‘Studenten krijgen meer didactische vaardigheden en zelfvertrouwen’

| Jelle Posthuma

Drie studenten van de faculteit TNW krijgen vrijdag hun certificaat Certified Learning Assistant uitgereikt uit handen van rector Thom Palstra. Vanaf september wil de UT deze ‘studentassistenten plus’ UT-breed opleiden.

Photo by: RIKKERT HARINK

Het voornaamste doel is om studenten meer betrokken te krijgen bij het onderwijs. ‘We willen studenten met affiniteit voor onderwijs een kans geven al tijdens hun bachelor ervaring op te doen met het ontwerpen en geven van onderwijs’, zegt Nieck Benes, onderwijsportefeuillehouder bij TNW. ‘Mogelijk heeft dat een positief effect op het terugdringen van het lerarentekort voor met name de bètavakken.’

Het budget voor de pilot komt uit de zogenaamde kwaliteitsgelden; het geld dat vrijkwam na afschaffing van de basisbeurs. ‘Het besluit om dit geld in te zetten voor het opleiden van Learning Assistants kwam van de studentleden in de Uraad en de faculteitsraden’, vertelt Ineke ten Dam van het Centre for Engineering Education, die samen met Marieke van Geel verantwoordelijk is voor de pilot. ‘Zij constateerden dat de meeste assistenten inhoudelijk sterk zijn, maar op didactische vaardigheden nog winst kunnen boeken.’

Verenigde Staten

Benes zag in Colorado in de Verenigde Staten hoe studenten trainingen didactiek krijgen om het onderwijs op Amerikaanse universiteiten te ondersteunen. ‘Daar is een Learning Assistent community ontstaan. Studenten en docenten gaan met elkaar in gesprek over het onderwijs. Dat is ook waar wij op hopen.’

Het traject is gespreid over twee kwartielen waarin studenten daadwerkelijk assisteren, vertelt Ten Dam. ‘Het begint met een halve dag waar studenten de basis leren en vervolgens zes lunchbijeenkomsten met intervisie. De intervisie is cruciaal: de LA’s (Learning Assistants, red.) ervaren dat sommige dingen mogen mislukken. Dat ze gewoon iets nieuws moeten bedenken, zodat het de volgende keer goed gaat. Studenten krijgen door deze intervisiemomenten meer zelfvertrouwen.’

‘We merkten tijdens de pilot dat studenten echt anders naar onderwijs leren kijken, vanuit het perspectief van de docent. Dat is precies het effect dat we wilden bereiken. Als beloning krijgen studenten 1 EC en ontvangen ze een certificaat. Het vergt ook meer dan de ‘gewone’ training voor studentassistenten. In totaal steken ze er 28 uur in.’

Drie studenten van de faculteiten TNW krijgen vrijdag hun certificaat. Ten Dam en Benes hopen dat meer studentassistenten volgen. ‘Het doel is dat het programma universiteitsbreed wordt aangeboden’, zegt Ten Dam. ‘In het collegejaar 2018-2019 waren er zo’n 1660 studentassistenten op de UT, waarvan er 600 tot 700 ondersteunden bij het leerproces. Dat zijn de aantallen waar we over praten. Ik hoop dat we in de toekomst 200 tot 300 Certified Learning Assistants per jaar gaan opleiden op de UT.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.