Gamen als bindmiddel tussen studenten en bedrijven

| Pim Eerden

Gamers in Twente kunnen elkaar binnenkort makkelijker vinden dankzij een nieuw project van het Esportslab op de campus. ‘Esports verbindt mensen, ook als dat fysiek lastiger gaat vanwege een lockdown.’

Screenshot van de Esports Ladder.

Begin dit jaar startte het Esportslab in het DesignLab met de Esports Ladder: een gamecompetitie voor bedrijven en studenten. Onderzoeksleider Guido Bruinsma, werkzaam bij de BMS-vakgroep IEBIS, vertelt dat bedrijven regelmatig de verbindende kracht van sport inzetten om medewerkers onderling te verbinden. ‘Vreemd genoeg bestond zoiets niet voor esports. Door corona liggen de normale sportnetwerken grotendeels stil, maar met esports kan er makkelijk digitaal verbinding gezocht worden.’

Zo ontstond het idee voor de Esports Ladder. Op het platform worden prestaties bijgehouden, wedstrijden georganiseerd en kunnen spelers andere bedrijven uitdagen. Ook is er een social feed: een forum waarop deelnemers berichten kunnen plaatsen en bekijken. ‘Deelnemers kunnen uitkomen voor hun bedrijf of universiteit en hoger op de ranglijst komen, naarmate ze beter presteren in een game. Studenten kunnen dus ook deelnemen. Al gamende leert de speler nieuwe mensen kennen via hun gedeelde interesse: esports, oftewel gamewedstrijden.’

Operationeel in maart
‘In de regio is veel draagvlak voor het idee’, zegt Bruinsma. ‘Tijdens WIRWAR, een gamefestival in oktober, bleken veel bedrijven enthousiast. Momenteel richt de ‘Ladder’ zich op bedrijven en studenten die deel uitmaken van de kennisparken in de regio Twente, maar zulke parken zijn er ook in Delft en Eindhoven’, vertelt hij. De technische fase is nu zo goed als afgerond en in maart wordt de Ladder in gebruik genomen. ‘Tot aan maart testen we een pre-release, waarin we kleine resterende fouten uit het systeem proberen te halen.’

Esportslab
De onderzoeken van het Esportslab op de UT zijn nauw verbonden met de Esports Ladder. ‘In het Esportslab op de UT wordt onderzoek gedaan naar esports, om de prestaties van gamers te verbeteren’, vertelt Bruinsma. ‘We analyseren gamedata, en kijken bijvoorbeeld naar de houding van gamers. Deze onderzoeken helpen bij de totstandkoming van de Ladder. Bij onderzoeken naar esports en de ontwikkeling van de Ladder zijn meerdere professoren en studenten van verschillende disciplines betrokken’, zegt Bruinsma. ‘De ontwikkelingen rondom esports op de UT hebben inmiddels ook geleid tot een nieuwe esports minor, die in februari van start zal gaan.’

Andere toepassingen
De Esports Ladder heeft ook andere toepassingen. ‘Het platform kan de relaties tussen bedrijven en hun leveranciers, of tussen verschillende vestigingen van één bedrijf verbeteren’, vertelt David Evers, projectmanager bij de Esports Ladder. ‘Een ander idee, is een gamecompetitie in de jeugdzorg, waar jongeren laagdrempelig in contact kunnen komen met gelijken en hulpverleners. Esports kan mensen verbinden, ook als dat fysiek lastiger gaat in tijden van lockdown’, concludeert Evers.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.