TU Eindhoven werft voorlopig alleen vrouwen

| HOP, Inge Schouten

De komende anderhalf jaar kunnen alleen vrouwelijke wetenschappers solliciteren bij de TU Eindhoven. Pas als er na een half jaar geen geschikte kandidaat is gevonden, dan worden de vacatures opengesteld voor mannen.

De universiteit wil op deze manier de scheve man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke staf aanpakken, iets waar ook andere TU’s mee worstelen. Volgens rector Frank Baaijens functioneert een divers personeelsbestand beter. ‘Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie’, zegt Baaijens in een persbericht. De komende jaren gaat de universiteit de wetenschappelijke staf flink uitbreiden. Baaijens grijpt dit moment aan om ‘een grote stap te zetten’.

Beurs

Het nieuwe beleid valt onder het Irène Curie Fellowship-programma dat zich richt op het aantrekken van getalenteerde vrouwelijke wetenschappers. De TU stelt voor elke fellow een beurs van 100 duizend euro beschikbaar die ze aan eigen onderzoek kan besteden. Ook krijgen de vrouwelijke nieuwkomers een mentor toegewezen.

Het programma start per 1 juli en duurt minimaal vijf jaar. In die periode verwacht de universiteit ruim honderdvijftig vacatures voor vaste banen. Het is nog onduidelijk of die allemaal onder het programma vallen. Na anderhalf jaar wordt het geëvalueerd.

De universiteit wil dat uiteindelijk minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is. Ook streeft de TU naar minimaal 35 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent hoogleraren.

Dubieus

Critici noemen het een dubieuze maatregel. Ze vinden het discriminerend en niet de juiste manier om ongelijkheid aan te pakken. De TU zou het vertrouwen in de wetenschap schaden en de maatregel zou slecht zijn voor de toegankelijkheid. Want wat doet dit nieuwe beleid met de kansen van bijvoorbeeld jonge, mannelijke wetenschappers met een niet-westerse migratieachtergrond?

De universiteitsraad vroeg het college erop toe te zien dat de maatregel niet tot discriminatie of intimidatie leidt, meldt nieuwssite Cursor. Het nieuwe beleid voldoet volgens het college aan Europese wetgeving die toestaat om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen. Ook zegt rector Baaijens toe dat de TU de kwaliteit van de vrouwelijke fellows goed zal waarborgen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.