Toevoegen voornamen past bij informele UT-karakter

| Redactie

Geen ‘Veldkamp, T.’ maar ‘Veldkamp, Tom’. Dat is wat je straks in een Teamsvergadering of op de UT-mail te zien krijgt. Met het toevoegen van de voornamen van medewerkers en studenten wil de afdeling LISA het digitale communiceren ‘persoonlijker’ maken.

Volgens LISA past de wijziging – die in de loop van de komende maanden wordt doorgevoerd - binnen de informele cultuur van de UT.

Wie nu individueel of in groepsverband overleg voert in Microsoft Teams ziet enkel de achternaam, voorletters en afdeling van de ander. Die voorletters worden ingeruild voor een voornaam.

Om duidelijkheid te verschaffen in conversaties met externe gesprekspartners, wordt ook bij iedereen de naam ‘UT’ toegevoegd. Voorbeeld: Veldkamp, Tom (UT-EB).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.