‘Rijk, investeer mee in Twents MedTech-cluster’

| Marieke Enter

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) was gisteren op werkbezoek bij Kennispark Twente. 'Met enige klem', aldus UT'er Remke Burie, werd ze daar gevraagd mee te investeren in de verdere ontwikkeling van het MedTech-cluster Twente.

Met 26 miljoen euro, waarvan 8,75 miljoen van het Rijk, kan het Twentse MedTech-cluster de komende twee jaar blijven bouwen aan een eigen medische toeleveringsketen voor Nederland.

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk een eigen medische toeleveringsketen is voor Nederland. Denk maar aan de materiaaltekorten waarnaar de UT nu onderzoek doet. Of aan het belang van een snelle marktintroductie van een betrouwbare coronasneltest. Remke Burie, zakelijk directeur van het TechMed Centre van de UT, benadrukte al eerder welke sleutelrol de overheid daarbij kan spelen, als launching customer.

Vervolgstappen financieren

Het Twentse MedTech-cluster heeft bewezen van groot belang te zijn voor de vorming van een Nederlandse medische toeleveringsketen. Maar om meters te kunnen blíjven maken, moet er wel voldoende geld zijn. Volgens de Investeringsagenda MedTech Twente is daar de komende twee jaar ruim 26 miljoen euro voor nodig. Daarvan is 17,5 miljoen euro al toegezegd door regionale stakeholders; het Rijk wordt gevraagd om 8,75 miljoen euro te investeren. ‘Voor de financiering van de dingen die essentieel zijn om de komende twee jaar vervolgstappen te kunnen blijven zetten’, licht Burie toe. ‘Voor de periode daarna kan het Nationaal Groeifonds uitkomst bieden – de UT werkt al aan voorstellen. Maar dat geld komt niet eerder beschikbaar dan in 2022. Vandaar dat we de staatssecretaris met enige klem vragen om ons nú te helpen’, legt Burie uit.

Haagse ogen openen

Hoewel 8,75 miljoen euro voor Rijksbegrippen niet overdreven veel is, ligt dat geld natuurlijk niet voor het oprapen. ‘Het lastige is dat er binnen de bestaande begrotingen ruimte voor gevonden moet worden’, erkent Burie. Toch is hij hoopvol. ‘Als ooit evident was welke enorme invloed de gezondheidszorg heeft op de economie, dan is het nu wel’, zegt hij. Verder zijn misschien Haagse ogen geopend doordat meerdere belangrijke corona-ontwikkelingen zich al op Twentse bodem afspelen, zoals het Almelose ‘coronalab in een schoenendoos’ en natuurlijk de CoronaMelder-app waarbij de UT nauw is betrokken. Burie: ‘De staatssecretaris en haar ambtenaren hebben gisteren met eigen ogen gezien waarmee we als Twents MedTech-cluster allemaal bezig zijn, en hoe snel we in staat zijn om daarover te schakelen. Voor de komende jaren is dat heel belangrijk.’

Bruisend ecosysteem

Staatssecretaris Keijzer kreeg de Twentse investeringsagenda tijdens het werkbezoek officieel aangeboden door Novel-T directeur Jaap Beernink, die al eerder pleitte voor meer funding en faciliteiten voor Twentse Medtech-bedrijven om de coronacrisis te lijf te gaan, en door Eddy van Hijum, de economie-gedeputeerde van de provincie Overijssel. ‘Jaren van investeren en plannen maken hebben geresulteerd in een bruisend ecosysteem hier, dat we graag willen doorontwikkelen. Het zou mooi zijn als de staatssecretaris deze kracht van Oost-Nederland herkent, en meedoet’, aldus Van Hijum.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.