UT steekt ook komende jaren geld in Wetsus

| Redactie

De UT verhoogt de jaarlijkse financiële bijdrage aan ‘wateruniversiteit’ Wetsus in Leeuwarden naar 250 duizend euro. Vanwege wegvallende overheidssubsidie voor het Friese onderzoeksinstituut, springt de UT samen met andere deelnemende universiteiten ook financieel bij, in ieder geval de komende vier jaar.

Photo by: Wikimedia Commons | Rodenas84

Naast het uitvoeren van onderzoek bij het watertechnologie-instituut, biedt de UT samen met de universiteiten van Wageningen en Groningen een tweejarig joint degree masterprogramma aan in Friesland. De drie universiteiten stellen samen 3 miljoen euro beschikbaar aan Wetsus, verdeeld over de komende vier jaar. Daarmee is de begroting van Wetsus voor de komende jaren op orde.

Het waterinstituut, waarin 23 universiteiten en 110 bedrijven samenwerken, verkeerde eerder in financiële onzekerheid en een miljoenentekort dreigde. Dat had te maken met het wegvallen van subsidie. NWO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sprongen al bij. Met hun bijdrage willen de UT, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit als zogeheten ‘sleuteluniversiteiten’ extra financiële zekerheid bieden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.