Lokale politici botsen over studentproblematiek

| Pim Eerden

Studentenverenigingskoepel Fact, universiteitsraadspartij DAS en studentenvereniging Taste hielden gisteravond een studentendebat in de Enschedese raadszaal, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaten van Volt, GroenLinks, D66, Burgerbelangen Enschede, CDA en VVD discussieerden met elkaar over onder andere huisvesting, seksuele intimidatie en talentbehoud.

Het eerste onderwerp was meteen een prangende: studentenhuisvesting. De stelling luidde: ‘Huisvesting van internationale studenten is net zo belangrijk als van Nederlandse studenten’. De kandidaten begonnen eensgezind, maar toen het om de verduurzaming van die studentenhuizen ging bleek niet iedereen op een lijn te zitten. ‘De verantwoordelijkheid voor verduurzaming hoort niet bij de studenten te liggen, maar bij de eigenaren van studentenhuizen’, stelde Malkis Jajan van de VVD. Hij beschuldigde D66 en GroenLinks ervan juist de studenten met die kosten op te zadelen. Linsey van der Veen en Robin Wessels van respectievelijk D66 en GroenLinks vonden juist dat met het afschaffen van de verhuurdersheffing investeringscapaciteit wordt vrijgemaakt voor verhuurders, die dat weer kunnen investeren in verduurzaming van huizen.

Seksuele intimidatie
Het echte vuurwerk begon toen het onderwerp seksuele intimidatie op tafel kwam. De stelling: ‘De gemeente moet meer verantwoordelijkheid nemen voor het minimaliseren van gevallen van seksuele intimidatie in het centrum en de rest van Enschede’, leverde problemen op toen CDA-raadslid Mart van Lagen D66 en GroenLinks ervan beschuldigde het onderwerp niet hoog op de agenda te hebben staan.

De discussie bleek niet zozeer in de urgentie van het onderwerp te zitten, maar in de manier waarop de gemeente dit dient aan te pakken. ‘Behalve een harde aanpak, dient er ook ingezet te worden op preventie, met campagnes tegen intimidatie’, stelde VVD’er Jajan. ‘Bystander trainingen zijn een goed voorbeeld’, vulde Michelle Meijer van Volt aan. Van der Veen van D66 pleitte voor meer onderzoek naar de oorsprong van het probleem. 'Cameratoezicht is niet proportioneel, als het niet blijkt te werken maar wel inbreuk maakt op de privacy van mensen‘, stelde ze.

Meer cameratoezicht en meer agenten op straat noemde ze pleisters plakken, wat weer op grote weerstand stuitte van het CDA en de VVD. ‘Ik begrijp niet hoe D66 tegen maatregelen is, die volgens mij juist zouden bijdragen aan de veiligheid’, zei van Lagen. ‘Er is geen tijd om te wachten op onderzoeken naar gedrag. Direct handelen is vereist, gezien de ernst van de incidenten’, vulde Marc Teutelink van Burgerbelangen Enschede aan.

Stad en student
Het laatste thema van de avond bedroeg de samenwerking tussen stad en student. Over de stelling ‘De belangen van studenten worden voldoende vertegenwoordigd binnen de gemeenteraad’ waren alle kandidaten het eens. 'Studentenambtenaren zijn nuttig voor de gemeenten en ik wil graag in gesprek met studenten om in beeld te brengen wat er speelt onder hen’, benadrukte D66’er Van der Veen. Meijer van Volt vond dat er verder gekeken moest worden. ‘Politieke representatie van studenten is erg belangrijk, zodat studenten nog beter gehoord kunnen worden’, stelde ze. Van Lagen van het CDA kon zich hierin vinden. ‘Ik vind het alleen wel te kort door de bocht om te stellen dat die studentenrepresentatie momenteel te weinig is’, zei hij.

Bij de laatste stelling van de avond bleek iedereen toch weer enigszins eensgezind. De stelling luidde: ‘De gemeente moet op zoek naar een oplossing om talent te behouden binnen Enschede’. 'Betaalbaar wonen en voldoende werkgelegenheid kunnen talent behouden’, stelde VVD’er Jajan, waarna Wessels van GroenLinks opmerkte dat de VVD normaal gesproken juist inzet op dure woningen en doorstroming. Wessels benadrukte zelf het belang van een spoorlijn tussen Arnhem en Enschede. Volgens CDA’er Van Lagen moet er juist meer worden ingezet op grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. ‘Hierdoor wordt Enschede economisch aantrekkelijker om te blijven wonen en werken.’


Het gehele studentendebat is hier terug te kijken. Stemmen kan – zoals gebruikelijk – op de campus, in het atrium van de Bastille.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.