U-Today peilt: klimaat hét thema, Volt de grootste

| Stan Waning

Volt wordt de grootste partij, als het aan de UT-studenten en medewerkers ligt. Dat blijkt uit een peiling van U-Today. Ruim driekwart van de 292 respondenten weet bovendien al waarop hij of zij gaat stemmen voor de Tweede Kamer Verkiezingen.

292 respondenten vulden de enquête vorige week in, onder wie voornamelijk studenten (78%). Daaruit blijkt dat studenten en medewerkers van de UT graag zien dat Nederland een progressieve koers gaat varen. 17% van de respondenten gunt zijn stem volgende week aan Volt, D66 volgt op 14% en GroenLinks staat met 13,7% op een derde plaats.

Verschil studenten en medewerkers

Die drie partijen zijn zowel bij studenten als bij medewerkers de grootste. Toch zijn er verschillen waar te nemen tussen de twee groepen. Bij medewerkers scoort de VVD hoger dan bij studenten. Slechts 8% van de studenten gunt zijn stem aan de grootste partij van het land, terwijl dat aantal bij medewerkers op 14% ligt. Diezelfde lijn is zichtbaar bij het CDA: 9% van de medewerkers stemt op de partij van lijsttrekker Wopke Hoekstra, tegenover 5% studenten.

Ook opvallend: de SGP komt bij de medewerkers totaal niet naar voren, terwijl de gereformeerde partij bij de studenten 4% van de stemmen ontvangt. Ook opmerkelijk is dat de PVV, de tweede partij van het land qua aantal zetels, in beide groepen vrijwel niet naar voren komt.

Zetelverdeling

Als we de stemmen vertalen naar een zetelverdeling, dan zouden in de studentenpeiling liefst achttien partijen minimaal één zetel in de kamer mogen innemen. Bij de werknemers is er in mindere mate sprake van versplintering, want daar worden de zetels verdeeld over elf partijen.

Twijfel

Hoewel we al over een week naar de stembus mogen, is nog lang niet iedereen zeker van zijn stem. In totaal twijfelt 38% van de respondenten nog tussen twee of meerdere partijen. 27% weet al op welke partij hij of zij gaat stemmen, maar nog niet op welke kandidaat. Vooral vrouwelijke studenten zijn nog niet zeker: een kwart moet haar partijkeuze zelfs nog maken. Datzelfde geldt voor 11% van de medewerkers.

Thema’s

Als het aankomt op thema’s die belangrijk zijn, is er één die eruit springt. Onder studenten geeft 69% aan dat ‘het klimaat’ een belangrijke rol speelt bij het bepalen van zijn of haar stem. Bij medewerkers ligt dat aantal iets lager (59%), maar is het nog steeds het belangrijkste thema. Bij studenten komen de thema’s ‘hoger onderwijs’, ‘wonen’, ‘Europa’ en ‘gelijke kansen’ verder naar voren. Medewerkers kiezen vrijwel voor dezelfde thema’s, al komt het thema ‘zorg’ daar vaker terug.

Arbeidsmarkt

Wat ook opvalt is dat ‘arbeidsmarkt’ niet in de top 10 belangrijke thema’s staat bij studenten. Terwijl juist dat de groep is waarvan het grootste gedeelte binnen enkele jaren graag een baan wil vinden. Slechts 13% van de studenten selecteert ‘arbeidsmarkt’ als gevraagd wordt naar de drie belangrijkste thema’s. Het thema drugs wordt zowel bij medewerkers als studenten het minst genoemd.

Landelijk

Redacties op andere universiteiten in Nederland hebben vorige week vrijwel dezelfde enquête gedeeld onder studenten en werknemers. De Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Avans Hogeschool en de Universiteit Utrecht bijvoorbeeld. Opvallend is dat Volt het op alle universiteiten goed doet. Ook BIJ1 en JA21 scoren vaak beter dan in de landelijke peilingen. Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt men wat rechtser geörienteerd dan in andere steden. De resultaten op de thema's lijken overal veel op elkaar. Klimaat is op alle universiteiten het meest genoemd. 

Gesjoemel in Maastricht

Observant, het onafhankelijke journalistieke medium van de Universiteit Maastricht, deelde ook een enquête onder studenten en medewerkers. Helaas kan het medium deze week geen indicatie geven over hoe er gestemd gaat worden op de UM. Op vijf verschillende dagen, onder andere vrijdagavond 26 februari tussen 23.23 uur en 23.25 en op zaterdagmiddag 27 februari tussen 13.41 uur en 13.50 uur, zijn batches (10 tot meer dan 20 achter elkaar) met FvD-stemmers te zien. Volgens Observant is de peiling overduidelijk gemanipuleerd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.