Miljoen euro beschikbaar voor uitwisseling UT-VU

| Rense Kuipers

De vriendschap tussen de UT en de Vrije Universiteit krijgt steeds meer vorm. Nu via een gezamenlijk budget van één miljoen euro voor de komende twee jaar, bedoeld voor uitwisselingen en gezamenlijke benoemingen.

Photo by: Wikimedia Commons | Steven Lek
Het hoofdgebouw van de VU, in Amsterdam.

Dit kalenderjaar stelden beide instellingen samen 400 duizend euro beschikbaar, komend jaar bedraagt het potje 600 duizend euro. Zolang het bijdraagt aan ‘inhoudelijke kruisbestuiving’, talentontwikkeling of verbinding en samenwerking, kan zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel vanuit de UT en de VU een aanvraag indienen.

Beide instellingen willen graag ‘onderlinge relaties versterken’ en ‘gezamenlijke ambities realiseren’.  Daar is talentontwikkeling een belangrijk onderdeel van, zegt woordvoerder Bertyl Lankhaar. ‘Niet alleen van studenten, maar ook van ons personeel. Eén van de opties om dit te stimuleren is het aanbieden van uitwisseling en gezamenlijke benoemingen.’

De UT en VU zetten het budget voor uitwisseling en gezamenlijke benoemingen breed uit, zo blijkt uit het onderliggende document. Beoogde vormen zijn bijvoorbeeld medebenoemingen van hoogleraren, double degrees voor promovendi, traineeships, een tijdelijke overgang naar de andere instelling en het gezamenlijk aantrekken van externe wetenschappers via een sabbaticalperiode.

Per aanvraag is er maximaal 30 duizend euro beschikbaar, bedoeld om de personele kosten (vervanging van taken) en reis- en verblijfkosten te dekken. Omdat het initiatief pasgeleden is gedeeld binnen beide universiteiten, is er volgens Lankhaar nog geen zicht op het aantal ingediende aanvragen tot nu toe. Uiterlijk 1 april moet duidelijk zijn welke aanvragen gehonoreerd zijn.

De UT en de VU

In september 2019 startten de UT en de VU een gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering, waarbij studenten een deel van de colleges in Amsterdam en een deel op de campus volgt. Vanaf 2023, mits er groen licht is vanuit de medezeggenschap en onderwijskeurmeester NVAO, moet daar nog een gezamenlijke opleiding bij komen: Creative Technology.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.