Kabinet verdeelt ruim 142 miljoen euro aan ‘zwaartekrachtsubsidies’

| HOP, Bas Belleman

Zeven wetenschappelijke samenwerkingsverbanden hebben elk tussen de 15 en 22 miljoen euro aan ‘zwaartekrachtsubsidies’ gekregen voor onderzoek dat afzonderlijke universiteiten nooit zelf zouden kunnen betalen. De UT is betrokken in twee van de zeven gehonoreerde consortia.

Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. Onderzoeksfinancier NWO heeft het geld verdeeld. Er kwamen veertig aanvragen van ‘consortia’ binnen, waarvan er vijftien zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Een van de zeven uitgekozen consortia brengt biologen en technologieontwikkelaars samen om lichaamscellen te kunnen bestuderen (en manipuleren) in ziek en gezond weefsel. Het moet tot betere behandeling van ziekten leiden.

Een ander consortium wil bestuderen hoe jongeren opgroeien en zich ontwikkelen in het onderwijs en hun sociale omgeving. In dat project werken neurowetenschappers en gedragswetenschappers samen.

Zo gaat het ook bij de andere consortia, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten zich buigen over bijvoorbeeld algoritmes en ethiek, nieuwe kunststoffen, materialen voor kwantumcomputers en stress in het dagelijks leven.

Betrokkenheid UT

De UT is betrokken in twee van de zeven gehonoreerde consortia: 'Stress-in-Action' en 'Materialen voor het kwantumtijdperk'. 

Tien jaar

Met het geld (142,7 miljoen euro) gaan de consortia tien jaar lang onderzoek doen. Het komt dus neer op zo’n twee miljoen euro per jaar. De Zwaartekrachtsubsidies zijn in 2012 voor het eerst toegekend. In totaal zijn er nu vijf rondes geweest en aankomend collegejaar komt er een zesde ronde.

Ter vergelijking, de hoogste Nederlandse wetenschapsprijs (de Spinozapremie) is 2,5 miljoen euro waard en die win je niet tien jaar achter elkaar. Wel blijken drie hoofdaanvragers in deze ronde tevens oud-winnaars van de Spinozapremie. Dat zijn Anna Akhmanova (Utrecht), Eveline Crone (Rotterdam) en Jan van Hest (Eindhoven).