Ophef over UT-onderzoek naar zoönosen

| Jelle Posthuma

Er is ophef ontstaan over een UT-onderzoek naar ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. Stichting Agri Facts (STAF) noemt het onderzoek ‘ondeugdelijk’ en eist dat de universiteit het persbericht hierover aanpast. UT-onderzoeker Mariëlle Stel zegt in een reactie dat de onderbouwing van haar onderzoek ‘wel degelijk klopt’.

Mariëlle Stel.

Begin januari publiceerde de UT een persbericht op haar website over een onderzoek naar de perceptie van zoönosen. Dit zijn ziektes die van mens op dier kunnen overgaan – ook het coronavirus is zo’n ziekte. Volgens universitair hoofddocent Mariëlle Stel blijkt uit haar onderzoek dat weinig Nederlanders deze zoönosen als een reëel gevaar zien. ‘Terwijl gezien het hoge percentage van intensieve veehouderij in Nederland de kans zeker aanwezig is dat een zoönose ook hier kan ontstaan.’

‘Ondeugdelijk’

Volgens Stichting Agri Facts, kortweg STAF, zijn de uitspraken in het bericht over intensieve veehouderij en zoönosen niet gebaseerd op een ‘deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing’. De stichting, die zegt publicaties over land- en tuinbouwbeleid kritisch te toetsen, plaatste donderdag een bericht over het onderzoek op haar website.

STAF beweert verder dat het persbericht een ‘activistisch karakter’ heeft, omdat onderzoeker Mariëlle Stel lid zou zijn van de Partij voor de Dieren. De Stichting wil dat de UT het persbericht aanpast. Doet de universiteit dit niet, dan overweegt de organisatie een klacht in te dienen bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Het bericht van Stichting Agri Facts leidde tot flink wat reacties op sociale media. Zo stelt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik op Twitter dat ‘opheldering en verantwoording (over het onderzoek) dringend noodzakelijk zijn’. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemt de publicatie van STAF op zijn Twitter-account ‘goed werk’.

Reactie

Onderzoeker Mariëlle Stel is ‘erg verbaasd’ over de conclusies van Stichting Agri Facts, laat ze in een reactie aan U-Today weten. ‘Ik heb met STAF contact gehad over het onderzoek en ik heb ze ook gewezen op de enorme literatuurlijst over dit onderwerp, waarin de link tussen intensieve veeteelt en zoönosen duidelijk wordt aangetoond.’ Volgens Stel onderschrijven gerenommeerde virologen als Marion Koopmans en Ron Fouchier deze onderzoeken. ‘De onderbouwing van ons UT-onderzoek naar de percepties van zoönosen klopt daarmee wel degelijk.’

Stel zegt inderdaad ‘sinds kort’ lid te zijn van de Partij voor de Dieren. ‘Maar ik doe al jaren onderzoek naar risicoperceptie. Het onderzoek naar de risicoperceptie van zoönosen staat helemaal los van mijn lidmaatschap van de Partij voor de Dieren.’ Inmiddels heeft de UT, samen met de onderzoekers, een reactie geplaatst boven het persbericht. ‘Ik hoop dat het hiermee is afgedaan’, zegt Stel. Ze laat weten op de hoogte te zijn van de ophef op Twitter. ‘Daarom hoop ik ook dat onze reactie goed gedeeld wordt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.