CHEPS: werving voor bètatechniek te versnipperd

| Rik Visschedijk

Nederland loopt internationaal fors achter bij het afleveren van technisch hoger opgeleiden. UT-onderzoeksinstituut CHEPS ziet veel initiatieven en beleid om dit tij te keren, maar adviseert om dit beter op elkaar af te stemmen.

Photo by: RIKKERT HARINK
Een rondleiding bij het NanoLab

Dat staat in het onderzoek ‘Deelname aan opleidingen voor techniek’, dat CHEPS in opdracht van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME uitvoerde. In Nederland zijn de afgelopen jaren grote inspanningen geweest om de belangstelling van jongeren voor techniek te stimuleren. Maar leidde niet tot de gewenste resultaten. De inschrijvingen bij technische opleidingen stijgen, maar Nederland staat onderaan de lijst van de landen die lid zijn van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als het gaat om het afleveren van technisch hoog opgeleiden ten opzichte van het totaal aantal afgestudeerden.

Arbeidsmarkt

In Nederland, maar ook internationaal, blijft het aantal afgestudeerde ingenieurs achter bij de behoeften op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat grote krapte, merkt CHEPS op, maar er is ook internationale concurrentie om die afgestudeerden. Zelfs in landen die goed scoren op de deelname aan techniek zoals Duitsland en Zweden, is er een tekort.

Als oplossing noemt CHEPS het  ‘voor de hand liggend’ om vrouwen te interesseren voor de techniek, want daarin scoort Nederland zwak. Daarnaast komen in Nederland steeds meer internationale studenten techniek studeren: zij zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de groei in bètatechniek bachelors. Maar de stay rate, of die studenten ook de Nederlandse arbeidsmarkt opgaan, omschrijft CHEPS als een bedreiging. Ook voor deze groep is extra aandacht voor de hand liggend.

Het onderzoeksinstituut schijft dat er veel meer informatie nodig is over de effecten van verschillende initiatieven, zowel in Nederland als internationaal. Door de versnippering is het moeilijk om algemene succesformules te vinden. Die informatie moet in een kennisbank komen, die de basis kan zijn om de mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verminderen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.