NWO gunt vertraagde wetenschappers meer tijd

| HOP, Evelien Flink

Online interviews, uitstel van deadlines en maatwerk: wetenschapsfinancier NWO wil niet moeilijk doen en komt onderzoekers tegemoet die door de coronacrisis vertraging oplopen.

Veel onderzoek lag de laatste maanden stil. Veldwerk werd uitgesteld, laboratoria waren gesloten en reizen gingen niet door. Ook bij NWO gooide het virus roet in het eten en moesten aanvraagrondes voor onderzoeksgeld worden onderbroken.

Krijgen wetenschappers extra geld als ze langer aan hun onderzoek werken? Daarover wordt nog druk gepraat met het ministerie en de universiteiten. Over financiële problemen kan NWO voorlopig niets zeggen.

Maar de onderzoeksfinancier versoepelt wel de regels. Onderzoekers krijgen bijvoorbeeld langer de tijd om hun project op te starten. Projecten waarvan de starttermijn dit jaar verloopt, krijgen nu automatisch verlenging tot 31 december en eventueel nog een paar maanden langer.

Dat geldt ook voor wetenschappers die in de knel komen met het indienen van een tussen- of eindrapportage: zij krijgen daar vier maanden extra de tijd voor. 

NWO wil bovendien ‘maatwerk’ leveren, bijvoorbeeld als een onderzoeksplan moet worden gewijzigd of wanneer er problemen zijn met externe partners. Gepauzeerde aanvraagrondes komen ook weer op gang en interviews met kanshebbers zullen voorlopig online plaatsvinden. Over de bijzondere positie van vrouwelijke wetenschappers melden de richtlijnen niets.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.