Minister in gesprek met demonstranten

Afgelopen zaterdag eisten duizenden demonstranten in Amsterdam compensatie voor het mislopen van de basisbeurs. Minister Dijkgraaf was er niet bij. Wel mochten de protestleiders op het ministerie langskomen.

Photo by: Flickr CC | Greg Beadle

‘Fijn en constructief gesprek gehad met de initiatiefnemers van het studentenprotest van afgelopen zaterdag’, twitterde minister Dijkgraaf gisteren. ‘Gesprek wordt vervolgd!’

Hij plaatste er een foto bij. Je ziet vertegenwoordigers van de demonstranten aan tafels in een kring om Dijkgraaf heen zitten. Helemaal links op de hoek zit voorzitter Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond.

Foto: ministerie van OCW

Was het inderdaad een fijn en constructief gesprek? ‘Ik zou zeggen: een goed en stevig eerste gesprek’, zegt Boahene. ‘Er was ruimte voor studenten om hun frustraties en zorgen te uiten. Daarmee is natuurlijk nog niets opgelost, maar het is goed dat de minister het gehoord heeft. Het is een goede eerste stap op weg naar oplossingen.’

De studenten en de minister blijven met elkaar gesprek. ‘Uiteindelijk komt het aan op de daden van het kabinet’, zegt Boahene. ‘Er zijn concrete acties nodig om de positie van jongeren te verbeteren. We gaan de komende tijd verder praten met het kabinet om dat vorm te geven.’

Miljard

Het kabinet heeft een miljard euro uitgetrokken voor een tegemoetkoming aan studenten die de basisbeurs zijn misgelopen. Dat vinden studentenorganisaties veel te weinig: het zou neerkomen op ruim duizend euro per student.

Maar ook in dit gesprek hield de minister voet bij stuk: meer dan een miljard wordt het niet. ‘Dat betekent overigens niet dat wij ons daarbij neerleggen’, zegt Boahene. ‘Wat ons betreft moet dat echt meer worden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.