Umc’s willen groter deel van de koek

De academische ziekenhuizen hopen dat minister Dijkgraaf de verschuiving van onderwijs- en onderzoeksgeld naar de technische universiteiten en de bètafaculteiten ongedaan gaat maken.

De Nederlandse Federatie van universitair medische centra (NFU) reageert op de ‘hoofdlijnenbrief’ van minister Dijkgraaf over het hoger onderwijs en de wetenschap. Daarin stipte hij allerlei onderwerpen aan die maandag ter sprake zullen komen in een overleg met de Kamer.

Over de verschoven ‘Van Rijn-gelden’ – genoemd naar de commissie die dit adviseerde – meldde hij niets. Het vorige kabinet heeft ‘quick and dirty’ geld verschoven naar de exacte en technische wetenschappen, omdat die in de knel zouden komen door het toenemende aantal studenten en dreigden met studentenstops. Dat ging ten koste van de alfa-, gamma-, en medische studies.

Nu het kabinet meer geld aan de wetenschap gaat besteden, kan die herverdeling weer ongedaan worden gemaakt, redeneert de NFU.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.