Minder studentenstops bij technische universiteiten

| HOP, Melanie Zierse

De TU Eindhoven en Wageningen University schrappen of verruimen hun numerus fixus, kondigen ze aan. Ze hebben meer speling dankzij de investeringen in bètatechniek.

Van zes opleidingen begrensde de Technische Universiteit Eindhoven het aantal eerstejaars dat van start mocht gaan. Volgend studiejaar gebeurt dat niet meer bij technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en biomedische technologie/medische wetenschappen. Bij de overige drie opleidingen zijn meer studenten welkom (bouwkunde, technische informatica en industrial design).

‘We zijn blij dat we nu meer studenten kunnen toelaten’, aldus rector Frank Baaijens van de TU Eindhoven. De verruiming is volgens hem mogelijk dankzij de extra middelen die de technische universiteiten gaan krijgen.

Bij Wageningen lag de afschaffing van de numerus fixus al in de lijn der verwachting, zegt een woordvoerder. Het maximum aantal eerstejaars werd toch al niet gehaald. Toch speelt de verbeterde financiële situatie ook mee. ‘Dat heeft eraan bijgedragen dat we de beslissing sneller hebben genomen.’

Minister Van Engelshoven is blij met de berichten. ‘Goed nieuws voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs’, schrijft ze op Twitter.

Bij de TU Delft zijn er op dit moment geen plannen om de numerus fixus af te schaffen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Bij de Universiteit Twente geldt alleen nog een instroombegrenzing voor de opleiding technische geneeskunde.

Studentenstops bij technische universiteiten speelden een belangrijke rol in de lobby om meer geld voor techniek uit te trekken. De politiek vond het moeilijk te verkroppen dat jongeren werden aangemoedigd voor techniek te kiezen, en dan bij de poort werden weggestuurd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.