UT blijft buiten top 200 in Times ranking

De positie van de UT in de vandaag verschenen Times Higher Education ranking blijft ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar. De UT krijgt in de ranking een plek tussen de 201 en 250, van de 1527 deelnemende instellingen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘We behoren net als de rest van Nederland nog steeds tot de top in de wereld’, reageert rector Thom Palstra. ‘We zijn wel kwetsbaar voor nieuwkomers en kleine veranderingen in de scores hebben grote consequenties voor de positie. Op dit moment presteren we hierin vergelijkbaar met het afgelopen jaar en op sommige onderdelen zelfs beter.’

Op de indicatoren onderwijs en internationalisering scoort de UT hoger dan het afgelopen jaar, weet de rector. ‘De citatie-impact blijft een aandachtspunt. We blijven in onze strategie inzetten op het internationaal publiceren van onderzoeksresultaten in gerenommeerde wetenschappelijke bladen samen met de juiste partners, via de juiste kanalen. We zetten ook in op het versterken van onze reputatie die achterblijft bij onze objectieve prestaties, en zwaar meetelt in de THE-ranking.’

Geen aardverschuivingen

Voor alle Nederlandse universiteiten geldt: geen aardverschuivingen, maar ze scoren iets minder hoog dan vorig jaar in de Britse ranglijst, waarin onder meer wetenschappelijke prestaties, reputatie en internationalisering meewegen.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar staat de Britse Oxford University bovenaan in de Times Higher Education World University Rankings. Cambridge staat op nummers zes. Verder is de hele top tien Amerikaans, met Stanford op nummer twee.

Universiteit 2021 Ranking 2020 Ranking 2019 Ranking
Wageningen =62 59 =59
UvA Amsterdam 66 =62 62
Leiden =70 =67 68
Erasmus Universiteit Rotterdam 72 69 70
Universiteit Utrecht =75 =75 =74
TU Delft =78 =67 58
Rijksuniversiteit Groningen =80 73 =79
VU Amsterdam 116 138 166
Maastricht University =121 127 =128
Radboud University Nijmegen =136 =128 =123
TU Eindhoven =187 =186 =167
Tilburg University 201-250 201-250 201-250
Universiteit Twente 201-250 201-250 =184

Dominant

In het landenklassement staat Nederland vijfde. De Verenigde Staten hebben 59 universiteiten in de top 200, waarmee ze nog altijd dominant zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft er 29 en Duitsland 21. Verder hoeft Nederland alleen Australië (met twaalf universiteiten) boven zich te dulden. Dat zijn allemaal grotere landen.

Opvallend is de opmars van de Chinese Tsinghua University, die dit jaar tot de top twintig doordringt. De makers wijzen op de opmars van Aziatische universiteiten.

Gevaar

Het gevaar van ranglijsten als deze is dat instellingen zich soms gaan richten naar de uitkomsten. Momenteel heeft Tilburg University bijvoorbeeld een vacature voor een medewerker die de universiteit hoger op de ranglijsten moet krijgen. In het verleden speelden universiteiten zelfs weleens met de gedachte te fuseren, mede omdat ze samen beter zouden scoren.

Bovendien: zijn hoge scores altijd wenselijk? In Nederland klinkt bijvoorbeeld weleens kritiek op de verengelsing van de universiteiten, maar in de ranglijst krijgen de instellingen punten voor het aandeel internationale studenten en staf.

Of neem de samenwerking met het bedrijfsleven: kun je wel onafhankelijk onderzoek doen, vragen critici zich af, als een commerciële partij het onderzoek betaalt? Maar in deze ranglijst is een hoog inkomen uit ‘industry income’ een pluspunt.

En waarom zou je zoiets vaags als reputatie meewegen? De makers zeiden in het verleden dat een hoge reputatie het makkelijker maakt om goede wetenschappers en studenten aan te trekken, zodat de ‘score’ toch iets over de universiteit zegt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.