Internationale student is weinig actief

| Rense Kuipers

Vergeleken met Nederlandse studenten zijn internationale studenten slechts mondjesmaat te porren voor een plek in een bestuur of commissie. Dat concludeert de Student Union in haar gisteren gepresenteerde activisme-monitor.

Foto van de activismemarkt in 2017.

International students less active than dutch students

Compared to Dutch students, international students lag behind in finding a place on a board or committee. That is the conclusion of the Student Union in its activism monitor.

Internationale studenten zijn minder betrokken bij verenigingen dan Nederlandse studenten, constateert de Student Union. Uit de activisme-monitor blijkt bijvoorbeeld dat 23,4 procent van de Nederlandse leden van studieverenigingen actief is, tegenover 11 procent van de internationale studenten. In de sportsector zijn de verschillen nog groter, met respectievelijk 34 om 11 procent. Over de gehele linie is ongeveer de helft van het aantal internationale leden daadwerkelijk actief.

Andere verwachtingen

Een waardeoordeel wil Student Union-bestuurder Sjoerd Brüggenwirth niet aan de resultaten verbinden. ‘Uiteraard, in het ideale geval zijn alle studenten even goed geïntegreerd. Maar misschien hebben internationale studenten andere verwachtingen van het studentenleven. Of is het aantal jaren dat je hier studeert een bepalende factor: we zien dat studenten vooral in hun vierde jaar of later commissie- of bestuurswerk doen.’

Aan de moeite die verenigingen erin steken om integratie te bevorderen, lijkt het volgens Brüggenwirth niet te liggen. ‘40 van de 53 verenigingsbesturen die de vragenlijst hebben ingevuld gaven aan zich in te spannen om internationale studenten zich meer welkom te laten voelen in hun verenigingen.’

Filmavond of borrel

Desalniettemin ziet de Student Union-bestuurder ruimte voor verbetering. ‘Veel eerstejaars zijn betrokken bij het organiseren van zogeheten fun events. Die kosten niet veel tijd om te organiseren en zijn een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met activisme, ook voor internationale studenten.’

Bij de besturendag die de Student Union vandaag houdt, vindt ook een training plaats om verenigingen te helpen internationale studenten meer te betrekken. ‘Vooral bedoeld om bewustzijn te creëren over cultuurverschillen’, zegt Brüggenwirth. ‘Om maar een voorbeeld te noemen: niet iedereen kijkt even enthousiast naar hetzelfde evenement. Het kan dus zijn dat een filmavond bij een internationaal publiek veel beter in de smaak valt dan een borrel.’