Nieuwe cao universiteiten: loonsverhoging en bonus

Universitaire medewerkers krijgen een loonsverhoging van 3 procent plus een bonus van 750 euro. Tenminste, als de achterban het akkoord van de onderhandelaars goedkeurt.

De nieuwe cao gaat tot 1 januari 2021 gelden. De loonsverhoging geldt vanaf 1 juni. Wie op dat moment aan de universiteit werkt, krijgt bovendien een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (of voor de deeltijders: een deel daarvan).

Update 10/6: partijen akkoord

Afgelopen vrijdag bereikten de betrokken partijen - werkgevers en de leden van de vakbonden - akkoord over de nieuwe cao. Deze heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

De onderhandelaars zien de gevolgen van de coronacrisis voor het tijdelijke personeel en reserveren daar geld voor: 0,45 procent van de ‘loonruimte’. Daarmee bedoelen ze 0,45 procent van de totale loonkosten aan de universiteiten.

Solidariteit

‘Dit is een bijzondere afspraak die uiting geeft aan de solidariteit en betrokkenheid met universitaire medewerkers met tijdelijke contracten’, schrijven de onderhandelaars.

Over de besteding van dat geld worden nog nadere afspraken gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi en docenten, maar ook van het ondersteunende personeel dat hen bij hun werkzaamheden helpt.

Ombudspersoon

Er is ook afgesproken dat alle universiteiten een ombudspersoon (of: ombudsfunctie) gaan invoeren, waar medewerkers terechtkunnen als ze een conflict hebben. Over ruim een jaar zou het bij alle universiteiten zover moeten zijn.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.