Financiering verenigingssport op de schop

| Rense Kuipers

De financiering voor de sportverenigingen verandert vanaf september 2021. Daarmee stijgt de prijs voor de UnionCard en de verenigingsheffing samen met zo’n 15 euro. Het college van bestuur stelt daarnaast structureel twee ton jaarlijks extra beschikbaar voor verenigingssport.

Het aantal verenigingssporters groeide de afgelopen vijf jaar met 16 procent; sneller dan de studentenaantallen op de campus. Maar extra financiering bleef achter, terwijl er wel een jaarlijkse verdeling plaatsvond. ‘Ieder jaar liepen we daar tegenaan: het dichten van financiële gaten en verenigingen die telkens weer hun financiële plannen tegen het licht moeten houden’, zegt Student Union-bestuurder Lisanne Venix.

Prijskaartje

Samen met twee studentmedewerkers schreef ze een nieuw meerjarenplan en bijbehorende meerjarenbegroting. Dat moet de verenigingen meer financiële stabiliteit bieden, legt Venix uit. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Het college van bestuur verhoogt de jaarlijkse bijdrage van 653 duizend euro naar 862 duizend euro.

Ook de sportende student betaalt extra. ‘De prijs van de UnionCard gaat vanaf september 2021 met een tientje omhoog, vervolgens proberen we jaarlijks de prijs te indexeren. En de verengingsheffing stijgt dan met zo’n vijf euro’, zegt Venix. ‘We verwachten niet dat dit voor problemen zorgt. Het kan zelfs zijn dat sommige verenigingen minder contributie hoeven te heffen, zodat sporters onder de streep net zoveel geld kwijt zijn als voorheen.’

Derde sporthal

Het college van bestuur is inmiddels akkoord met de plannen, maar gaf de opdracht mee om de langetermijneffecten van de coronacrisis voor de sportverenigingen te onderzoeken. Daar buigen de Student Union en het Sportcentrum zich de komende tijd over.

Los van de crisis, verwacht de SU dat de groei in het aantal verenigingssporters de komende jaren afvlakt. De druk op de sportfaciliteiten blijft echter onverminderd hoog, zegt Venix. ‘Vooral binnen, zeker in de winter, is het druk. Het is inmiddels zeker dat er een derde sporthal wordt gebouwd, maar wanneer is nog de vraag. Onderdeel van ons meerjarenplan is dat we willen zorgen dat elk team de optie heeft om twee keer per week te trainen. Mits er ruimte is, uiteraard.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.