‘Onderzoek naar praktijk in plaats van bureaula’

| Rense Kuipers

Het TechMed Centre start vanaf volgende maand met een nieuw strategisch programma, genaamd ‘Sustainable Healthcare Technology’. Volgens programmacoördinator Wander Kenter moet dit ervoor zorgen dat TechMed-onderzoek eerder in de praktijk terechtkomt en minder in een bureaula eindigt.

Photo by: eric brinkhorst

‘We doen veel onderzoek op het gebied van medische technologie, van harde robotica tot preventie en monitoring’, zegt Kenter. ‘Wat we willen voorkomen is dat dit onderzoek in een universitaire setting blijft. Uiteraard, het is niet helemaal zwart-wit, maar vaak is het moeilijk voor een technische universiteit om onderzoek goed geïmplementeerd te krijgen in de zorg. Het gevaar is dat onderzoek in een la eindigt, terwijl er bloed, zweet, tranen en bovenal ook geld in is gestoken.’

Van lab naar markt

Het nieuwe strategisch programma moet daar verandering in brengen, stelt Kenter. ‘Het is niet zo dat we met z’n allen ineens toegepast onderzoek moeten gaan doen, of dat we een industriepartij gaan worden. Dit programma draait vooral om wetenschappers te ondersteunen, aan te jagen en eigenlijk ook te verleiden om op een andere manier naar hun onderzoek te kijken. Daarbij hoeven ze geen duizendpoot of schaap met vijf poten te worden. Het draait vooral om een nieuwe focus en ondersteuning.’

Die benadering moet volgens de programmacoördinator helpen om een brug te slaan tussen onderzoek en de medische wereld. ‘We gaan proberen dat de kennis die we afleveren zo gerijpt is dat we de zogeheten valley of death van laboratorium naar markt kunnen overbruggen.’

Aanjaaggeld

Het strategisch programma heeft een initiële looptijd van drie jaar (met mogelijke verlenging van twee jaar), met een maximaal jaarbudget van 275 duizend euro. ‘Vooral bedoeld als aanjaaggeld, dat moet helpen om zoveel mogelijk externe financiering aan te trekken’, zegt Kenter. ‘Bedrijven willen graag geld in ons onderzoek steken, maar dan kan het bijvoorbeeld niet zo zijn dat ze er in de laatste maanden van een onderzoek achter komen dat iets voor hen nog niet bruikbaar is. Daarom willen we het nu integraler aan gaan pakken, samen met alle experts op de UT.’

Duurzame zorg

Mede daarom staan hoogleraren uit twee verschillende disciplines wetenschappelijk gezien aan het roer van dit strategisch programma: Lisette van Gemert (BMS) en Ruud Verdaasdonk (TNW). ‘Daar komt ook deels de stempel Sustainable voor dit programma vandaan’, legt Kenter uit. ‘Duurzaamheid staat in dit geval voor een duurzaam zorgsysteem. De zorg wordt duurder en dat komt onder andere omdat nieuwe technologie parallel met oude technologie wordt gebruikt, in plaats van dat het nieuwe het oude vervangt. Dus we willen technologie ontwikkelen die echt wordt ingebed in de maatschappij. We gaan pas echt mensen helpen als we iets zowel technisch als sociaal benaderen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.