Miljoen voor UT-project kustversterking

| Redactie

UT-hoogleraar Kathelijne Wijnberg krijgt ruim een miljoen euro van NWO en de Topsector Water voor haar onderzoek naar vitale zandige kustversterkingen. Haar project ReAShore is een van de vier onderzoeksprojecten binnen het programma ‘Living labs in the Dutch delta’.

Wijnberg onderzoekt in dit project hoe kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit door zandige kustversterking op lange termijn hand in hand kunnen gaan. Voorbeelden zijn de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen. ‘We bestuderen de wederzijdse beïnvloeding van enerzijds gebruik en beheer van deze door de mens aangelegde kusten en anderzijds de natuurlijke landschapsvormende processen als zandtransport, plantengroei en duinontwikkeling’, zegt de UT-hoogleraar Coastal Systems and Nature-based Engineering.

Samen met collega-onderzoekers, onder wie UT’er Marcela Brugnach, wil Wijnberg op basis van die informatie een ontwerptool ontwikkelen. Die moet worden ingezet om samen met gebruikers en belanghebbenden te komen tot ontwerpen en scenario’s voor de lange termijn, om zo een ideaalplaatje van kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit te creëren.

Grensmaas

UT-hoogleraar Tatiana Filatova is betrokken bij een van de andere vier gehonoreerde projecten. Zij buigt zich over het project Grensmaas, het grootste rivierverruimingsproject van Nederland. Daarin onderzoekt ze hoe dit project met ecologische, sociale en economische verrassingen omgaat.