Jaarplan SU: werk maken van studentenwelzijn

| Rense Kuipers

De Student Union zet in haar jaarplan in op het verbeteren van studentenwelzijn, onder meer door het opleiden van student-vertrouwenspersonen. En het thema duurzaamheid staat nu voor het eerst expliciet op de agenda. SU-voorzitter Dirk Koelewijn licht het jaarplan toe.

Zes globale doelstellingen zijn het komende jaar leidend voor de Student Union: zorgen dat iedereen kan participeren in het studentenleven, studentenwelzijn verbeteren, zelfontwikkeling stimuleren, gehoor geven aan studenten, de eigen organisatie en communicatie verbeteren en een positieve impact hebben op de omgeving. ‘Het onderdeel studentenwelzijn zal naar verwachting de meeste voeten in de aarde hebben’, zegt Koelewijn. ‘Zowel wij als de UT zullen onze weg erin moeten vinden.’

Vertrouwenspersonen

Om het concreet te maken, is studentenwelzijn nu een expliciet onderdeel van de portefeuille van een van de SU-bestuursleden. Daarnaast komt er een taskforce voor de preventie van mentale problemen.

Ook gaat de Union studenten opleiden, om als vertrouwenspersonen binnen verenigingen te fungeren. ‘Het idee daarvoor hebben we afgekeken uit Engeland, waar ze een Look after your mate-programma hebben’, vertelt Koelewijn. ‘Er zijn best veel studenten die niet weten dat ze naar de studentpsychologen kunnen stappen of de drempel te hoog vinden. Vaak praten ze met vrienden, in plaats van met professionals. Wij willen daarom als gulden middenweg studenten opleiden als vertrouwenspersonen. We beginnen klein, maar over vier jaar moet tachtig procent van de verenigingen zo’n iemand binnen de gelederen hebben.’

Goede introductie

In het geval van studentenwelzijn is de SU vooral gespitst op internationale studenten als risicogroep. Ook bij de introductieperiode zijn ze een extra punt van aandacht. Koelewijn: ‘Nederlandse studenten lukt het doorgaans tijdens de Kick-In goed om zich te aarden en alle randzaken te regelen. Maar die negen dagen zijn niet voor iedereen genoeg. Daarom kijken we of we zowel voor als na de Kick-In iets extra’s kunnen doen, onder meer door ons Buddy-programma steviger neer te zetten en de ophaalservice vanaf het vliegveld nu ieder half jaar aan te bieden.’

Activisme en ondernemerschap

Activisme staat logischerwijs hoog in het vaandel. Zo wil de SU de meer ‘ervaren’ studenten opleiden, zodat ze jonge bestuurders goed op weg kunnen helpen. Ook moet er een opvolger komen voor de dit collegejaar opgeheven Sportkoepel. En een nieuwe visie op cultuur is in de maak. Studentondernemerschap als vorm van activisme staat dit jaar hoog in het vaandel, zegt de SU. Daarbij spelen de onlangs geopende Incubase en de samenwerking met Novel-T een belangrijke rol.

Ook het waarderen van activisme krijgt opnieuw aandacht. Financieel wil de SU zorgen dat iedere student die een fulltime bestuursjaar doet de volle mep collegegeld terugkrijgt via de zogeheten FOBOS-regeling. En het kleinere activisme moet volgens Koelewijn ook waardering krijgen. ‘In de vorm van een digitaal rapport, zodat potentiële werkgevers je activisme kunnen verifiëren.’

Uitbating en duurzaamheid

Verder wil de SU dit jaar inzicht krijgen in de uitbating van hun faciliteiten in de Bastille. Koelewijn: ‘De UnionShop draait het ene jaar winst, het andere jaar verlies. Het atrium van de Bastille wordt weleens verhuurd, maar dat weegt niet op tegen de kosten. Hetzelfde geldt voor De Stek. Het doel is absoluut niet om winst te maken, maar we willen meer inzicht krijgen in de financiën, zodat we betere beleidskeuzes kunnen maken. Misschien kunnen we het geld wel beter besteden aan andere zaken.’

Tenslotte, duurzaamheid staat dit jaar voor het eerst als doelstelling in een SU-jaarplan. ‘In eerste instantie stond het niet op de lijst, omdat het niet direct raakt aan onze missie’, legt de Union-voorzitter uit. ‘Maar meerdere organisaties gaven aan dat ze het thema belangrijk vinden, dus we hebben duurzaamheid als zesde doelstelling toegevoegd. Concreet houdt dat in dat we onze evenementen – in het bijzonder de Kick-In – verder willen verduurzamen. En we willen organisaties en verenigingen expliciet uitnodigen om met duurzaamheid aan de slag te gaan, waarvoor we ook subsidies reserveren.’