook oud-minister Ronald Plasterk is lid.

Overigens is De Zeeuw ook uit de adviesraad van onderzoeksfinancier NWO verdwenen. Tot vorige week stond hij nog in het rijtje namen op de website. Ook het Europese sterrenkundecentrum ESO, waaraan hij tien jaar leiding gaf, heeft verklaard dat hij er niet meer welkom is.

Excuses

NRC bracht de naam van De Zeeuw naar buiten en hijzelf heeft inmiddels erkend dat het om hem gaat. ‘Het is nooit mijn intentie geweest om mensen te kwetsen of te beschadigen’, laat hij via zijn advocaat aan onder meer de Volkskrant en tijdschrift Science weten. ‘Het spijt mij zeer dat mensen gedragingen van mij als negatief hebben ervaren. Daarvoor bied ik mijn oprechte excuses aan.’

Hij is het oneens met de maatregelen van de Universiteit Leiden. ‘Wel zie ik in dat ik in de afgelopen periode zo nu en dan onaangenaam en ongeduldig ben geweest op een ouderwetse manier, die niet meer past in de huidige tijdsgeest.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.