Umc’s publiceren steeds meer

| HOP, Josefine van Enk

Nederlandse universitair medische centra (umc’s) verrichtten de afgelopen jaren steeds meer onderzoek. Ze waren in 2019 goed voor ruim 30 procent van alle wetenschappelijke publicaties in Nederland.

De umc’s zijn zowel een academisch ziekenhuis als een medische faculteit. Ze worden steeds belangrijker als onderzoeksinstituut, valt op te maken uit een factsheet van het Rathenau Instituut.

Publicaties

Het aantal wetenschappelijke publicaties van de umc’s groeide tussen 2009 en 2019 met 53 procent naar bijna 18 duizend. Ter vergelijking: de universiteiten publiceerden in 2019 gezamenlijk bijna 26 duizend artikelen en de niet-academische ziekenhuizen ruim 4 duizend.

De kwaliteit van het onderzoek van de umc’s is volgens het Rathenau “zeer hoog”: de stukken worden in vergelijking met andere publicaties in hetzelfde onderzoeksveld vaak geciteerd. Deze ‘citatie-impact score’ van Nederlandse umc’s ligt ruim boven het wereldgemiddelde, ook al daalde de score tussen 2015 en 2019 licht.

De umc’s konden steeds meer geld bijschrijven voor onderzoek en onderwijs: de financiering vanuit de overheid steeg van 1,8 miljard euro in 2015 naar 2 miljard euro in 2020.

Minder zorg

Tussen 2012 en 2020 zijn umc’s steeds minder zorg gaan verlenen. De klinische opnames daalden met 24 procent en de (eerste) poliklinische bezoeken met 41 procent. Dat kan volgens het Rathenau Instituut komen doordat de umc’s de niet-complexe zorg vaker verplaatsen naar algemene ziekenhuizen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.