Meer selectie? VVD kaapt eerdere motie van GroenLinks

Gaat het bindend studieadvies verdwijnen, en zo ja: tegen welke prijs? Met een politieke goocheltruc heeft de VVD vanmiddag een eerdere overwinning van GroenLinks in zijn eigen voordeel omgedraaid.

Photo by: flickr creative commons | Ron de Boom

Het haalde nog geen maand geleden alle media en D66-minister Van Engelshoven was er blij mee: de Tweede Kamer sprak zich uit tegen het bindend studieadvies. De minister moet het gesprek openen met universiteiten en hogescholen om het studieadvies niet langer ‘bindend’ te laten zijn, stond in een motie van GroenLinks.

Die motie werd met het kleinst mogelijke verschil van één stem aangenomen in de Tweede Kamer. Regeringspartij VVD was ertegen, samen met CDA, PVV en SGP. Maar ze moesten het onderspit delven.

List

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma bedacht een list. Als een volleerd judoka gebruikte hij de kracht van de tegenstander in zijn eigen voordeel. Hij diende een motie in die de GroenLinks-motie moest bijsturen.

De VVD wil het gesprek over het bindend studieadvies ‘verbreden’ naar een gesprek over ‘adequate sturingsinstrumenten voor onderwijsinstellingen op toelating en selectie voor en tijdens de opleiding’.

Verbreding, adequaat, sturing… wie kan daar op tegen zijn? CDA, PVV en SGP steunden de VVD-motie en dus hadden ze maar één enkele medestander nodig. Ze trokken onder meer ChristenUnie, DENK en 50Plus over de streep.

Gesprek

Dus dit is de situatie. De Tweede Kamer wil liever niet dat eerstejaars studenten worden weggestuurd van hun opleiding (aldus de motie van GroenLinks). Tegelijkertijd moeten de onderwijsinstellingen meer mogelijkheden krijgen om studenten tussentijds weg te sturen of zelfs al aan de poort te weigeren (aldus de VVD-motie).

De nieuwe toon van de Kamer is dus: stuur ongeschikte studenten maar weg. De eerdere GroenLinks-motie noemde het juist een probleem dat sommige ‘gemotiveerde studenten’ door het bsa gedwongen worden een opleiding te verlaten ‘die ze succesvol hadden kunnen halen’.

Als de Tweede Kamer zo snel van mening verandert, dan kun je maar één conclusie trekken: het bindend studieadvies is nog lang niet afgeschaft, het regime zou zelfs strenger kunnen worden. Alles hangt af van het volgende kabinet.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.