ERC Proof of Concept-beurs voor Sarthak Misra

| Redactie , HOP, Evelien Flink

Sarthak Misra, hoogleraar Surgical Robotics, krijgt een Proof of Concept-beurs ter waarde van 150 duizend euro van de European Research Council. De UT sleepte het afgelopen jaar twee van deze beurzen binnen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Drie jaar geleden ontving Misra al dezelfde beurs, toen voor onderzoek naar flexibele injectienaalden. Misra richt zich in zijn nieuwe project op chirurgische robots die op een veilige manier moeilijk bereikbare bloedvaten kunnen opereren. Misra wil een systeem ontwikkelen voor magnetisch aangedreven robotchirurgie.

In een eerdere Proof of Concept-ronde van 2020 kreeg Sonia García Blanco (vakgroep Optical Sciences) de beurs. Maar liefst 510 wetenschappers deden in 2020 een gooi naar een innovatiebeurs van de Europese onderzoeksraad ERC, ter waarde van 150 duizend euro. Een derde van de aanvragen werd gehonoreerd.

Derde plek

De zogeheten proof of concept grants maken deel uit van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Ze zijn bedoeld voor wetenschappers die al eerder een ERC-beurs ontvingen en die aan de slag willen met de praktische toepassing van hun onderzoek.

Nederland scoort doorgaans goed bij het aanvragen van onderzoeksgeld, en dat geldt dus ook voor deze innovatiebeurzen. Met 17 toekenningen deelt ons land de derde plek met Italië. Alleen het Verenigd Koninkrijk (30) en Duitsland (23) sleepten meer beurzen in de wacht.

Er zijn dit jaar geen uitschieters onder de instellingen. De universiteiten in Delft, Twente, Maastricht en Eindhoven en de Vrije Universiteit wisten er allemaal twee te bemachtigen. Ook het academische ziekenhuis van de VU kreeg er een. Overigens kan de scorelijst nog veranderen: de beurzen zijn persoonsgebonden, dus soms nemen laureaten ze mee naar een andere instelling.

ERC Proof of Concepts voor NEderland in 2020

Instelling Toekenningen
TU Eindhoven 2
Universiteit Maastricht 2
Universiteit Twente 2
VU Amsterdam 2
TU Delft 2
KNAW 1
UMC Utrecht 1
VUMC 1
Radboud Universiteit/UMC 1
Universiteit Leiden 1
Erasmus MC 1
Cenya Imaging B.V. 1
Totaal 17

 

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.